وکیل متخصص شکایت از مزاحمت تلفنی : با توجه به شیوع و گسترش دستگاه‌های مخابراتی ، از جمله تلفن ، قانونگذار در سال 1375 ایجاد مزاحمت به وسیله‌ی این دستگاه‌ ها را جرم‌انگاری کرده است . تحقق مزاحمت لزوما منوط به گفتن سخنی یا نوشتن مطلبی نیست و صرف تلفن زدن و قطع کردن یا تلفن زدن و سکوت کردن به‌ویژه وقتی در ساعاتی مثل نیمه‌های شب انجام شود ، میتواند موجب تحقق جرم مزاحمت تلفنی شود. توسط وکیل کیفری :

عنصر قانونی

وکیل متخصص کیفری :عنصر قانونی جرم ایجاد مزاحمت تلفنی ماده 641 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی میباشد که عبارتند از هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگا‌ه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید ، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات ، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

مزاحمت تلفنی

مقررات خاص شرکت مخابرات

طبق تبصره‌ی 2 ماده 14 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب سال 1364 ، خط تلفن فرد مزاحم برای بار اول به مدت یک هفته ، برای مرتبه‌ی دوم به مدت سه ماه و برای بار سوم به طور دائم قطع میشود .

عنصر مادی :

وسیله ارتکاب این جرم منحصر به تلفن اعم از ثابت یا همراه و نیز دستگا‌ه‌های مخابراتی است مانند پیجر ، بی‌سیم ، فاکس ، پست الکترونیکی و رایانه.

رفتار مرتکب عبارت است از بیان مطالب در رابطه تلفنی ، بی‌سیم ، پیجر و … و یا نوشتن مطالبی از طریق رایانه و ارسال به آدرس الکترونیکی طرف ، بنابراین جرم ایجاد مزاحمت تلفنی مستلزم ارتکاب فعل است که به صورت ساده و آنی محقق میشود.

نتیجه در جرم مزاحمت تلفنی :

اعمال ارتکابی در صورتی جرم محسوب میشود که منتهی به مزاحمت شود . مزاحمت مفهومی عرفی است که حسب مورد باید با لحاظ نفس رفتار ، شخصیت طرف ، زمان ارتکاب ، دفعات اقدام ، نوع وسیله ارتکاب ارزیابی شود. بنابراین اقداماتی از قبیل تماس‌های مکرر ، سکوت پس از ایجاد ارتباط تماس در ساعت بعد از نیمه شب ، ایجاد تماس و طرح موضوع‌های بی‌ربط میتواند حسب مورد مزاحمت محسوب گردد.

تحقق مزاحمت ملازمه با استعمال الفاظ رکیک و تهدید و امثال آنها ندارد . در هر حال وقوع مزاحمت بعنوان نتیجه اعمال مرتکب شرط است.

آگاهی مرتکب از هویت بزه‌دیده :

در جرم مزاحمت آگاهی مرتکب از هویت بزه‌دیده شرط نیست . چنانچه مرتکب هیچ‌گونه شناختی از طرف مقابل نداشته و یا در گرفتن شماره طرف و یا در مشخصات پست الکترونیکی مرتکب اشتباه شود و مبادرت به ایجاد مزاحمت نماید مجرم محسوب میشود و مجازات خواهد شد .

  عنصر معنوی :

این جرم یک جرم عمدی است لذا مرتکب باید قصد ارتکاب عمل مثلا شماره گرفتن را داشته باشد و چون جرم مقید است ، مزاحمت شرط وقوع جرم است یعنی قصد ایجاد مزاحمت نیز باید احراز گردد.

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی

وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ، منوط به آن است که نتیجه آن که مقصود مرتکب است محقق شود . بنابراین مطابق رای وحدت رویه شماره 721 مورخ 21/04/1390 دیوان عالی کشور، در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود ، محل حدوث نتیجه مزبور ، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده نیز همین امر خواهد بود.

