نوشته‌ها

خلع ید:

میخواهیم در این مطلب به بررسی دعوی خلع ید و نحوه شکایات و دادرسی آن بپردازیم پس در ادامه با ما همراه باشید.

معنی و مفهوم :

به دعوایی که در آن مالک مال غیر منقول برای پایان دادن به تصرف غیر قانونی متصرف در دادگاه اقامه دعوا می کند .
در این دعوا مالک با ارائه دلایل و سند مالکیت به دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول مراجعه کرده و دادخواست طرح می‌کند و سپس علیه متصرف مال طرح دعوا می کند.
خلع ید در معنای عام:
خلع ید در معنای عام به3 دعوی تقسیم می شود.

  1. تخلیه اخص: که مالک خواستار رفع تصرف از ملک خود است
  2. تخلیه ید که خواهان مدعی است ادامه تصرفات خوانده خلاف قرارداد است.
  3. تصرف: که شامل دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی میباشد.خلع ید

اشتراکات و اختلافات با تصرف عدوانی

در دعوای خلع ید و تشریفات دادرسی باید رعایت شود اما در تصرف عدوانی لازم نیست
در دعوای خلع ید اجرای احکام مدنی ابتدا باید حکم قطعی صادر و سپس اجرا شود اما تصرف عدوانی بلافاصله و فوراً قابلیت اجرا دارد.
اما در ارتباط با وجه شباهت آنها می‌توان گفت هر دو دعوا قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

هزینه دادرسی :

این دعوی جزو دعاوی مالی بوده اما دعاوی تخلیه ید ، تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت دعوای غیرمالی محسوب می‌شوند.

 کسانی که حق شکایت در این‌گونه دعاوی را دارند:

در دعوای تصرف عدوانی شاکی لزوماً مالک نیست بلکه شاکی می تواند اشخاصی چون مستاجر ، خادم و هرکسی که در جایگاه نماینده یا به عنوان امانت دار متصرف مال دیگران است در جایگاه قائم مقامی مالک می تواند اقامه دعوا کند.
اما در دعوی خلع ید افراد ذینفع ، نماینده قانونی یا وکیل می توانند اقامه دعوا کنند.

 

خلع ید از ملک مشاع:

هر گاه یکی از شرکا ملک مشاع را تصرف کند این تصرف باید همراه با اذن همه شرکا باشد در غیر این صورت هر یک از شرکا می‌توانند نسبت به تصرف اقامه دعوا کنند.

ارکان دعوا:

این دعوی ۴ رکن دارد که برای اقامه دعوا ضروری هستند و دادگاه بر اساس این ارکان رسیدگی را آغاز می‌کند و در صورت عدم وجود هر یک از آنها امکان پیشبرد پرونده کاهش می یابد.
این ارکان عبارتند از:

  • مالکیت خواهان
  • غیر منقول بودن مال مورد ادعا
  • تصرفات خوانده
  • غیرمجاز بودن تصرفات خوانده

نکته: مبنای  این دعوی غصب است که ریشه فقهی و شرعی دارد.

وکیل خلع ید:

اثبات مالکیت مال غیر منقول و تصرف  امری سخت و دشوار است پس نیازمند مشورت با وکیل متخصص در این امور است زیرا وکیل امور ملکی با دانش و تجربیات خود در این زمینه می تواند به بهترین صورت از حقوق موکل دفاع کند. در صورت نیاز به وکیل متخصص امور ملکی از طریق راه های ارتباطی با وکیل نادری تماس بگیرید.

تماس