نوشته‌ها

منظور از طلاق توافقی چیست ؟

منظور از طلاق توافقی جدایی زن و مرد از یکدیگر به صورت تفاهمی است. در طلاق توافقی زوجین در خصوص حضانت،مهریه، جهیزیه و نفقه و…. توافق می‌کنند و سپس به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش تنظیم می کنند و همراه با کپی شناسنامه و سند ازدواج، توافق نامه را نیز به دادگاه تحویل میدهند و این توافق از نظر دادگاه قابل پذیرش و معتبر است.

نکته :اگر در طلاق توافقی حضانت فرزند برعهده مادر تعیین شده باشد در هر صورت حتی اگر وی قصد ازدواج مجدد داشته باشد حضانت فرزند تغییر نخواهد کرد .

مزایای طلاق توافقی:

۱. پرونده های متعدد در دادگستری تشکیل نمی شود.
۲. از مراجعه مکرر زوجین به دادگستری جلوگیری می شود.
۳. کاهش درگیری بین زوجین و خانواده هایشان.
۴. طرفین در طلاق دخالت دارند و گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) صادر می شود.
۵. مدت زمان صدور گواهی عدم امکان سازش کوتاه است.

مدت اعتبار طلاق توافقی:

مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است و در صورتی که در این مدت اجرا نشود دیگر اعتبار ندارد.

مشکلات طلاق توافقی:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش چون طلاق توافقی است رفتن به محضر هم با توافق طرفین است و شوهر اجباری برای رفتن به محضر ندارد.

مراحل رسیدگی به پرونده طلاق توافقی:

نکته : رویه دادگاه ها در این خصوص با هم فرق دارد.
رویه ای که در این خصوص رایج است این است که پس از اینکه پرونده ثبت می شود زوجین به مشاوره خانواده معرفی شده و مشاور تلاش برای سازش بین زوجین می کند و چنانچه سازش حاصل نشود،عدم سازش به دادگاه گزارش می‌شود و جلسه رسیدگی تشکیل شده و تصمیم گرفته می شود.

روشی دیگر نیز موجود است که در این روش قبل از هرگونه اقدامی وقت رسیدگی برای حدوداً یک ماه تعیین می شود و همه اقدامات در این وقت مقرر انجام می شوند. پس از این که جلسه تشکیل و اظهارات زوجین گرفته شود پرونده به دفتر ارجاع شده و زن برای تست بارداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده و نتیجه تست به دادگاه اعلام می‌شود و در صورت منفی بودن نتیجه گواهی عدم امکان سازش صادر میشود.
سپس رای دادگاه صادر شده و به هر دو طرف ابلاغ می شود و در صورتی که اعتراضی نسبت به آن نداشته باشند به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق جاری می شود و نتیجه به دادگاه اعلام شده و نامه‌ای هم به ثبت احوال ارسال شده تا در شناسنامه قید شود.

طلاق-توافقی

پشیمانی زوجین بعد از طلاق توافقی :

چنانچه هر یک از زوجین قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش از طلاق توافقی پشیمان شوند حتی اگر دادخواست را مطرح و تنظیم کرده باشند رای صادر نمی شود و در صورتی که مرد بعد از صادر شدن رای پشیمان شود و برای ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه نکند ثبت طلاق ممکن نیست مگر اینکه زن حق طلاق داشته باشد.

چگونه دادخواست طلاق توافقی تنظیم کنیم؟

در مرتبه اول زن و مرد همراه با کپی از تمام صفحات سند ازدواج و شناسنامه به همراه اصل آنها به دادگاه می روند و دادخواست را تنظیم و همه اموری از قبیل مهریه و نفقه و حضانت و.. را تعیین می‌کنند و پس از تقدیم دادخواست و ابطال تمبر پرونده در شعبه ثبت می شود.

نکته :قاضی دادگاه می تواند قبل از بررسی و رسیدگی،پرونده را به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجاع دهد و در صورت عدم سازش پرونده مجدد به دادگاه ارسال می شود.

