نوشته‌ها

منظور از طلاق توافقی چیست ؟

منظور از طلاق توافقی جدایی زن و مرد از یکدیگر به صورت تفاهمی است. در طلاق توافقی زوجین در خصوص حضانت،مهریه، جهیزیه و نفقه و…. توافق می‌کنند و سپس به دادگاه خانواده مراجعه کرده و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش تنظیم می کنند و همراه با کپی شناسنامه و سند ازدواج، توافق نامه را نیز به دادگاه تحویل میدهند و این توافق از نظر دادگاه قابل پذیرش و معتبر است.

نکته :اگر در طلاق توافقی حضانت فرزند برعهده مادر تعیین شده باشد در هر صورت حتی اگر وی قصد ازدواج مجدد داشته باشد حضانت فرزند تغییر نخواهد کرد .

مزایای طلاق توافقی:

۱. پرونده های متعدد در دادگستری تشکیل نمی شود.
۲. از مراجعه مکرر زوجین به دادگستری جلوگیری می شود.
۳. کاهش درگیری بین زوجین و خانواده هایشان.
۴. طرفین در طلاق دخالت دارند و گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) صادر می شود.
۵. مدت زمان صدور گواهی عدم امکان سازش کوتاه است.

مدت اعتبار طلاق توافقی:

مدت زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه است و در صورتی که در این مدت اجرا نشود دیگر اعتبار ندارد.

مشکلات طلاق توافقی:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش چون طلاق توافقی است رفتن به محضر هم با توافق طرفین است و شوهر اجباری برای رفتن به محضر ندارد.

مراحل رسیدگی به پرونده طلاق توافقی:

نکته : رویه دادگاه ها در این خصوص با هم فرق دارد.
رویه ای که در این خصوص رایج است این است که پس از اینکه پرونده ثبت می شود زوجین به مشاوره خانواده معرفی شده و مشاور تلاش برای سازش بین زوجین می کند و چنانچه سازش حاصل نشود،عدم سازش به دادگاه گزارش می‌شود و جلسه رسیدگی تشکیل شده و تصمیم گرفته می شود.

روشی دیگر نیز موجود است که در این روش قبل از هرگونه اقدامی وقت رسیدگی برای حدوداً یک ماه تعیین می شود و همه اقدامات در این وقت مقرر انجام می شوند. پس از این که جلسه تشکیل و اظهارات زوجین گرفته شود پرونده به دفتر ارجاع شده و زن برای تست بارداری به پزشکی قانونی مراجعه کرده و نتیجه تست به دادگاه اعلام می‌شود و در صورت منفی بودن نتیجه گواهی عدم امکان سازش صادر میشود.
سپس رای دادگاه صادر شده و به هر دو طرف ابلاغ می شود و در صورتی که اعتراضی نسبت به آن نداشته باشند به دفترخانه طلاق مراجعه کرده و صیغه طلاق جاری می شود و نتیجه به دادگاه اعلام شده و نامه‌ای هم به ثبت احوال ارسال شده تا در شناسنامه قید شود.

طلاق-توافقی

پشیمانی زوجین بعد از طلاق توافقی :

چنانچه هر یک از زوجین قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش از طلاق توافقی پشیمان شوند حتی اگر دادخواست را مطرح و تنظیم کرده باشند رای صادر نمی شود و در صورتی که مرد بعد از صادر شدن رای پشیمان شود و برای ثبت طلاق به دفترخانه مراجعه نکند ثبت طلاق ممکن نیست مگر اینکه زن حق طلاق داشته باشد.

چگونه دادخواست طلاق توافقی تنظیم کنیم؟

در مرتبه اول زن و مرد همراه با کپی از تمام صفحات سند ازدواج و شناسنامه به همراه اصل آنها به دادگاه می روند و دادخواست را تنظیم و همه اموری از قبیل مهریه و نفقه و حضانت و.. را تعیین می‌کنند و پس از تقدیم دادخواست و ابطال تمبر پرونده در شعبه ثبت می شود.

نکته :قاضی دادگاه می تواند قبل از بررسی و رسیدگی،پرونده را به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجاع دهد و در صورت عدم سازش پرونده مجدد به دادگاه ارسال می شود.

نکته : اگر طلاق به صورت توافقی و یا به درخواست زوج باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر میکند و در صورتی که به درخواست زوجه باشد طبق قانون حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می کند.

هزینه‌های طلاق توافقی:

هزینه طلاق توافقی شامل هزینه هایی اعم از هزینه مشاوره خانواده در دادگاه،هزینه طلاق محضر،ثبت دادخواست و حق الوکاله وکیل است. هزینه دادرسی طلاق توافقی بر عهده کسی است که دادخواست را مطرح کند اگر از سوی هر دو طرف مطرح شود بین طرفین تقسیم می شود.

سوال:

اگر یکی از طرفین متقاضی طلاق توافقی بعد از تسلیم گواهی عدم امکان سازش در دفترخانه رسمی ازدواج و طلاق حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند تکلیف چیست؟

جواب:گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط و کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده باطل است ( ماده 34 قانون حمایت خانواده).

