نوشته‌ها

منظور از طلاق توافقی چیست ؟

منظور از طلاق توافقی جدایی زن و مرد از یکدیگر به صورت تفاهمی است. در طلاق توافقی زوجین در خصوص حضانت،مهریه، جهیزیه و نفقه و…. توافق می‌کنند و سپس به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش تنظیم می کنند و همراه با کپی شناسنامه و سند ازدواج، توافق نامه را نیز به دادگاه تحویل میدهند و این توافق از نظر دادگاه قابل پذیرش و معتبر است.

نکته :اگر در طلاق توافقی حضانت فرزند برعهده مادر تعیین شده باشد در هر صورت حتی اگر وی قصد ازدواج مجدد داشته باشد حضانت فرزند تغییر نخواهد کرد .

مزایای طلاق توافقی:

۱. پرونده های متعدد در دادگستری تشکیل نمی شود.
۲. از مراجعه مکرر زوجین به دادگستری جلوگیری می شود.
۳. کاهش درگیری بین زوجین و خانواده هایشان.
۴. طرفین در طلاق دخالت دارند و گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) صادر می شود.
۵. مدت زمان صدور گواهی عدم امکان سازش کوتاه است.

مدت اعتبار طلاق توافقی:

مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است و در صورتی که در این مدت اجرا نشود دیگر اعتبار ندارد.

مشکلات طلاق توافقی:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش چون طلاق توافقی است رفتن به محضر هم با توافق طرفین است و شوهر اجباری برای رفتن به محضر ندارد.

مراحل رسیدگی به پرونده طلاق توافقی:

نکته : رویه دادگاه ها در این خصوص با هم فرق دارد.
رویه ای که در این خصوص رایج است این است که پس از اینکه پرونده ثبت می شود زوجین به مشاوره خانواده معرفی شده و مشاور تلاش برای سازش بین زوجین می کند و چنانچه سازش حاصل نشود،عدم سازش به دادگاه گزارش می‌شود و جلسه رسیدگی تشکیل شده و تصمیم گرفته می شود.

روشی دیگر نیز موجود است که در این روش قبل از هرگونه اقدامی وقت رسیدگی برای حدوداً یک ماه تعیین می شود و همه اقدامات در این وقت مقرر انجام می شوند. پس از این که جلسه تشکیل و اظهارات زوجین گرفته شود پرونده به دفتر ارجاع شده و زن برای تست بارداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده و نتیجه تست به دادگاه اعلام می‌شود و در صورت منفی بودن نتیجه گواهی عدم امکان سازش صادر میشود.
سپس رای دادگاه صادر شده و به هر دو طرف ابلاغ می شود و در صورتی که اعتراضی نسبت به آن نداشته باشند به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق جاری می شود و نتیجه به دادگاه اعلام شده و نامه‌ای هم به ثبت احوال ارسال شده تا در شناسنامه قید شود.

طلاق-توافقی

پشیمانی زوجین بعد از طلاق توافقی :

چنانچه هر یک از زوجین قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش از طلاق توافقی پشیمان شوند حتی اگر دادخواست را مطرح و تنظیم کرده باشند رای صادر نمی شود و در صورتی که مرد بعد از صادر شدن رای پشیمان شود و برای ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه نکند ثبت طلاق ممکن نیست مگر اینکه زن حق طلاق داشته باشد.

چگونه دادخواست طلاق توافقی تنظیم کنیم؟

در مرتبه اول زن و مرد همراه با کپی از تمام صفحات سند ازدواج و شناسنامه به همراه اصل آنها به دادگاه می روند و دادخواست را تنظیم و همه اموری از قبیل مهریه و نفقه و حضانت و.. را تعیین می‌کنند و پس از تقدیم دادخواست و ابطال تمبر پرونده در شعبه ثبت می شود.

نکته :قاضی دادگاه می تواند قبل از بررسی و رسیدگی،پرونده را به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجاع دهد و در صورت عدم سازش پرونده مجدد به دادگاه ارسال می شود.

نکته : اگر طلاق به صورت توافقی و یا به درخواست زوج باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر میکند و در صورتی که به درخواست زوجه باشد طبق قانون حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند.

هزینه‌های طلاق توافقی:

هزینه طلاق توافقی شامل هزینه هایی اعم از هزینه مشاوره خانواده در دادگاه،هزینه طلاق محضر،ثبت دادخواست و حق الوکاله وکیل است. هزینه دادرسی طلاق توافقی بر عهده کسی است که دادخواست را مطرح کند اگر از سوی هر دو طرف مطرح شود بین طرفین تقسیم می شود.

