نوشته‌ها

طلاق به درخواست زن :

از آنجایی که در کشور ما طلاق در اختیار مردان است خانم ها راهی دشوار و سخت را برای گرفتن طلاق بدون رضایت شوهر طی می‌کنند و باید دلایل موجه داشته باشند.

موجبات طلاق از طرف زن:

زوج می توانند از طریق ۴ روش و دلیل درخواست طلاق مطرح کند.

۱. ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه به زن:

در صورتی که شوهر توانایی پرداخت نفقه به زن را نداشته باشد زوجه میتواند برای گرفتن طلاق به دادگاه مراجعه کند و قاضی شوهر را وادار به طلاق می کند.
در این مورد زوجه دعوای الزام به پرداخت نفقه را در دادگاه مطرح می‌کند. دادگاه پس از بررسی میزان نفقه زن را تعیین میکند و مرد باید حکم را بعد از دریافت اجرا کند. در صورت عدم اجرا زوجه قادر به درخواست طلاق از دادگاه می باشد.

۲. عسر و حرج:

اگر در دادگاه ثابت شود که ادامه زندگی مسبب عسر و حرج می شود دادگاه زوج را مجبور به طلاق می کند.
نکته: عسر و حرج را قاضی تشخیص می‌دهد.

۳. غیبت زوج بیش از ۴ سال (غایب مفقود الاثر)

در صورتی که زوج بیش از چهار سال غایب مفقود الاثر باشد زوجه میتواند تقاضای طلاق کند.
در این مورد دادگاه به درخواست زن در یکی از روزنامه‌ها سه بار پشت سرهم آگهی منتشر می‌کند و پس از گذشت یک سال از اولین آگهی در صورتی که خبری از زوج نباشد حکم طلاق را صادر میکند.

۴. شروط ۱۲ گانه ضمن عقد که زوجه میتواند از طریق آنها درخواست طلاق کند:

۱) هرگاه زوج ۶ ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
۲) در صورت اثبات رفتار بد مرد نسبت به زن
۳) در صورت داشتن بیماری غیر قابل درمان زوج
۴) در صورتی که زوج دیوانه باشد و فسخ نکاح ممکن نباشد.
۵) اشتغال زوج به کاری که در تناقض با آبروی زوجه باشد.
۶)محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
۷) اعتیاد مواد مخدر و شرب خمر
۸) ترک زندگی توسط زوج به مدت زمان ۶ ماه متوالی
۹) محکومیت زوج به مجازات های حدی و تعزیری.
۱۰) بچه دار نشدن مرد به مدت زمان ۵ سال.
۱۱) مفقود الاثر شدن مرد به مدت شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه
۱۲) در صورتی که مرد بدون اجازه و رضایت همسر خود ازدواج مجدد کند.

طلاق به درخواست زن

چه مدارکی برای طلاق از طرف زن لازم است؟

  1. اصل سند ازدواج
  2. کپی کارت ملی زن
  3. اصل شناسنامه زن

نحوه دادرسی طلاق به درخواست زن:

اگر زن قصد طلاق داشته باشد همراه با مدارک شناسایی خود باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند و دادخواست طلاق از طرف زن را مطرح کند. پس از طرح دادخواست طرفین به داوری ارجاع می‌شوند و در صورت عدم سازش داوران به دادگاه گزارش عدم سازش را ارجاع می دهند و سرانجام دادگاه با توجه به مدارک و گزارش داوران و…. رای صادر می کند.

مرجع صالح دعوای طلاق به درخواست زن:

طبق ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده زوجه میتواند هم به دادگاه خانواده محل خود و هم دادگاه خانواده محل اقامت زوج مراجعه کند.

طلاق به درخواست زوجه

 

پرسش ۱ : چنانچه زوجه دعوای طلاق را به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه مطرح کند آیا لازم است ابتدا جداگانه دعوای ترک انفاق را مطرح کند مثل پرسش اول یا از ابتدا در حین دعوای طلاق دلیل ترک انفاق قابل رسیدگی است؟

جواب : با توجه به مفاد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و بند مورد استناد عقدنامه که ابتدا باید زوج ملزم به پرداخت نفقه شود و ثابت شود که اجبار به پرداخت ممکن نیست و از طرفی ثبوت ترک نفقه از احکام مقدم و محقق موضوع حکم طلاق و اعمال وکالت است و طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بار اثبات دعوا به عهده خواهان بوده و دادگاه ملزم به تحصیل دلیل نیست و درخواست طلاق توسط زوجه خلاف اصل است. لذا مطلقا ابتدا باید موضوع ترک انفاق طرح و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت ثابت گردیده و سپس در خصوص طلاق اقامه دعوا شود. بعضی نیز اضافه نمودند حتی در صورت اقرار صریح زوج به ترک انفاق باز هم باید ترک نفقه جداگانه طرح و اثبات و زوج ملزم به پرداخت و عدم امکان اجبار ثابت شود.

پرسش ۲: آیا ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی است و صدور گواهی عدم امکان سازش و سایر موارد مذکور در این ماده رای دادگاه قطعی است؟
با توجه به مواد ۱ و ۳۳۱ و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در این خصوص قابلیت اجرا دارد در نتیجه ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده به قوت خود باقی نیست و اینگونه دعاوی قابل تجدید نظر است و قطعی نیست.

