نوشته‌ها

وکیل طلاق به درخواست مرد:

گاهی اوقات مرد تمایل به ادامه زندگی مشترک ندارد، در نتیجه درخواست طلاق از سوی زوج رخ می دهد.

وکیل طلاق از سوی مرد

در حالت کلی طلاق در 3 حالت ممکن است:

 • طلاق بر اساس درخواست زوج
 • طلاق از سوی زوجه
 • طلاق توافقی( لازم به ذکر است بهترین گزینه برای طلاق، طلاق توافقی است)

در طلاق از سوی زوج خواسته وی صدور گواهی عدم امکان سازش می باشد.

مطابق قانون مدنی:

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.

نوع طلاق در صورت درخواست زوج چه خواهد بود؟

در صورت درخواست طلاق از سوی مرد، نوع طلاق رجعی خواهد بود.

طلاق رجعی چیست؟

یعنی بعد از جاری شدن طلاق تا اتمام عده، زن و مرد حق رجوع به یکدیگر و شروع زندگی مجدد را بدون عقد نکاح دارند .

برای مطالعه بیشتر در خصوص انواع طلاق کلیک کنید .

شرایط مهریه در طلاق قبل از نزدیکی :

مطابق قانون مدنی:

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خود خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.

حق و حقوق زن قبل از طلاق :

مواردی که زوجه می تواند قبل از طلاق درخواست کند عبارتند از: مهریه ، اجرت المثل و نفقه.

 • مهریه:

همانطور که می دانید بعد از انعقاد نکاح، زوجه بلافاصله مالک مهریه می شود و هرزمان که زن بخواهد مرد ملزم به پرداخت آن می باشد.
همچنین قبل از طلاق تمامی توافقات در خصوص مهریه باید مشخص شود.

 • اجرت المثل:

زن وظیفه ایی در قبال انجام کار منزل ندارد. در صورتی که این کار ها را به صورت رایگان انجام نداده باشد می تواند اجرت المثل ابام زوجیت خود را مطالبه کند.

 • نفقه:

زن می تواند نفقه ایامی را که همسر وی پرداخت نکرده است مطالبه کند.

پرداخت نصف دارایی مرد به زن:

در صورتی که مرد قصد طلاق زن خود را داشته باشد باید نصف دارایی خود را به زن عطا نماید.

طلاق به درخواست مرد

شرایط حضانت فرزندان:

پس از طلاق، وظیفه نگهداری فرزندان تا سن 7 سالگی بر عهده مادر می باشد مگر اینکه عدم صلاحیت وی محرز شود.

این عدم صلاحیت می تواند شامل ازدواج مجدد مادر یا دیوانگی او باشد.
و پس از آن برای دختران تا سن 9 سالگی و برای پسران تا سن 15 سالگی حضانت توسط پدر پیش بینی شده است همچنین اگر پدر فاقد صلاحبت باشد این وظیفه به مادر واگذار خواهد شد.

این روند تا زمانی جریان دارد که فرزندان به سن بلوغ برسند و شخصا توانایی و قابلیت تشخیص در خصوص انتخاب هر کدام از والدین خود را برای ادامه زندگی پیدا کنند.

لازم به ذکر است در این مدت همه خرج و مخارج و نفقه فرزندان بر عهده پدر می باشد.
همچنین اگر فردی که حضانت به وی واگذار شده است از انجام مسئولیت خود امتناع کند با برخورد قانونی روبه رو خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۵) جزایی :
چون طلاق ایقا است و حق اجرای صیغه طلاق بازوج است مگر در موارد عسر و حرج.
بنابراین درما نحن و فیه زوجه حق درخواست اجرائیه ندارد و پس از مهلت سه ماه پیش بینی شده در قانون گواهی بلا اثر خواهد شد فلذا در صورتی که زوجه تقاضای مطالبه نفقه و مهریه و جهیزیه را دارد طرح دعوا مستقل و صدور حکم به نفع ایشان ضرورت دارد ولیکن در دعوی گواهی عدم امکان سازش حق درخواست اجرائیه را ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزائی:
با عنایت به بند الف و به ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب یازده هشت هفتاد مجلس شورای اسلامی چنانچه محکوم له پس از ابلاغ دوم تا یک ماه در دفتر طلاق حاضر نشود گواهی عدم امکان سازش از درجه اعتبار ساقط است.

 

وکیل طلاق به درخواست مرد:

مجموعه حقوقی وکلای عدل گو با کادری مجرب متشکل از وکلای با تجربه و متخصص آماده پاسخگویی و مشاوره به شما عزیزان می باشند.

