وکیل امورحسبی

به اموری که بدون منازعه و اختلاف در دادگاه به آن رسیدگی می شود در اصطلاح حقوقی حسبی می گویند.

بدین گونه ، امور حسبی به اموری گفته می شود که برای رسیدگی به آن ها به شکایت  نیازی نیست .

برای رسیدگی به امور ، از قانون احکام امور حسبی استفاده می شود.

وکیل امور حسبی

اساسا امور حسبی را می توان مربوط به امورات و احوالات شخصیه انسان دانست که قیمومیت ، ترکه متوفی ، افراد محجور ، اداره اموال مفقودالاثر ، تعیین قیم و نظارت به اعمال قیم، از جمله مواردی هستند که به عنوان امور حسبی درنظرگرفته شده است و به صورت قانونی به آن ها پرداخت می شود.

به گونه ایی می توان نقطه مقابل امور حسبی را امور ترافعی به شمار آورد. امور ترافعی به اموری گفته می شود که شرط رسیدگی به آن امورات لزوم منازعه بین دو شخص باشد.

ممکن است این تصور به ذهن شما خطور کند که کار وکیل امور حسبی کار چندان دشواری نیست که بابت انجام این کار حق الوکاله دریافت کند، در صورتی که کار یک وکیل درخصوص دعاوی امور حسبی تاحدی پیچیده تر از از یک وکیل حقوقی است به علت اینکه نحوه برداشت و قضاوت از قوانین امور حسبی متفاوت است.

برطبق قانون ، دادگاه های حقوقی ، به عنوان مرجع صالح رسیدگی برای امور حسبی کشور تعین شده است.

این اختیار به قاضی داده شده است که بدون اخذ دادخواست از سوی طرفین نسبت به تحقیق در مورد موضوع مطرح شده اقدام نماید.

بهتر است بدانید چون دعاوی حقوقی مطرح شده در مراجع حقوقی ، دعاوی تخصصی و پیچیده ایی هستند ، بهتر است به وکیل امور حسبی که تخصص لازم را در این زمینه دارد رجوع کنید.

امور حسبی ازجمله مواردی هستند که جهت رسیدگی به آن ها بهتر است از یک وکیل خانواده کمک بگیرید.

در این مجموعه با ارائه بهترین مشاوره توسط وکلای متخصص و باتجربه در راستای حل مسائل حقوقی شما عزیزان سعی می شود تا اینگونه ابهامات را برطرف ساخته ودر صورت لزوم نسبت به پیشبرد پرونده شما اقدام شود.

تماس