نکته : اگر طلاق به صورت توافقی و یا به درخواست زوج باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر میکند و در صورتی که به درخواست زوجه باشد طبق قانون حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند.

هزینه‌های طلاق توافقی:

هزینه طلاق توافقی شامل هزینه هایی اعم از هزینه مشاوره خانواده در دادگاه،هزینه طلاق محضر،ثبت دادخواست و حق الوکاله وکیل است. هزینه دادرسی طلاق توافقی بر عهده کسی است که دادخواست را مطرح کند اگر از سوی هر دو طرف مطرح شود بین طرفین تقسیم می شود.

سوال:

اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق توافقی بعد از تسلیم گواهی عدم امکان سازش در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند تکلیف چیست؟

جواب:گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط و کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده باطل است ( ماده 34 قانون حمایت خانواده).

نمونه دادخواست طلاق توافقی:

__________________________________________________________________________________________________________

دادنامه

خواهان : زوج یا زوجه
خوانده :زوج یا زوجه
خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی)
دلایل ومنضمات : 1-شناسنامه وکارت ملی 2-عقدنامه ازدواج
شرح دادخواست :
ریاست محترم دادگاه خانواده ……….
با سلام واحترام
بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:
به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم بواسطه عدم تفاهمات اخلاقی وروحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشوئی نمی باشیم لهذا بواسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه طلاق واجرای صیغه طلاق را درخواست داریم.
شرایط وتوافقات حاصله به این شرح است:

۱-زوجه تمامی مهریه خود/یا قسمتی از آنرا را شامل ……….. سکه بهار آزادی یا وجه نقد ومبلغ ……………………. ریال را همزمان با اجرا ووقوع طلاق به زوج بذل نموده وزوج قبول بذل می نماید.

۲-جهیزیه در نزد زوجه بوده ووی ادعای در اینخصوص ندارد.

۳-زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای …… فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است…………………………………………………….

۴-زوجه ادعای در خصوص نفقه واجرت المثل ندارد/یا دارد و مبلغ ……………. دریافت می نماید.

_________________________________________________________________________________________________________

وکیل طلاق توافقی:

تفاهم و توافق در طلاق امری بسیار پیچیده است که نیازمند راهنمایی و مشورت با وکیل متخصص خانواده است. زیرا وکیل با مهارت و تجربیات خود در این زمینه به بهترین نحو می‌تواند از حقوق موکل خود دفاع کند در صورت نیاز به وکیل متخصص از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس بگیرید.

اقسام طلاق: طلاق با توجه به شرایط طرفین و آثار مترتب برآن به چند دسته تقسیم می شود. در یک تقسیم بندی اولیه و کلی ،طلاق به دو قسم رجعی و بائن تقسیم می شود.

طلاق رجعی:

معنی طلاق رجعی ،طلاقی است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زندگی مشترک را بدون نیاز به عقد نکاح مجدد دارد.

منظور از عده، مدتی زمانی استئ که زن پس از طلاق نباید با فرد دیگر ازدواج کند و نزدیکی داشته باشد و به اصطلاحی باید عده نگه دارد.

طلاق بائن:

طلاق بائن در مقابل رجعی قرار دارد؛ یعنی در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد.

چنانچه خواستار زندگی مجدد با زوجه مطلقه اش (طلاق داده شده) باشد، باید تا پایان مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسری خود درآورد.