اگر شخص مزاحم ، اقدام به توهین کند ، چه مجازاتی میشود؟

هر گاه ایجاد مزاحمت توام با ارتکاب جرایم دیگری مثل توهین باشد ، مقررات تعدد معنوی اجرا خواهد شد.

آیا کسی که مکررا شماره تلفن دیگری را به تصور اینکه مربوط به یک اداره دولتی است ، گرفته و بر روی دستگاه پیام‌گیر پیام‌های انتقاد‌آمیز میگذارد ، مرتکب جرم مزاحمت تلفنی شده است ؟

خیر جرم نمیباشد ؛ زیرا قصد ایجاد مزاحمت ضروری و لازم است.

وکیل متخصص تهدید : یکی از اهداف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رسیدن به جهانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند . بنابراین تهدید کردن اشخاص از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آنها میشود ، ناقض یکی از اصول حقوق بشر میباشد.در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید کردن اشخاص جرم محسوب شده است .

عنصر مادی

وکیل کیفری  : طبق ماده 669 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی ، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

وکیل تهدید

مفهوم ضررهای نفسی ، شرفی و مالی در جرم تهدید

منظور از ضرر نفسی ، ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد مثل اینکه وی را تهدید به کتک زدن یا بریدن اعضای بدن نماید.
منظور از ضرر شرفی ، ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد مثل اینکه وی تهدید شود که شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی یا چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی وی پخش شود.
منظور از ضرر مالی، ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد مثل اینکه وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه‌اش شود.
و بالاخره منظور از افشای سر ، افشای چیزی است که طرف مقابل بر مکتوم وپنهان ماندن آن اصراردارد مثل اینکه کسی دیگری را به افشای همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است ، تهدید نماید.

خواسته‌ و تقاضای تهدیدکننده از فرد تهدیدشده

خواسته تهدیدکننده در جرم تهدید مهم نیست . هرگاه تهدیدکننده هیچ درخواستی نداشته باشد و بعبارت دیگر ، تقاضای انجام کار یا ترک فعلی را هم نکرده باشد ، بازهم به تصریح نص صریح قانون ، جرم تهدید محقق خواهد شد.

در صورتی که تهدیدکننده خواسته‌ای هم داشته باشد ، رسیدن وی به آن خواسته ، شرط تحقق جرم تهدید نیست .

طریقه‌ی تهدیدکردن

تهدیدکردن به هر نحو ممکن است ، اعم از اینکه به شکل شفاهی یا مکتوب باشد ، مستقیم یا غیرمستقیم باشد ، در فضای مجازی باشد یا در فضای حقیقی باشد . نکته‌ای که از اهمیت برخوردار است تهدید باید صریح باشد.

تهدید نسبت به بستگان فرد تهدیدشده

اگر مرتکب اقدام نسبت به تهدید مال و جان بستگان تهدیدشده کند ، مشمول جرم تهدید خواهد شد . منظور از بستگان ، خویشاوندان نزدیک سببی یا نسبی فرد میباشند که ورود ضرر به آنها برای فرد نگران‌کننده است . بنابراین نمیتوان آن را شامل خویشاوندان دور مرتکب که وضعیت آنها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد ، کرد .

هر گاه تهدید به اعمال خشونت فوری برای اخذ مال بوده و به بردن مال منجر شود ، چه جرمی اتفاق افتاده است ؟

جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید بوقوع پیوسته است بطور مثال کسی با گرفتن چاقویی در مقابل دیگری او را تهدید کند که اگر کیف پولش را به وی ندهد ، کشته خواهد شد و پس از گرفتن کیف پول بگریزد .

آیا تهدید غیرمستقیم نیز جرم است ؟

بله ، مثل اینکه مطلب تهدیدآمیز به شخص الف گفته شود ، با علم به این که وی آن را به شخص ب که شخص موردنظر تهدیدکننده است ، منعکس خواهد کرد ولی توجه شود که تهدید باید صریح باشد.

