وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری  : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه‌ای نسبت به شهرداری دارد اما در اداره شهرداری مستقر است. در ادامه با توضیحات وکیل ملکی همراه باشید…

کمیسیون ماده 100 از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده 100 قانون شهرداری‌ها بوجود آمده است. این کمیسیون شخصیت حقوقی مستقل و کاملاً مجزا از شهرداری دارد.

فلسفه وجودی کمیسیون ماده 100 شهرداری:

اگر شخصی در حوزه ساخت و ساز مرتکب تخلف شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط میتواند جلوی عملیات ساخت و ساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف چه برخوردی صورت بگیرد.

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری

تخلفات قابل رسیدگی در کمیسیون ماده 100:

تخلفاتی که پرونده مربوط به آنها باید در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است:

 • احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
 • عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
 • تجاوز به معابر شهر
 • استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی
 • عدم رعایت ضوابط بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
 • تغییر کاربری غیرمجاز
 • تخلف مهندس ناظر ساختمان

اعضای کمیسیون ماده 100 شهرداری:

اعضای تشکیل‌دهنده کمیسیون ماده 100 شهرداری، نمایندگان وزارت دادگستری، نماینده شورای اسلامی و نماینده شهرداری هستند. نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب انجمن شوراء تعیین میشوند. نماینده شهرداری در این کمیسیون حق رأی ندارد و تنها برای بیان توضیحات حاضر میشود.

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری:

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها از دو کمیسیون، کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر تشکیل شده است. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح میشود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آنها نماینده شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات می‌تواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند.
شهروندی که پرونده تخلف او در این کمیسیون مطرح شده است می‌تواند با دادن لایحه‌ی کتبی از خودش دفاع کند.

قابلیت اعتراض به رأی کمیسـیون مـاده 100 شهـرداری:

تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته می‌شود قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا 10روز از تاریخ ابلاغ رأی، در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. بعبارت دیگر رأی ظرف 10روز قابل شکایت و تجدیدنظر در شعبه دیگر کمیسیون است و رأی این شعبه قطعی و لازم‌الاجرا است. البته به موجب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

توصیه‌های حقوقی مهم:

اخطاریه ارسالی و ضمائم آن جهت اطلاع از نوع خلاف، دقیقاً مطالعه شود و فرم دفاعیه تکمیلی حداکثر ظرف مدت 10روز پس از دریافت اخطاریه، جهت ثبت در دبیرخانه اداره کل ماده 100 ارائه گردد. هنگام ارائه دفاعیه، حضور مالک و وکیل قانونی بهمراه کارت شناسایی و سند الزامی می‌باشد.

با استناد به تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری، ابلاغ و اجراء آرای ماده 100 بعهده منطقه مربوطه می‌باشد. بنابراین نتیجه رأی پس از صدور از طریق شهرداری منطقه به مالک ابلاغ گردیده فلذا جهت اطلاع از مفاد رأی و پیگیری‌های لازم، در صورت عدم ابلاغ، به شهرداری منطقه مراجعه گردد.

کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری صلاحیت چه اموری را داراست؟

کمیسیون ماده 100 ناظر به اختلافات در محدوده شهر و کمیسیون ماده 99 ناظر به اختلافات خارج از حریم مصوب شهرهاست.

در صورت عدم احداث پارکینگ، کمیسیون ماده 100 چه جریمه‌ای خواهد کرد؟

در خصوص عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند از یک برابر تا 2 برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع (به متراژ 25 متر) جریمه کند.

وکیل مستاجر , آشنا به تمام امور ثبت و اجرای قرارداد و تخلیه ملک توسط وکیل ملکی متخصص

مستاجر کیست؟

در عرف ، مستاجر به کسی گفته میشود که خانه ای را برای مدت معین در ازای اجاره بهایی در تصرف خود دارد و مالک منافع آن ملک میباشد.

در حقوق ، مستاجر علاوه بر معنای عرفی آن ، به کسی نیز گفته میشود که شخص دیگری را برای انجام کاری اجاره کرده است که در اصطلاح اجاره اشخاص گفته میشود.

قوانین حاکم بر مستاجر

قوانین متعددی حول محور مستاجر به منصه ی ظهور رسیده اند از جمله آنها:

 • قانون مدنی
 • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
 • قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

وکیل مستاجر در قانون مدنی با مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر تفاوتهایی دارد .
از جمله این تفاوت ها ، مستاجر در قانون مدنی با انقضای مدت اجاره مکلف است که عین مستاجره را تخلیه کند اما مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356پس از انقضای مدت اجاره مکلف به تخلیه نمیباشد و همچنان مالک منافع میباشد.

