وکیل رشوه : امروزه به دلیل سوءمدیریت و عدم نظارت دقیق در نظام اداری ، جرم رشوه در عرف عام، و جرم رشاء و ارتشاء در عرف خاص ، موجب طرح دعاوی کیفری بسیاری در محاکم شده است . به همین سبب برآن شدیم تا این جرم مبتلا به را با بررسی دقیق آن ، تشریح کنیم توضیحات تکمیلی در ادامه با وکیل متخصص کیفری .

عنصر قانونی جرم رشوه

وکیل رشوه : ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 ، به جرم رشوه اشاره کرده است.
البته ماده 588 قانون مجازات اسلامی باب پنجم مصوب سال 1375 بدین جرم اشاره کرده است .

وکیل رشوه

جرم رشوه در قوانین

در قوانین متعددی از جرم رشوه صحبت به میان آمده است که عبارتند از :

اصل چهل و نهم قانون اساسی

در این اصل بیان شده است که دولت موظف است ثروتهای ناشی از رشوه را به صاحب حق رد کند .

ماده91 قانون مدیریت خدمات کشوری

در این ماده بیان شده است که استفاده از هرگونه امتیاز در مقابل انجام وظایف اداری ، تخلف محسوب میشود.

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری

در این ماده بیان شده است که گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی میشود ، تخلف اداری محسوب میشود.

ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی

به موجب این قانون ، کسانیکه مبادرت به اخذ رشوه میکنند تا موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم آورند ، مجرم شناخته خواهند شد .

عنصر مادی جرم رشوه

اخذ مال بطور مستقیم یا غیرمستقیم از ارباب رجوع توسط کارمندان قوای سه گانه و نیروهای مسلح بابت انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان های مزبور میباشد ، عنصر مادی جرم ارتشاء را بوجود می آورد.

عنصر روانی جرم رشوه

طبق گفته وکیل رشوه ، این جرم ، جرمی مقید به نتیجه نمیباشد . بنابراین سوءنیت خاص در این جرم راهی ندارد بلکه فقط سوءنیت عام مورد توجه و بررسی قرار میگیرد. جهل به قانون مفروض نیست . بنابراین فرد خاطی باید ثابت کند که از جرم بودن عمل ارتکابی اطلاعی نداشته است که البته ثابت نمودن جهل به قانون ، امری بسیار دشوار است.

همچنین فرد در انجام عمل ، باید اراده و قصد داشته باشد ؛ بنابراین اگر شخص با توجه به اکراه شدید ، اراده و اختیار از او سلب شده باشد و اقدام به جرم مذکور کرده باشد ، به هیچ عنوان مجرم شناخته نخواهد شد .

مجازات جرم رشوه

مجازات جرم رشوه کاملا بستگی به مبلغ و وجه ریالی دارد. به همین سبب :

  1. اگر مبلغ رشوه تا 2 هزار تومان باشد ، مجازات آن انفصال موقت از شش ماه تا سه سال است .
  2. اگر مبلغ رشوه بیش از 2 هزار تومان تا 20 هزار تومان باشد ، مجازات آن یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه است.
  3. اگر مبلغ رشوه بیش از 20 هزار تومان تا 100 هزار تومان باشد ، مجازات آن از دو سال تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .
  4. اگر مبلغ رشوه بیش از 100 هزار تومان باشد ، مجازات آن پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی معادل مال ماخوذه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

 

آیا اگر مال موضوع رشوه سرقتی باشد و مال رشوه دهنده نباشد ، بازهم جرم رشوه محقق میشود ؟

 بلی ؛ همچنان جرم رشوه تحقق پیدا میکند و هیچ تفاوتی نمیکند که مالکیت داشته باشند یا مالکیت نداشته باشند.

وکیل چک , متخصص چک های برگشتی , چک چیست؟ وسیله پرداخت غیرپولی می باشد که به انواع مختلف تاییدشده ، تضمینی ، موردی ، مسافرتی تقسیم بندی میشود.

قانون حاکم بر چک :

دو قانون بر چک حکومت میکند .