وکیل رشوه : امروزه به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت دقیق در نظام اداری ، جرم رشوه در عرف عام، و جرم رشاء و ارتشاء در عرف خاص ، موجب طرح دعاوی کیفری بسیاری در محاکم شده است . به همین سبب برآن شدیم تا این جرم مبتلا به را با بررسی دقیق آن ، تشریح کنیم توضیحات تکمیلی در ادامه با وکیل متخصص کیفری .

عنصر قانونی جرم رشوه

وکیل رشوه : ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 ، به جرم رشوه اشاره کرده است.
البته ماده 588 قانون مجازات اسلامی باب پنجم مصوب سال 1375 بدین جرم اشاره کرده است .

وکیل رشوه

جرم رشوه در قوانین

در قوانین متعددی از جرم رشوه صحبت به میان آمده است که عبارتند از :

اصل چهل و نهم قانون اساسی

در این اصل بیان شده است که دولت موظف است ثروتهای ناشی از رشوه را به صاحب حق رد کند .

ماده91 قانون مدیریت خدمات کشوری

در این ماده بیان شده است که استفاده از هرگونه امتیاز در مقابل انجام وظایف اداری ، تخلف محسوب میشود.

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در این ماده بیان شده است که گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی میشود ، تخلف اداری محسوب میشود.

ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی

به موجب این قانون ، کسانیکه مبادرت به اخذ رشوه میکنند تا موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم آورند ، مجرم شناخته خواهند شد .

عنصر مادی جرم رشوه

اخذ مال بطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارباب رجوع توسط کارمندان قوای سه گانه و نیروهای مسلح بابت انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور میباشد ، عنصر مادی جرم ارتشاء را بوجود می آورد.

عنصر روانی جرم رشوه

طبق گفته وکیل رشوه ، این جرم ، جرمی مقید به نتیجه نمیباشد . بنابراین سوءنیت خاص در این جرم راهی ندارد بلکه فقط سوءنیت عام مورد توجه و بررسی قرار میگیرد. جهل به قانون مفروض نیست . بنابراین فرد خاطی باید ثابت کند که از جرم بودن عمل ارتکابی اطلاعی نداشته است که البته ثابت نمودن جهل به قانون ، امری بسیار دشوار است.

همچنین فرد در انجام عمل ، باید اراده و قصد داشته باشد ؛ بنابراین اگر شخص با توجه به اکراه شدید ، اراده و اختیار از او سلب شده باشد و اقدام به جرم مذکور کرده باشد ، به هیچ عنوان مجرم شناخته نخواهد شد .

مجازات جرم رشوه

مجازات جرم رشوه کاملا بستگی به مبلغ و وجه ریالی دارد. به همین سبب :

  1. اگر مبلغ رشوه تا 2 هزار تومان باشد ، مجازات آن انفصال موقت از شش ماه تا سه سال است .
  2. اگر مبلغ رشوه بیش از 2 هزار تومان تا 20 هزار تومان باشد ، مجازات آن یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است.
  3. اگر مبلغ رشوه بیش از 20 هزار تومان تا 100 هزار تومان باشد ، مجازات آن از دو سال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  4. اگر مبلغ رشوه بیش از 100 هزار تومان باشد ، مجازات آن پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

 

آیا اگر مال موضوع رشوه سرقتی باشد و مال رشوه دهنده نباشد ، بازهم جرم رشوه محقق میشود ؟

 بلی ؛ همچنان جرم رشوه تحقق پیدا میکند و هیچ تفاوتی نمیکند که مالکیت داشته باشند یا مالکیت نداشته باشند.

تماس
Fatal error: Uncaught wfWAFStorageFileException: Unable to save temporary file for atomic writing. in /home3/adlgooco/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php:35 Stack trace: #0 /home3/adlgooco/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php(659): wfWAFStorageFile::atomicFilePutContents('/home/adlgooco/...', '<?php exit('Acc...') #1 [internal function]: wfWAFStorageFile->saveConfig('livewaf') #2 {main} thrown in /home3/adlgooco/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/storage/file.php on line 35