وکیل مستاجر

اختیارات مستاجر

طبق قوانین ، مستاجر دارای حقوقی میباشد که از جمله عبارتند از :

الف) طبق ماده 474 قانون مدنی ، اصل بر این است که مستاجر اختیار دارد ، عین مستاجره را به شخص دیگری اجاره دهد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد.

اما طبق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، مستاجر حق ندارد که عین مستاجره را به شخص دیگری انتقال دهد مگر اینکه در قرارداد این حق برای او لحاظ شده باشد.

ب) از جمله حقوقی که قانون گذار برای مستاجر لحاظ کرده است ، اگر عین مستاجره نیازمند تعمیرات اساسی و عمده باشد ، مستاجر حق دارد از موجر تقاضای تعمیر عین مستاجره را بخواهد.

ج) در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده است ، منطبق نباشد ، مستاجر حق فسخ عقد اجاره را دارد.

د) اگر در عقد اجاره بین موجر ومستاجر ،منفعت معین شده موضوعیت نداشته باشد، مستاجر میتواند به نحو دیگری استفاده کند مشروط بر اینکه از حیث ضرر کمتر یا مساوی با منفعت مقصود عقد اجاره باشد.

وظایف مستاجر

وکیل مستاجر : طبق قوانین موضوعه ایران ، مستاجر دارای تکالیفی میباشد که از جمله عبارتند از :

 1. مستاجر مکلف است که در عین مستاجره رعایت حد و حدود عرفی را انجام دهد و تعدی و تفریط نکند.بطور مثال اگر عین مستاجره خانه باشد ، باید دیوارهای خانه مثل روز اول اجاره، سالم باشد و خرابی بر روی آنها مشاهده نشود.
 2. مستاجر مکلف است در مواعد تعیین شده ، اجاره بهای مورد نظر را پرداخت کند.
 3. مستاجر مکلف است در خصوص تعمیرات غیراساسی مانند رنگ آمیزی دیوار خانه ، تعویض لامپ ها و پریزها خود اقدام کند و همچنین مستاجر مکلف است که بهای آب ، برق ، تلفن و گاز را بدهد زیرا اوست که از این خدمات استفاده کرده است.
 4. اگر در عقد اجاره ، منفعت مورد استفاده موضوعیت داشته باشد ، مستاجر نمیتواند بدون اجازه موجر اقدام به تغییر منفعت کند . برای مثال اگر در عقد اجاره یک باب واحد تجاری، اگر مغازه صرفا برای نان فانتزی باشد ، مستاجر سرخود نمیتواند آن را به قنادی تبدیل کند مگر اینکه اذن از جناب موجر داشته باشد .

 

آیا در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر ، میتوان هر شرطی قید کرد . مثلا هزینه رنگ آمیزی خانه هم برعهده موجر باشد؟

بله هر شرطی که مخالف نص قانون و مقررات امری نباشد میتوان توافق کرد. تقبل نمودن موجر برای هزینه در تعمیرات غیر اساسی مانند رنگ آمیزی ، اگرچه در قانون برعهده مستاجر میباشد اما چون قانون تکمیلی میباشد میتوان خلاف آن توافق کرد.

وکیل تخلیه : منظور از واژه تخلیه ، تخلیه ید میباشد . عبارت حقوقی تخلیه ید بدین معناست که شخصی مال منقول یا غیر منقول خود را به واسطه قراردادی به دیگری واگذار میکند و پس از اتمام مدت قرارداد و یا فسخ قبل از اتمام مدت قرارداد ، مال خود را مطالبه میکند اما طرف مقابل از پس دادن مال امتناع میکند.

در این حالت شخص در دادگاه با تقدیم دادخواست با خواسته تخلیه ید ، دعوای حقوقی تخلیه ید را توسط وکیل ملکی اقامه میکند تا مال خود را به وسیله حکم دادگاه عمومی حقوقی از خوانده دعوا دریافت کند.

عدم اختصاص دعوای تخلیه ید به عقد اجاره

وکیل تخلیه : دعوای حقوقی تخلیه ید فقط به عقد اجاره مربوط نمی شود.
به عبارت دیگر دعوای حقوقی تخلیه ید فقط اختصاص به روابط موجر و مستاجر به منظور تخلیه عین مستاجره توسط مستاجر مربوط نمیشود.

این دعوای حقوقی رایج در محاکم ، به دلیل غلبه ، تصور میشود که فقط در عقد اجاره میتوان متصور شد اما دعوای تخلیه ید در عقودی دیگر مانند عقد ودیعه ، عقد مزارعه ، عقد عاریه نیز وجود دارد.