نمونه دادخواست طلاق توافقی:

__________________________________________________________________________________________________________

دادنامه

خواهان : زوج یا زوجه
خوانده :زوج یا زوجه
خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی)
دلایل ومنضمات : 1-شناسنامه وکارت ملی 2-عقدنامه ازدواج
شرح دادخواست :
ریاست محترم دادگاه خانواده ……….
با سلام واحترام
بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:
به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم بواسطه عدم تفاهمات اخلاقی وروحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشوئی نمی باشیم لهذا بواسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه طلاق واجرای صیغه طلاق را درخواست داریم.
شرایط وتوافقات حاصله به این شرح است:

۱-زوجه تمامی مهریه خود/یا قسمتی از آنرا را شامل ……….. سکه بهار آزادی یا وجه نقد ومبلغ ……………………. ریال را همزمان با اجرا ووقوع طلاق به زوج بذل نموده وزوج قبول بذل می نماید.

۲-جهیزیه در نزد زوجه بوده ووی ادعای در اینخصوص ندارد.

۳-زوجه باردار نبوده و فاقد فرزند مشترک /یا دارای …… فرزند مشترک می باشیم و شرایط حضانت و ملاقات به این شرح است…………………………………………………….

۴-زوجه ادعای در خصوص نفقه واجرت المثل ندارد/یا دارد و مبلغ ……………. دریافت می نماید.

_________________________________________________________________________________________________________

وکیل طلاق توافقی:

تفاهم و توافق در طلاق امری بسیار پیچیده است که نیازمند راهنمایی و مشورت با وکیل متخصص خانواده است. زیرا وکیل با مهارت و تجربیات خود در این زمینه به بهترین نحو می‌تواند از حقوق موکل خود دفاع کند در صورت نیاز به وکیل متخصص از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس بگیرید.

اجرت المثل ایام زوجیت : در این مطلب در خصوص اجرت المثل در ایام زوجیت به بحث وبررسی می پردازیم بنابراین  باما همراه باشید.

 

اجرت المثل چیست ؟

پاداش و حقوقی است که اگر زوجه وظایفی غیر از تمکین عام و خاص مثل پخت غذا و نگهداری از بچه را به دستور شوهر انجام دهد دارا میشود.

بر اساس ماده ۳۳۶ قانون مدنی اجرت المثل زمانی به زن تعلق می گیرد که این کار ها را مجانی انجام نداده باشد به عبارتی قصد و نیت تبرع نداشته باشد.

اجرت المثل در دوران نامزدی:

در کشور ما عرفا دختران در دوران نامزدی در منزل پدر خود ساکن هستند از این رو اجرت المثل به آنها تعلق نمیگیرد . اما اگر علی رغم عرف موجود در جامعه دختر و پسر در دوران نامزدی در منزل مشترک خود زندگی کنند و دختر کارهایی را انجام داده باشد اجرت المثل به وی تعلق میگیرد.

 

اجرت-المثل

اجرت المثل همسر متوفی :

به نظر می رسد که بعد از مرگ هر یک از زوجین مسائل مالی آنها پایان می یابد اما ارث و وصیت از جمله مسائلی هستند که بعد از مرگ مورد توجه قرار می‌گیرند حال اگر متوفی در دوران حیات و زندگی مشترکش مهریه و سایر حقوق خود را دریافت نکرده باشد این حقوق به وراث منتقل می شود مثلاً پدر و مادر زنی که فوت شده می توانند مهریه او و اجرت المثل و و … وی را از شوهر او مطالبه کنند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نفقه کلیک کنید.

شرایط دریافت اجرت المثل:

نداشتن قصد تبرع: اگر زوجه در مقابل کارهایی که انجام می دهد و قصد دریافت هیچگونه مالی را نداشته باشد و به عبارتی کارها را مجانی انجام دهد در واقع قصد تبرع نداشته و در صورت مطالبه اجرت المثل چنانچه زوج قادر به اثبات قصد تبرع باشد اجرت المثل به زن تعلق نمیگیرد.

عدم درخواست طلاق از سوی زوجه: برای دریافت اجرت المثل درخواست طلاق باید از سوی زوج باشد لازم به ذکر است چنانچه زن از انجام چنین کارهایی امتناع کرده باشد و با این وجود درخواست مطالبه اجرت المثل را مطرح کند حتی اگر درخواست طلاق از سوی زوج باشد اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد.

چگونگی اقامه دعوی :

زوجه میتواند علاوه بر دادخواست عدم امکان سازش دادخواست مطالبه اجرت المثل را به طور مستقل مطرح کند.

مرجع صالح مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت:

با توجه به اینکه درباره اجرت‌المثل در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ چیزی گفته نشده است بنابراین رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده است.

اجرت المثل زنان شاغل:

اشتغال یا عدم اشتغال تأثیری در تعلق اجرت المثل به زوجه ندارد اما اشتغال وی در میزان اجرت المثل تاثیر دارد زنانی که شاغل هستند نسبت به زنان خانه دار وقت کمتری را برای انجام کارهای خانه دارند و حتی اگر کاملا و به اندازه کافی به امور خانه بپردازند کارشناسان همچنان نسبت به آنها تفاوت قائل اند زیرا معتقدند بین زنان شاغل و زنان خانه داری که تمام وقت خود را در خانه و نسبت به امور خانه می‌پردازند تفاوت وجود دارد از این رو اجرت المثل آنها با یکدیگر فرق دارد و زنان شاغل از میزان اجرت المثل کمتری برخوردارند.

 

وکیل مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت:

مطالبه و اثبات استحقاق اجرت المثل ایام زوجیت سخت و دشوار است از این رو بهتر است با وکیل متخصص خانواده مشورت های لازم انجام شود زیرا وکیل با تجربیات خود در این زمینه قادر به راهنمایی به بهترین نحو ممکن است در صورت نیاز به وکیل متخصص امور خانواده از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس بگیرید.

تماس