بایگانی برچسب برای: شرایط برای تاسیس شرکت در ایران

مشاوره حقوقی ثبت شرکت تجاری

 

در این مقاله سعی می شود تا با توضیحاتی مختصر و مفید تمامی اعمال مورد نیاز برای تاسیس شرکت تجاری به شما ارائه شود.
امروزه در سطح جهان کشورها برای ادامه بقای خود نیازمند انجام فعالیت های مختلف هستند که آنهارا در قالب های تجارت و فعالیت های تجاری ، صنعتی، خدمات اقتصادی و غیره می‌شناسیم.

 

به طور کلی مفهوم تاسیس شرکت به معنی انجام اعمال محقق شده در قانون برای تشکیل یک شرکت یا شخصیت حقوقی.

شرکت های تجارتی به عنوان یکی از اصلی ترین مهره های فعالیت کشورهای سراسر جهان از مهمترین موضوعات مطرح در سطح جهان می باشد که ایران نیز از این قائله مستثنی نیست.
برای تاسیس هر موسسه یا شرکت، فرد یا افرادی باید فرایند های معین شده را پشت سر گذاشته که به عنوان موسس یا موسسین یک شرکت تجاری شناخته می شوند.
به دلیل اقسام مختلف شرکتهای تجارتی و بازرگانی در سطح جهان و گوناگونی خصوصیت های مخصوص به هر یک از آنها سعی می شود مجموعه ای موثر به شما ارائه گردد.

 

 

ثبت شرکت تجاری

 

تعریف شرکت های تجاری از منظر قانون

به طور کلی به شخصی که به عمل تجارت بپردازد تاجر گفته میشود؛ تاجر می تواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد که شخص حقوقی همان شرکت تجاری ست.

 

شخص حقوقی تحت شرایط ذیل بعنوان یک شرکت تجارتی شناخته می شود:

۱) مشارکت و همکاری دو یا چند فرد دارای حقوق اجتماعی در قالب یک شرکت تجاری
۲) به هنگام تعیین قرارداد مالی میان شرکا بدین منظور که هر کدام از افراد مبلغ یا دارایی را به تشکیلات مجموعه بیفزاید. این عمل باعث شریک شدن فرد در سود و زیان کسب شده به مقدار معین شده‌ای نسبت به مقدار آورده یا درصد های مشخص شده میان افراد می گردد.
۳) در صورت تشکیل شرکت تجاری توسط چند شخص حقوقی باید قرارداد و تعهد نامه میان آن ها مکتوب گردیده و با مشارکت یکدیگر اقدام به تشکیل شرکت تجارتی نموده باشند.

 

حداقل شرایط و تعداد مورد نیاز برای تاسیس شرکت در ایران

در ایران کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حق تشکیل شرکت تجاری هستند و با داشتن شرایطی مانند عدم سوء سابقه پیشینه  و دارا بودن حداقل سن ۱۸ سال می توانند اقدام به تاسیس شرکت نمایند.

 

انواع شرکتهای تجاری طبق بند قانونی

۱) سهامی (که متشکل از دو نوع عام و خاص می باشد)
۲) تضامنی
۳) نسبی
۴) با مسئولیت های محدود
۵) تعاونی
۶) مختلط سهامی
۷) مختلط غیر سهامی

 

 

با توجه به روز بودن قوانین در آخرین اصلاحات وارده بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، انواع جدید از شرکت های تجاری به انواع گفته شده افزوده شد:
۱) شرکت تعاونی سهامی عام
۲) شرکت تعاونی فراگیر ملی

 

 

 

تعریف انواع شرکتهای تجاری

 

۱) شرکت سهامی

شرکت های سهامی به گفته می شود که توسط حداقل ۳ نفر تشکیل شده باشد و بدین منظور سرمایه موجود در شرکت نیز میان سه نفر تقسیم بندی می شود.
شرکت های سهامی به طور کلی به دو دسته خاص و عام تقسیم بندی می شوند.

 

 

الف) شرکت سهامی عام:

شرکت سهامی عام ، شرکتی بازرگانی بوده که برای آن حد سرمایه اولیه معینی قرار داده شده که طبق قانون نباید کمتر از پنج میلیون ریال باشد.
شراکت در این شرکت‌ها با خریداری سهام ها یا قطعات معین شده توسط شرکت به وقوع می پیوندد که قسمتی از این سهام ها به وسیله موسسین و دیگر ابعاد آن از راه فروش و در اختیار عامه مردم قرار دادن به فروش میرسد.