شما می توانید در خصوص مشاوره با مجموعه عدل گو از طریق راه های ارتباطی تماس حاصل فرمایید.

اقسام طلاق: طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب برآن به چند دسته تقسیم می شود. در یک تقسیم بندی اولیه و کلی ،طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می شود.

طلاق رجعی:

معنی طلاق رجعی ،طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد.

منظور از عده، مدتی زمانی استئ که زن پس از طلاق نباید با فرد دیگر ازدواج کند و نزدیکی داشته باشد و به اصطلاحی باید عده نگه دارد.

طلاق بائن:

طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد.

چنانچه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه اش (طلاق داده شده) باشد، باید تا پایان مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری خود درآورد.

در واقع با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی از بین می رود. در این مورد زن عده ندارد. (به تفصیل توضیح داده می شود)

اقسام طلاق

آثار طلاق بائن:

 1. قطع کامل رابطه زوجيت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می شود.
 2. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند.
 3. شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی تواند ایام عده با دیگری ازدواج کند. این تنها اثری است که بعد آن ایام عده از ازدواج سابق باقی می ماند.
 4. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می گردد.
 5. اقامتگاه زن دیگر تابع شوهر نیست، ماندن نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.
 6. زنی که در عده طلاق بائن است، نمی تواند از شوهر سابقش نفقه در ایام عده بخواهد، مگر آنکه حامله باشد.
 7. در مورد ارث بردن زن مطلقه بائن، تنها با شرایطی امکان دارد که بعدأ ذکر میشود.

 

آثار طلاق رجعی:

بقاء آثار زوجيت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است.

در طلاق رجعی، تا موقعی که عده زن تمام نشده است، رابطه نکاح کاملا قطع نشده است.

بنابراین در ایام عده رجعيه، حقوق و تکالیف زوجیت به حکم قانون باقی می ماند؛ گاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می برد.

اقسام طلاق بائن:

طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می رود:

 1. یعنی شوهر قبل از نزدیکی کردن زن خود را طلاق دهد طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
 2. یعنی زنی که عادت زنانگی نمی بیند طلاق یائسه؛
 3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

مختصری در مورد طلاق خلع و مبارات: قانون مدنی اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطی مختار در طلاق زن خود کرده است. زنانی که از ادامه زناشوئی ناراضی هستند و به بیان آسان تر از شوهر خود کراهت دارند (بیزار هستند) گاه برای رهائی از آن حاضر می شوند مالی به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می کند و در مقابل آن زن را طلاق میدهد. مال مزبور را فدیه می گویند و به این نوع طلاق، طلاق خلع می گویند. حال اگر این کراهت دوطرفه باشد؛ دو طرف با دادن مالی به یکدیگر تقاضای طلاق میدهند.

سومین طلاق:

طبق بند «۴» ماده «۱۱۴۵» قانون مدنی: «.. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمی تواند در عده، رجوع به طلاق کند.

در اصطلاح عموم به آن سه طلاقه می گویند که زن بر مرد حرام می شود و حا شدن مجدد آنها منوط به گرفتن محلل است. محلل اصولا شخصی است که با زن ازدواج می کند و لزوما بين آنها رابطه زناشویی ایجاد می شود و بعد زن را طلاق میدهد که او بتواند با شوهر قبلی خود ازدواج کند.

طلاق از طرف زن:

زن برای جدا شدن از شوهرش سه راه دارد:

 1. یا اینکه وکالت در طلاق را از شوهر گرفته باشد؛
 2. یا یکی از موارد عسر و حرج را داشته باشد (عسر و حرج به معنای سختی و تنگنا بودن زن است).
 3. با استناد به طلاق خلع کند؛

 

موارد عسر و حرج:

تمام موارد پایین از موارد عسر و حرج نیست بعضی از آنها شروط ضمن عقد هستند. مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید مشروط بر اینکه در عقدنامه این موارد امضا شده باشد و زن بتواند هر کدام از آنها را در دادگاه ثابت کند. این موارد به شرح زیر است:

 1. خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه .همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن به مدت ۶ ماه پرداخت نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد (نفقه همان خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه های درمان است)
 2. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را با غیرقابل تحمل نماید (بدرفتاری، فساد اخلاقی، آزارها و ضرب و جسمی)
 3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای دو مخاطره آمیز باشد.
 4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد (منظور دیوانه بودن است)
 5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی، که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعه منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
 7. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد..
 8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید
 9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعوان حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
 10. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود
 11. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
 12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

وکیل طلاق

در صورت نیاز به وکیل متخصص طلاق از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس حاصل فرمایید .

تماس