نوشته‌ها

طلاق به درخواست زن :

از آنجایی که در کشور ما طلاق در اختیار مردان است خانم ها راهی دشوار و سخت را برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر طی می‌کنند و باید دلایل موجه داشته باشند.

موجبات طلاق از طرف زن:

زوج می توانند از طریق ۴ روش و دلیل درخواست طلاق مطرح کند.

۱. ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه به زن:

در صورتی که شوهر توانایی پرداخت نفقه به زن را نداشته باشد زوجه میتواند برای گرفتن طلاق به دادگاه مراجعه کند و قاضی شوهر را وادار به طلاق می کند.
در این مورد زوجه دعوای الزام به پرداخت نفقه را در دادگاه مطرح می‌کند. دادگاه پس از بررسی میزان نفقه زن را تعیین میکند و مرد باید حکم را بعد از دریافت اجرا کند. در صورت عدم اجرا زوجه قادر به درخواست طلاق از دادگاه می باشد.

۲. عسر و حرج:

اگر در دادگاه ثابت شود که ادامه زندگی مسبب عسر و حرج می شود دادگاه زوج را مجبور به طلاق می کند.
نکته: عسر و حرج را قاضی تشخیص می‌دهد.

۳. غیبت زوج بیش از ۴ سال (غایب مفقود الاثر)

در صورتی که زوج بیش از چهار سال غایب مفقود الاثر باشد زوجه میتواند تقاضای طلاق کند.
در این مورد دادگاه به درخواست زن در یکی از روزنامه‌ها سه بار پشت سرهم آگهی منتشر می‌کند و پس از گذشت یک سال از اولین آگهی در صورتی که خبری از زوج نباشد حکم طلاق را صادر میکند.

۴. شروط ۱۲ گانه ضمن عقد که زوجه میتواند از طریق آنها درخواست طلاق کند:

۱) هرگاه زوج ۶ ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
۲) در صورت اثبات رفتار بد مرد نسبت به زن
۳) در صورت داشتن بیماری غیر قابل درمان زوج
۴) در صورتی که زوج دیوانه باشد و فسخ نکاح ممکن نباشد.
۵) اشتغال زوج به کاری که در تناقض با آبروی زوجه باشد.
۶)محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
۷) اعتیاد مواد مخدر و شرب خمر
۸) ترک زندگی توسط زوج به مدت زمان ۶ ماه متوالی
۹) محکومیت زوج به مجازات های حدی و تعزیری.
۱۰) بچه دار نشدن مرد به مدت زمان ۵ سال.
۱۱) مفقود الاثر شدن مرد به مدت شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه
۱۲) در صورتی که مرد بدون اجازه و رضایت همسر خود ازدواج مجدد کند.

طلاق به درخواست زن

چه مدارکی برای طلاق از طرف زن لازم است؟

 1. اصل سند ازدواج
 2. کپی کارت ملی زن
 3. اصل شناسنامه زن

نحوه دادرسی طلاق به درخواست زن:

اگر زن قصد طلاق داشته باشد همراه با مدارک شناسایی خود باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست طلاق از طرف زن را مطرح کند. پس از طرح دادخواست طرفین به داوری ارجاع می‌شوند و در صورت عدم سازش داوران به دادگاه گزارش عدم سازش را ارجاع می دهند و سرانجام دادگاه با توجه به مدارک و گزارش داوران و…. رای صادر می کند.

مرجع صالح دعوای طلاق به درخواست زن:

طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده زوجه میتواند هم به دادگاه خانواده محل خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت زوج مراجعه کند.

طلاق به درخواست زوجه

 

پرسش ۱ : چنانچه زوجه دعوای طلاق را به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه مطرح کند آیا لازم است ابتدا جداگانه دعوای ترک انفاق را مطرح کند مثل پرسش اول یا از ابتدا در حین دعوای طلاق دلیل ترک انفاق قابل رسیدگی است؟

جواب : با توجه به مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند مورد استناد عقدنامه که ابتدا باید زوج ملزم به پرداخت نفقه شود و ثابت شود که اجبار به پرداخت ممکن نیست و از طرفی ثبوت ترک نفقه از احکام مقدم و محقق موضوع حکم طلاق و اعمال وکالت است و طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوا به عهده خواهان بوده و دادگاه ملزم به تحصیل دلیل نیست و درخواست طلاق توسط زوجه خلاف اصل است. لذا مطلقا ابتدا باید موضوع ترک انفاق طرح و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت ثابت گردیده و سپس در خصوص طلاق اقامه دعوا شود. بعضی نیز اضافه نمودند حتی در صورت اقرار صریح زوج به ترک انفاق باز هم باید ترک نفقه جداگانه طرح و اثبات و زوج ملزم به پرداخت و عدم امکان اجبار ثابت شود.

پرسش ۲: آیا ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر موارد مذکور در این ماده رای دادگاه قطعی است؟
با توجه به مواد ۱ و ۳۳۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این خصوص قابلیت اجرا دارد در نتیجه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی نیست و اینگونه دعاوی قابل تجدید نظر است و قطعی نیست.