  1. قانون تجارت مصوب 1311
  2. قانون صدور چک 1356 با اصلاحات سال 1397

مروری بر محتوای چک :

ارکان تشکیل دهنده چک در قانون آمده است که عبارتند از تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، محل پرداخت ، نام صادرکننده ، نام پرداخت کننده ، امضا میباشد .

وکیل چک

چک موردی چیست ؟

چکی که در آن فرد تنها یک برگه چک دارد و دارای دسته چک نمیباشد. بدین نحو که مطابق قانون جدید چک ، فرد با تقاضا از بانک ، یک عدد برگ چک از بانک میگیرد.

وصف کیفری چک :

در وهله اول تصور بر این است که چک یک سند تجاری حقوقی میباشد و از این جهت نمیتوان پیگیری کیفری کرد اما با توجه به قانون صدور چک ، میتوان این سند تجاری خاص را منجر به مجازات برای صادر کننده کرد.

بطور مثال شخص صادر کننده با علم به بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک کرده باشد ، مجرم شناخته میشود.

چک صیاد چیست ؟

طبق ماده 6 قانون صدور چک اصلاحی 1397 ، بانکها مکلف هستند که پس از اینکه مشتری درخواست دسته چک میکند ، از بانک مرکزی استعلام بگیرد تا صحت اطلاعات مورد تایید قرار بگیرد و هیچ ممنوعیتی برای صدور دسته چک وجود نداشته باشد.

سپس بانک با توجه به گزارشاتی که از بانک مرکزی دریافت میکند ، برای هر دسته چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص میدهد.

مقایسه چک مشمول قانون تجارت با چک مشمول قانون صدور چک:

تفاوت های شکلی بین چک مشمول قانون تجارت با چک مشمول قانون صدور چک وجود دارد اما توجه شود که از لحاظ ماهوی هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند.

اما تفاوتهای آنها عبارتند از:

الف)در چک قانون تجارت ، محال علیه هر شخصی میتواند باشد چه بانک باشد و چه غیر بانک باشد اما در چک قانون صدور چک ، محال علیه فقط باید بانک باشد و شخص دیگری نمیتواند باشد.
البته توجه شود که محال علیه در چک مشمول قانون صدور چک فقط و فقط بانک میتواند باشد و نمیتواند حتی موسسات مالی و اعتباری محال علیه واقغ شوند.

ب)در چک قانون تجارت ، تاریخ پرداخت نمیتواند وعده دار باشد به عبارت دیگر پرداخت عندالمطالبه میباشد برخلاف چک مشمول قانون صدور چک که میتواند وعده دار باشد.

ج)در چک قانون تجارت، برای مطالبه وجه چک فقط میتوان به دادگاه مراجعه کرد اما در چک قانون صدور چک برای مطالبه وجه چک هم میتوان به دادگاه برای صدور رای مطالبه وجه چک اقدام کرد و سپس به واحد اجرای احکام مدنی برای صدور اجراییه رفت و هم میتوان مستقیما به واحد اجرای ثبت مراجعه کرد و بدون واسطه اجراییه دریافت کرد.

د)طبق قانون تجارت ، چک فقط وصف حقوقی دارد و هیچ عنوان برای آن جنبه کیفری نمیتوان متصور شد اما طبق قانون صدور چک ، سند چک هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری دارد و برای صاحب حساب در مواردی مجازات کیفری در نظر گرفته است

دریافت مشاوره حقوقی از وکیل چک

حتما توصیه می شود که برای نگارش چک از یک قلم استفاده شود و از قلم های متفاوت استفاده نشود و همچنین متن چک را حتما خودتان یادداشت کنید و به کسی دیگر حتی اگر خیلی هم به آن اعتماد داشتید ، نسپارید. جهت دریافت مشاوره حقوقی اختصاصی در رابطه با پرونده های چک برگشتی و سایر عناوین و موضوعات مربوطه با وکیل چک ، با شماره های موجود در سایت تماس حاصل فرمایید.

تماس