سوال:

اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق توافقی بعد از تسلیم گواهی عدم امکان سازش در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند تکلیف چیست؟

جواب:گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط و کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده باطل است ( ماده 34 قانون حمایت خانواده).

نمونه دادخواست طلاق توافقی:

__________________________________________________________________________________________________________

دادنامه

خواهان : زوج یا زوجه
خوانده :زوج یا زوجه
خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی)
دلایل ومنضمات : 1-شناسنامه وکارت ملی 2-عقدنامه ازدواج
شرح دادخواست :
ریاست محترم دادگاه خانواده ……….
با سلام واحترام
بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:
به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم بواسطه عدم تفاهمات اخلاقی وروحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشوئی نمی باشیم لهذا بواسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه طلاق واجرای صیغه طلاق را درخواست داریم.
شرایط وتوافقات حاصله به این شرح است:

۱-زوجه تمامی مهریه خود/یا قسمتی از آنرا را شامل ……….. سکه بهار آزادی یا وجه نقد ومبلغ ……………………. ریال را همزمان با اجرا ووقوع طلاق به زوج بذل نموده وزوج قبول بذل می نماید.

۲-جهیزیه در نزد زوجه بوده ووی ادعای در اینخصوص ندارد.

۳-زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای …… فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است…………………………………………………….

۴-زوجه ادعای در خصوص نفقه واجرت المثل ندارد/یا دارد و مبلغ ……………. دریافت می نماید.

_________________________________________________________________________________________________________

وکیل طلاق توافقی:

تفاهم و توافق در طلاق امری بسیار پیچیده است که نیازمند راهنمایی و مشورت با وکیل متخصص خانواده است. زیرا وکیل با مهارت و تجربیات خود در این زمینه به بهترین نحو می‌تواند از حقوق موکل خود دفاع کند در صورت نیاز به وکیل متخصص از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس بگیرید.

طلاق به درخواست زن :

از آنجایی که در کشور ما طلاق در اختیار مردان است خانم ها راهی دشوار و سخت را برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر طی می‌کنند و باید دلایل موجه داشته باشند.

موجبات طلاق از طرف زن:

زوج می توانند از طریق ۴ روش و دلیل درخواست طلاق مطرح کند.

۱. ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه به زن:

در صورتی که شوهر توانایی پرداخت نفقه به زن را نداشته باشد زوجه میتواند برای گرفتن طلاق به دادگاه مراجعه کند و قاضی شوهر را وادار به طلاق می کند.
در این مورد زوجه دعوای الزام به پرداخت نفقه را در دادگاه مطرح می‌کند. دادگاه پس از بررسی میزان نفقه زن را تعیین میکند و مرد باید حکم را بعد از دریافت اجرا کند. در صورت عدم اجرا زوجه قادر به درخواست طلاق از دادگاه می باشد.

۲. عسر و حرج:

اگر در دادگاه ثابت شود که ادامه زندگی مسبب عسر و حرج می شود دادگاه زوج را مجبور به طلاق می کند.
نکته: عسر و حرج را قاضی تشخیص می‌دهد.

۳. غیبت زوج بیش از ۴ سال (غایب مفقود الاثر)

در صورتی که زوج بیش از چهار سال غایب مفقود الاثر باشد زوجه میتواند تقاضای طلاق کند.
در این مورد دادگاه به درخواست زن در یکی از روزنامه‌ها سه بار پشت سرهم آگهی منتشر می‌کند و پس از گذشت یک سال از اولین آگهی در صورتی که خبری از زوج نباشد حکم طلاق را صادر میکند.

۴. شروط ۱۲ گانه ضمن عقد که زوجه میتواند از طریق آنها درخواست طلاق کند:

۱) هرگاه زوج ۶ ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
۲) در صورت اثبات رفتار بد مرد نسبت به زن
۳) در صورت داشتن بیماری غیر قابل درمان زوج
۴) در صورتی که زوج دیوانه باشد و فسخ نکاح ممکن نباشد.
۵) اشتغال زوج به کاری که در تناقض با آبروی زوجه باشد.
۶)محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
۷) اعتیاد مواد مخدر و شرب خمر
۸) ترک زندگی توسط زوج به مدت زمان ۶ ماه متوالی
۹) محکومیت زوج به مجازات های حدی و تعزیری.
۱۰) بچه دار نشدن مرد به مدت زمان ۵ سال.
۱۱) مفقود الاثر شدن مرد به مدت شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه
۱۲) در صورتی که مرد بدون اجازه و رضایت همسر خود ازدواج مجدد کند.