در واقع با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعی از بین می رود. در این مورد زن عده ندارد. (به تفصیل توضیح داده می شود)

اقسام طلاق

آثار طلاق بائن:

 1. قطع کامل رابطه زوجيت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاریخ وقوع آن منحل می شود.
 2. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قید زناشویی آزاد می شوند.
 3. شوهر پس از طلاق می تواند بدون اشکال ازدواج کند اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، باید عده نگه دارد و نمی تواند ایام عده با دیگری ازدواج کند. این تنها اثری است که بعد آن ایام عده از ازدواج سابق باقی می ماند.
 4. بنابراین با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکالیفی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر داشتند ساقط می گردد.
 5. اقامتگاه زن دیگر تابع شوهر نیست، ماندن نام خانوادگی شوهر برای زن منوط به اجازه شوهر است.
 6. زنی که در عده طلاق بائن است، نمی تواند از شوهر سابقش نفقه در ایام عده بخواهد، مگر آنکه حامله باشد.
 7. در مورد ارث بردن زن مطلقه بائن، تنها با شرایطی امکان دارد که بعدأ ذکر میشود.

 

آثار طلاق رجعی:

بقاء آثار زوجيت: در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است.

در طلاق رجعی، تا موقعی که عده زن تمام نشده است، رابطه نکاح کاملا قطع نشده است.

بنابراین در ایام عده رجعيه، حقوق و تکالیف زوجیت به حکم قانون باقی می ماند؛ گاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می برد.

اقسام طلاق بائن:

طلاق در موارد ذیل بائن به شمار می رود:

 1. یعنی شوهر قبل از نزدیکی کردن زن خود را طلاق دهد طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛
 2. یعنی زنی که عادت زنانگی نمی بیند طلاق یائسه؛
 3. طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.

مختصری در مورد طلاق خلع و مبارات: قانون مدنی اختیار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هیچ قید و شرطی مختار در طلاق زن خود کرده است. زنانی که از ادامه زناشوئی ناراضی هستند و به بیان آسان تر از شوهر خود کراهت دارند (بیزار هستند) گاه برای رهائی از آن حاضر می شوند مالی به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می کند و در مقابل آن زن را طلاق میدهد. مال مزبور را فدیه می گویند و به این نوع طلاق، طلاق خلع می گویند. حال اگر این کراهت دوطرفه باشد؛ دو طرف با دادن مالی به یکدیگر تقاضای طلاق میدهند.

سومین طلاق:

طبق بند «۴» ماده «۱۱۴۵» قانون مدنی: «.. سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمی تواند در عده، رجوع به طلاق کند.

در اصطلاح عموم به آن سه طلاقه می گویند که زن بر مرد حرام می شود و حا شدن مجدد آنها منوط به گرفتن محلل است. محلل اصولا شخصی است که با زن ازدواج می کند و لزوما بين آنها رابطه زناشویی ایجاد می شود و بعد زن را طلاق میدهد که او بتواند با شوهر قبلی خود ازدواج کند.

طلاق از طرف زن:

زن برای جدا شدن از شوهرش سه راه دارد:

 1. یا اینکه وکالت در طلاق را از شوهر گرفته باشد؛
 2. یا یکی از موارد عسر و حرج را داشته باشد (عسر و حرج به معنای سختی و تنگنا بودن زن است).
 3. با استناد به طلاق خلع کند؛

 

موارد عسر و حرج:

تمام موارد پایین از موارد عسر و حرج نیست بعضی از آنها شروط ضمن عقد هستند. مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید مشروط بر اینکه در عقدنامه این موارد امضا شده باشد و زن بتواند هر کدام از آنها را در دادگاه ثابت کند. این موارد به شرح زیر است:

 1. خودداری شوهر از دادن نفقه زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه .همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن به مدت ۶ ماه پرداخت نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد (نفقه همان خوراک و پوشاک و مسکن و هزینه های درمان است)
 2. سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را با غیرقابل تحمل نماید (بدرفتاری، فساد اخلاقی، آزارها و ضرب و جسمی)
 3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای دو مخاطره آمیز باشد.
 4. جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد (منظور دیوانه بودن است)
 5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی، که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعه منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
 7. ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد..
 8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید
 9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هر گونه مجازات اعوان حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
 10. در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود
 11. در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
 12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

وکیل طلاق

در صورت نیاز به وکیل متخصص طلاق از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس حاصل فرمایید .

تماس