پرسش۳: زمانی که زوجه به طرفیت زوج دعوای طلاق طرح می‌کند و زوج را مجهول المکان اعلام می‌کند آیا دادگاه باید مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر را در مورد طلاق زوجه و غیبت زوج رعایت کند؟اساساً چه تفاوتی بین مجهول المکان بودن و غایب مفقودالاثر وجود دارد؟

ممکن است در دو مورد زوج ، تقدیمی از ناحیه زوجه قرار گیرد:
1. در صورتی که یکی از شروط ضمن عقد به نفع او محقق شود که در این صورت دادگاه با احراز تخلف از شرط حکم طلاق صادر می کند.
2. در صورتی که زوجه به عنوان عسر و حرج زوج مجهول المکان را خوانده قرار دهد که در این صورت نیز دادگاه پس از احراز عسر و حرج ، حکم طلاق صادر می کند. در این دو مورد مجهول المکان بودن زوج ارتباطی به غایب مفقودالاثر ندارد اما در صورتیکه زوجه هیچ یک از دو مورد فقرا جهت تقاضای طلاق اعلام نکند و صرفاً مدعی باشد که شوهرش منزل را ترک کرده و از او اطلاعی ندارد در این مورد مقررات مربوط به شخص غایب مفقود الاثر اعمال و سپس حکم طلاق صادر می شود.

وکیل طلاق به درخواست زن:

درخواست طلاق از سوی زوجه بدون شک ازپیچیده ترین پرونده ها است و نیازمند رسیدگی دقیق است بنابراین بهتر است در این زمینه با وکیل متخصص خانواده مشورت صورت گیرد. در صورت نیاز به وکیل متخصص خانواده از طریق راه های ارتباطی با موسسه حقوقی عدلگو تماس حاصل فرمایید.

اقسام طلاق: طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب برآن به چند دسته تقسیم می شود. در یک تقسیم بندی اولیه و کلی ،طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می شود.

طلاق رجعی:

معنی طلاق رجعی ،طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد.

منظور از عده، مدتی زمانی استئ که زن پس از طلاق نباید با فرد دیگر ازدواج کند و نزدیکی داشته باشد و به اصطلاحی باید عده نگه دارد.

طلاق بائن:

طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد.

چنانچه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه اش (طلاق داده شده) باشد، باید تا پایان مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری خود درآورد.

در واقع با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی از بین می رود. در این مورد زن عده ندارد. (به تفصیل توضیح داده می شود)

اقسام طلاق

آثار طلاق بائن:

 1. قطع کامل رابطه زوجيت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می شود.
 2. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند.
 3. شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی تواند ایام عده با دیگری ازدواج کند. این تنها اثری است که بعد آن ایام عده از ازدواج سابق باقی می ماند.
 4. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می گردد.
 5. اقامتگاه زن دیگر تابع شوهر نیست، ماندن نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.
 6. زنی که در عده طلاق بائن است، نمی تواند از شوهر سابقش نفقه در ایام عده بخواهد، مگر آنکه حامله باشد.
 7. در مورد ارث بردن زن مطلقه بائن، تنها با شرایطی امکان دارد که بعدأ ذکر میشود.

 

آثار طلاق رجعی:

بقاء آثار زوجيت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است.

در طلاق رجعی، تا موقعی که عده زن تمام نشده است، رابطه نکاح کاملا قطع نشده است.

بنابراین در ایام عده رجعيه، حقوق و تکالیف زوجیت به حکم قانون باقی می ماند؛ گاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می برد.

اقسام طلاق بائن:

طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می رود:

 1. یعنی شوهر قبل از نزدیکی کردن زن خود را طلاق دهد طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
 2. یعنی زنی که عادت زنانگی نمی بیند طلاق یائسه؛
 3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

مختصری در مورد طلاق خلع و مبارات: قانون مدنی اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطی مختار در طلاق زن خود کرده است. زنانی که از ادامه زناشوئی ناراضی هستند و به بیان آسان تر از شوهر خود کراهت دارند (بیزار هستند) گاه برای رهائی از آن حاضر می شوند مالی به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می کند و در مقابل آن زن را طلاق میدهد. مال مزبور را فدیه می گویند و به این نوع طلاق، طلاق خلع می گویند. حال اگر این کراهت دوطرفه باشد؛ دو طرف با دادن مالی به یکدیگر تقاضای طلاق میدهند.

سومین طلاق:

طبق بند «۴» ماده «۱۱۴۵» قانون مدنی: «.. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمی تواند در عده، رجوع به طلاق کند.

در اصطلاح عموم به آن سه طلاقه می گویند که زن بر مرد حرام می شود و حا شدن مجدد آنها منوط به گرفتن محلل است. محلل اصولا شخصی است که با زن ازدواج می کند و لزوما بين آنها رابطه زناشویی ایجاد می شود و بعد زن را طلاق میدهد که او بتواند با شوهر قبلی خود ازدواج کند.

طلاق از طرف زن:

زن برای جدا شدن از شوهرش سه راه دارد:

 1. یا اینکه وکالت در طلاق را از شوهر گرفته باشد؛
 2. یا یکی از موارد عسر و حرج را داشته باشد (عسر و حرج به معنای سختی و تنگنا بودن زن است).
 3. با استناد به طلاق خلع کند؛

 

موارد عسر و حرج:

تمام موارد پایین از موارد عسر و حرج نیست بعضی از آنها شروط ضمن عقد هستند. مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید مشروط بر اینکه در عقدنامه این موارد امضا شده باشد و زن بتواند هر کدام از آنها را در دادگاه ثابت کند. این موارد به شرح زیر است:

 1. خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه .همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن به مدت ۶ ماه پرداخت نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد (نفقه همان خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه های درمان است)
 2. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را با غیرقابل تحمل نماید (بدرفتاری، فساد اخلاقی، آزارها و ضرب و جسمی)
 3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای دو مخاطره آمیز باشد.
 4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد (منظور دیوانه بودن است)
 5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی، که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعه منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
 7. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد..
 8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید
 9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعوان حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
 10. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود
 11. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
 12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

وکیل طلاق

در صورت نیاز به وکیل متخصص طلاق از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس حاصل فرمایید .

تماس