 

 

 

ب) شرکت سهامی خاص:

با توجه به بند قانونی ماده ۴ لایحه قانونی شرکت های سهامی خاص شرکت های هستند که تمام سرمایه اولیه تاسیس آن توسط موسسین آن تامین شده و به همین منظور به آنها سهامی خاص گفته می شود
قانونگذار در مواد ۱ تا ۳ و ۲۰ لایحه قانونی به تعریف شرکتهای سهامی خاص پرداخته و می گوید:
شرکت سهامی خاص شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانونا در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن وسیله سهامداران تعهد و تامین می گردد مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آنها نباید کمتر از سه نفر باشد محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

 

 

 

انواع شرکتهای تجاری

 

 

۲) شرکت های تضامنی:

 

طبق ماده قانون تجارت ،شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود اگر دارایی شرکت برای تاییدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است هر قراردادی که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

 

۳) شرکت نسبی:

 

با توجه به توضیح قانونگذار در ماده ۱۸۳ قانون تجارت شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاریدر تحت اسمم خصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه است که در شرکت گذاشته در شرکت نسبی که یکی از شرکت های اشخاص محسوب می‌شود و بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل می شود هر یک از شرکا نسبت به سرمایه ای که در شرکت گذاشته دارای مسئولیت می‌شود. قانونگذار در باره این شرکت‌ها از میزان سهم یا میزان سرمایه استفاده نکرده و به جای آن از نسبت استفاده کرده است.

 

۴) شرکت های با مسئولیت محدود:

طبق ماده ۹۴ قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تو میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

 

۵) شرکت تعاونی:

شرکتی است که با ترکیبی از اشخاص حقیقی و حقوقی و برای حل مشکلات و رفع نیازمندیهای عموم جامعه به منظور یاری رسانی به اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می شود.
بسته به نیازمندی های مناطق انواع استفاده از شرکت‌های تعاونی نیز متفاوت خواهد بود. برای مثال در بخشی که نیازمند به روز رسانی به بخش کشاورزی و دامداری باشد شرکت‌های تعاونی در این زمینه فعالیت می‌کنند و در منطقه‌ای که نیاز به تهیه ابزار آلات کار باشد این شرکتها به فعالیت می پردازند.

 

۶)شرکت مختلط غیر سهامی:

به طور کلی شرکت هایی که برای انجام امور تجاری با اسم نامعین توست یک یا چند نفر تاسیس و بدون انتشار سهامی در ملأعام تشکیل می شود گفته می شود در این شرکت ها فرد ضامن مسئول تمامی بروز احتمالی می باشد.

 

۷) شرکت مختلط سهامی:

همچنین شرکت مختلط سهامی نیز به شرکتی گفته می شود که از طریق چند شریک تشکیل و در زمان انحلال شرکت هر کدام از آنها مسئول تامین سرمایه برای پرداخت کلیه دیون هستند.

 

اهمیت نام گذاری درست برای شرکت ها

 

با توجه به اهمیت نامگذاری در آینده شرکت های تجارتی طبق دستور وزارت فرهنگ و ارشاد نام تمامی شرکتهای تاسیس شده در ایران:

۱) باید فارسی و ایرانی باشد و افراد مجتمع انتخاب اسامی فارسی می باشند.
۲)اسامی شرکاء در نام شرکت به کار برده نمی شود و در شرکت‌های عام و خاص کلمات نشان دهنده انواع آنها بعد از اسم یا قبل از اسم اصلی شرکت نوشته می‌شوند.
۳)باید اسامی دارای معنا و مفهوم فرهنگ ایرانی اسلامی باشد.
۴) نام شرکت نباید تکراری باشد و قبلا به ثبت رسیده باشد.
۵) برای انتخاب نام از اسامی خاص استفاده شود.
۶) در صورت نیاز به اخذ مجوز برای استفاده از برخی از اسامی به اخذ مجوزها بپردازید.

 

موارد غیر قابل پذیرش برای ثبت نام شرکت

۱) اسامی مرتبط با تشکیلات دولتی و کشوری
۲) اسامی دارای اصطلاحات بیگانه
۳) نام هایی که مقارن با شئونات اسلامی و فرهنگ اسلامی بوده و یا دارای واژه های قبیح و خلاف اخلاق باشند.

 

مشاوره حقوقی ثبت شرکت های تجاری

 

فرایند ثبت شرکتهای تجاری از پیچیده‌ترین فرآیندهای حقوقی بوده و نیازمند اطلاعات حقوقی کامل می باشد تا بتوان در پیشبرد فرایند ثبت شرکت مدنظر تسریع نمود.
مجموعه حقوقی عدل گو با دارا بودن متخصص ترین و به روز ترین وکلا و مشاوران ناحیه غرب تهران مفتخر به ارائه مشاوره ها و عقد قرارداد های ۲۴ ساعته با شما عزیزان می باشد.

 

در صورت نیاز و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های مجموعه عدل گو تماس حاصل فرمایید.