پرسش۳: زمانی که زوجه به طرفیت زوج دعوای طلاق طرح می‌کند و زوج را مجهول المکان اعلام می‌کند آیا دادگاه باید مقررات مربوط به غایب مفقودالاثر را در مورد طلاق زوجه و غیبت زوج رعایت کند؟اساساً چه تفاوتی بین مجهول المکان بودن و غایب مفقودالاثر وجود دارد؟

ممکن است در دو مورد زوج ، تقدیمی از ناحیه زوجه قرار گیرد:
1. در صورتی که یکی از شروط ضمن عقد به نفع او محقق شود که در این صورت دادگاه با احراز تخلف از شرط حکم طلاق صادر می کند.
2. در صورتی که زوجه به عنوان عسر و حرج زوج مجهول المکان را خوانده قرار دهد که در این صورت نیز دادگاه پس از احراز عسر و حرج ، حکم طلاق صادر می کند. در این دو مورد مجهول المکان بودن زوج ارتباطی به غایب مفقودالاثر ندارد اما در صورتیکه زوجه هیچ یک از دو مورد فقرا جهت تقاضای طلاق اعلام نکند و صرفاً مدعی باشد که شوهرش منزل را ترک کرده و از او اطلاعی ندارد در این مورد مقررات مربوط به شخص غایب مفقود الاثر اعمال و سپس حکم طلاق صادر می شود.

وکیل طلاق به درخواست زن:

درخواست طلاق از سوی زوجه بدون شک ازپیچیده ترین پرونده ها است و نیازمند رسیدگی دقیق است بنابراین بهتر است در این زمینه با وکیل متخصص خانواده مشورت صورت گیرد. در صورت نیاز به وکیل متخصص خانواده از طریق راه های ارتباطی با موسسه حقوقی عدلگو تماس حاصل فرمایید.

اجرت المثل ایام زوجیت : در این مطلب در خصوص اجرت المثل در ایام زوجیت به بحث وبررسی می پردازیم بنابراین  باما همراه باشید.

 

اجرت المثل چیست ؟

پاداش و حقوقی است که اگر زوجه وظایفی غیر از تمکین عام و خاص مثل پخت غذا و نگهداری از بچه را به دستور شوهر انجام دهد دارا میشود.

بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل زمانی به زن تعلق می گیرد که این کار ها را مجانی انجام نداده باشد به عبارتی قصد و نیت تبرع نداشته باشد.

اجرت المثل در دوران نامزدی:

در کشور ما عرفا دختران در دوران نامزدی در منزل پدر خود ساکن هستند از این رو اجرت المثل به آنها تعلق نمیگیرد . اما اگر علی رغم عرف موجود در جامعه دختر و پسر در دوران نامزدی در منزل مشترک خود زندگی کنند و دختر کارهایی را انجام داده باشد اجرت المثل به وی تعلق میگیرد.

 

اجرت-المثل

اجرت المثل همسر متوفی :

به نظر می رسد که بعد از مرگ هر یک از زوجین مسائل مالی آنها پایان می یابد اما ارث و وصیت از جمله مسائلی هستند که بعد از مرگ مورد توجه قرار می‌گیرند حال اگر متوفی در دوران حیات و زندگی مشترکش مهریه و سایر حقوق خود را دریافت نکرده باشد این حقوق به وراث منتقل می شود مثلاً پدر و مادر زنی که فوت شده می توانند مهریه او و اجرت المثل و و … وی را از شوهر او مطالبه کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نفقه کلیک کنید.

شرایط دریافت اجرت المثل:

نداشتن قصد تبرع: اگر زوجه در مقابل کارهایی که انجام می دهد و قصد دریافت هیچگونه مالی را نداشته باشد و به عبارتی کارها را مجانی انجام دهد در واقع قصد تبرع نداشته و در صورت مطالبه اجرت المثل چنانچه زوج قادر به اثبات قصد تبرع باشد اجرت المثل به زن تعلق نمیگیرد.

عدم درخواست طلاق از سوی زوجه: برای دریافت اجرت المثل درخواست طلاق باید از سوی زوج باشد لازم به ذکر است چنانچه زن از انجام چنین کارهایی امتناع کرده باشد و با این وجود درخواست مطالبه اجرت المثل را مطرح کند حتی اگر درخواست طلاق از سوی زوج باشد اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد.

چگونگی اقامه دعوی :

زوجه میتواند علاوه بر دادخواست عدم امکان سازش دادخواست مطالبه اجرت المثل را به طور مستقل مطرح کند.

مرجع صالح مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت:

با توجه به اینکه درباره اجرت‌المثل در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ چیزی گفته نشده است بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

اجرت المثل زنان شاغل:

اشتغال یا عدم اشتغال تأثیری در تعلق اجرت المثل به زوجه ندارد اما اشتغال وی در میزان اجرت المثل تاثیر دارد زنانی که شاغل هستند نسبت به زنان خانه دار وقت کمتری را برای انجام کارهای خانه دارند و حتی اگر کاملا و به اندازه کافی به امور خانه بپردازند کارشناسان همچنان نسبت به آنها تفاوت قائل اند زیرا معتقدند بین زنان شاغل و زنان خانه داری که تمام وقت خود را در خانه و نسبت به امور خانه می‌پردازند تفاوت وجود دارد از این رو اجرت المثل آنها با یکدیگر فرق دارد و زنان شاغل از میزان اجرت المثل کمتری برخوردارند.

 

وکیل مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت:

مطالبه و اثبات استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت سخت و دشوار است از این رو بهتر است با وکیل متخصص خانواده مشورت های لازم انجام شود زیرا وکیل با تجربیات خود در این زمینه قادر به راهنمایی به بهترین نحو ممکن است در صورت نیاز به وکیل متخصص امور خانواده از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس بگیرید.

تماس