‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌

مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی حضوری ، تلفنی ، رایگان ، شبانه روزی.

توسط بهترین وکلا و مشاوران حقوقی.

عقد قرارداد وکالت

قبول انواع وکالت در حوضه های مختلف حقوقی ، خانواده ، کیفری ، ملکی ، ثبتی و امور حسبی . توسط بهترین وکلای دادگستری.

تنظیم لایحه و دادخواست

تنظیم و تحریر انواع لوایح ، دادخواست و شکوائیه حقوقی و کیفری

توسط با تجربه ترین وکلای کانون وکلای دادگستری.