دعاوی حقوقی

امروزه با توجه به شرایط اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه اکثر افراد به نوعی با پرونده های قضایی و مسایل مرتبط با آن بطور مستقیم و غیر مستقیم سر و کار پیدا کرده اند و در پاره ای موارد برای دسترسی به حقوق قانونی خود نیازمند اقامه دعوا در محاکم می باشند .

این رو آشنایی با انواع دعاوی جهت مراجعه به محکمه صالح بسیار ضروری میباشد و از دیگر سو به علت عدم تسلط کامل همه افراد به مباحث حقوقی و قوانین موضوعه ،نیازمند دریافت راهکار از وکلا میباشند که بسته به نوع دعوا از وکلای حقوقی یا کیفری باتوجه به تخصصشان استفاده میکنند .

دعاوی حقوقی شامل حیطه بسیار وسیعی است و شامل دعاوی میشود که هدف از پیگیری آن دریافت حقوق ،الزام مخاطب به انجام وظیفه قانونی و یا جبران خسارت است و بدنبال مجازات نیستیم.

وکیل حقوقی متخصص

در معنی عام وکیل حقوقی می تواند در تمام مسایل حقوقی مراجعه کننده را راهنمایی نماید . اما در معنی خاص منظور از وکیل حقوقی وکیلی است که طبق تعریف ذکر شده در حیطه دعاوی حقوقی فعالیت میکند و با تسلط بر قوانین موجود ،قوانین خاص مرتبط با هریک از حوزه های حقوقی ،مطالعه آرای صادره در موارد مشابه ،اصلاحات صورت گرفته در قوانین و… در حیطه مربوطه به طور تخصصی به ارایه راهکار و احقاق حق میپردازد.

وکیل حقوقی

حیطه های تخصصی دعاوی حقوقی

دعاوی حقوقی حیطه های تخصصی مختلفی دارد بعنوان مثال حیطه رسیدگی به دعاوی ناشی از معاملات در موارد بروز اختلاف ناشی از نحوه عقد قرارداد و یا ثبت قرارداد اولیه بگونه ای که تمام موارد لازم لحاظ شود و کلیه حقوق قانونی طرفین نیز محفوظ بماند ؛که دراینگونه موارد حضور ی وکیل حقوقی و راهنماییهای وی میتواند بسیار موثر باشد.

پیگیری های وکیل حقوقی

در این رابطه وکیل حقوقی نسبت به احقاق حق خواهان در مورد موضوع دعوا در محاکم به ارایه راهکار میپردازد و یا با توجه به تخصص خود پیگیری پرونده را بر عهده میگیرد و یا در صورت لزوم و در صورتی که تشخیص دهد موضوع دعوا کیفری است ،وکیل کیفری را به مراجعه کننده معرفی می کند . در این خصوص می توانید به مقاله مکتوب با عنوان وکیل کیفری مراجعه کنید .

مجموعه حقوقی ما با حضور وکلای حقوقی متبحر میتواند ضمن ارائه مشاوره تخصصی در زمینه دعاوی حقوقی در صورت نیاز به دفاع از شما بپردازد ویا در صورت پایمال شدن حقوقتان احقاق حق نماید .

چنانچه نیازمند مشاوره با وکیل متخصص حقوقی هستید ،از طریق راه های ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت نسبت به مشکل شما رسیدگی صورت گیرد.