طلاق به درخواست زن

چه مدارکی برای طلاق از طرف زن لازم است؟

  1. اصل سند ازدواج
  2. کپی کارت ملی زن
  3. اصل شناسنامه زن

نحوه دادرسی طلاق به درخواست زن:

اگر زن قصد طلاق داشته باشد همراه با مدارک شناسایی خود باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست طلاق از طرف زن را مطرح کند. پس از طرح دادخواست طرفین به داوری ارجاع می‌شوند و در صورت عدم سازش داوران به دادگاه گزارش عدم سازش را ارجاع می دهند و سرانجام دادگاه با توجه به مدارک و گزارش داوران و…. رای صادر می کند.

مرجع صالح دعوای طلاق به درخواست زن:

طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده زوجه میتواند هم به دادگاه خانواده محل خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت زوج مراجعه کند.

طلاق به درخواست زوجه

 

پرسش ۱ : چنانچه زوجه دعوای طلاق را به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه مطرح کند آیا لازم است ابتدا جداگانه دعوای ترک انفاق را مطرح کند مثل پرسش اول یا از ابتدا در حین دعوای طلاق دلیل ترک انفاق قابل رسیدگی است؟

جواب : با توجه به مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند مورد استناد عقدنامه که ابتدا باید زوج ملزم به پرداخت نفقه شود و ثابت شود که اجبار به پرداخت ممکن نیست و از طرفی ثبوت ترک نفقه از احکام مقدم و محقق موضوع حکم طلاق و اعمال وکالت است و طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوا به عهده خواهان بوده و دادگاه ملزم به تحصیل دلیل نیست و درخواست طلاق توسط زوجه خلاف اصل است. لذا مطلقا ابتدا باید موضوع ترک انفاق طرح و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت ثابت گردیده و سپس در خصوص طلاق اقامه دعوا شود. بعضی نیز اضافه نمودند حتی در صورت اقرار صریح زوج به ترک انفاق باز هم باید ترک نفقه جداگانه طرح و اثبات و زوج ملزم به پرداخت و عدم امکان اجبار ثابت شود.

پرسش ۲: آیا ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر موارد مذکور در این ماده رای دادگاه قطعی است؟
با توجه به مواد ۱ و ۳۳۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این خصوص قابلیت اجرا دارد در نتیجه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی نیست و اینگونه دعاوی قابل تجدید نظر است و قطعی نیست.

پرسش۳: زمانی که زوجه به طرفیت زوج دعوای طلاق طرح می‌کند و زوج را مجهول المکان اعلام می‌کند آیا دادگاه باید مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر را در مورد طلاق زوجه و غیبت زوج رعایت کند؟اساساً چه تفاوتی بین مجهول المکان بودن و غایب مفقودالاثر وجود دارد؟

ممکن است در دو مورد زوج ، تقدیمی از ناحیه زوجه قرار گیرد:
1. در صورتی که یکی از شروط ضمن عقد به نفع او محقق شود که در این صورت دادگاه با احراز تخلف از شرط حکم طلاق صادر می کند.
2. در صورتی که زوجه به عنوان عسر و حرج زوج مجهول المکان را خوانده قرار دهد که در این صورت نیز دادگاه پس از احراز عسر و حرج ، حکم طلاق صادر می کند. در این دو مورد مجهول المکان بودن زوج ارتباطی به غایب مفقودالاثر ندارد اما در صورتیکه زوجه هیچ یک از دو مورد فقرا جهت تقاضای طلاق اعلام نکند و صرفاً مدعی باشد که شوهرش منزل را ترک کرده و از او اطلاعی ندارد در این مورد مقررات مربوط به شخص غایب مفقود الاثر اعمال و سپس حکم طلاق صادر می شود.

وکیل طلاق به درخواست زن:

درخواست طلاق از سوی زوجه بدون شک ازپیچیده ترین پرونده ها است و نیازمند رسیدگی دقیق است بنابراین بهتر است در این زمینه با وکیل متخصص خانواده مشورت صورت گیرد. در صورت نیاز به وکیل متخصص خانواده از طریق راه های ارتباطی با موسسه حقوقی عدلگو تماس حاصل فرمایید.

تماس