وکیل تخلیه

تفاوت دعوای تخلیه ید با دعوای خلع ید

در دعوای تخلیه ، خواهان مالک میباشد و خوانده به واسطه قراردادی ، تصرف قانونی بر ملک دارد و در این امر هیچ اختلافی بین طرفین نمیباشد. اما اختلاف در اینجاست که خواهان به دلایلی مانند تمام شدن مدت اجاره ، قصد دارد از این پس خوانده بر ملک تصرف نداشته باشد.

در دعوای خلع ، خوانده بصورت غیر قانونی و خارج از توافق طرفین بر ملک احاطه پیدا کرده است و مالک اقدام به طرح دعوا علیه وی میکند.در این دعوا خواهان حتما باید مالک عین و منفعت ملک باشد.

با توجه به تفاوتی که بین دعوای تخلیه ید با دعوای خلع ید وجود دارد، اگر خواهان در دعوایی که باید خواسته دعوا تخلیه ید باشد اما تقاضای خلع ید کند ، دادگاه قرار عدم استماع دعوا را صادر میکند .

دلایل تخلیه ید در عقد اجاره

طبق قانون روابط موجر و مستاجر و وکیل تخلیه متخصص ، دعوای حقوقی تخلیه ید به دلایل مختلفی در دادگاه مطرح میشود که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

الف)تخلیه ید به منظور احتیاج شخصی موجر

احتیاج شخصی موجر در بند 2 و بند 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اشاره شده است .
بدین توضیح که

 • اولا صرف انقضای مدت اجاره ، طبق قانون روابط و موجر عاملی برای تخلیه ید نمیباشد بر خلاف قانون مدنی که یکی از موارد انحلال عقد اجاره را ، انقضای مدت اجاره میداند.
 • دوما فرد موجر به دلیل عدم تکافوی وضعیت مالی احتیاج به ملک تجاری برای فعالیت خود دارد.
 • سوما فرد موجر ملک تجاری را برای سکونت در آن احتیاج دارد به همین خاطر تقاضای صدور حکم تخلیه ید را خواهان است.

ب)تخلیه ید به جهت تعدی و تفریط

برای اینکه اقدامی از سوی مستاجر تعدی و تفریط شناخته شود باید یا در قرارداد آن الزامات و تعهدات به صورت صریح یا ضمنی ذکر شود یا اینکه در عرف یک سری اقدامات ، مصداق بارز تعدی و تفریط باشند که در صورت عدم رعایت آنها (چه الزامات و تعهدات قراردادی چه الزامات و تعهدات عرفی) ،طبق بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 به موجر اجازه میدهد که در دادگاه اقامه دعوا با خواسته تخلیه ید را مطرح کند.

آیا میتوان دستور تخلیه صادره را از دادگاه را باطل کرد؟

بله در صورتی که مستاجر در محکمه ثابت کند که قبل از اقامه دعوا ،خواهان ملک را به دیگری واگذار کرده است، با ایراد به این امر که خواهان هیچ سمتی در اقامه دعوا ندارد ، موجبات ابطال دستور تخلیه را فراهم میکند.

افراز ملک : افراز جدا کردن سهم مشاع مال غیرمنقول بین شرکا نسبت به سهم آنان است .

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که چند نفر مالک آن هستند.
افراز به عمل تقسیمی می گویند که مختص به مال غیرمنقول مشاع است. ملک مشاعی که افراز می شود از مشاع بودن خارج می شود و تبدیل به ملک مفروز می گردد.

تفکیک ملک : تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر.
در بحث افراز کردن ملک وجود حالت مشاع بودن، مهم و لازم است ولیکن در مبحث تفکیک کردن ملک، این حالت مشاع بودن مطرح نیست و وجودش شرط اصلی نخواهد بود .لازم به ذکر است هم در ملک مشاع و هم در ملک غیرمشاع، تفکیک قابل استفاده است اما افراز فقط به مال مشاع اختصاص دارد.

افراز ملک

 قانون 2 طریق را برای  افراز مال مشاع در نظر گرفته است:

افراز اجباری:

که در این نوع افراز شرکا با توجه به حکم دادگاه و یا اداره ثبت مجبور به قبول این افراز می شوند

افراز به تراضی:

شرکا به درخواست خود در این نوع افراز اقدام می کنند.

در کدام موارد افراز اموال مشاع ممکن نیست:

 1. شریک ها عدم تقسیم را شرط قرارداد گذاشته باشند
 2.  اگر تقسیم کردن موجب این شود که ارزش مال از بین برود
 3. هرگاه قانون گذار در شرایطی تقسیم را ممنوع اعلام کرده باشد
 4. چنانچه در خصوص ملکی سند مالکیت معارض وجود داشته باشد

مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به این دعاوی :

مراجع ثبتی:

مراحل افراز در اداره ثبت:

 1. متقاضی باید تقاضای خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم کند
 2. درخواست در اداره ثبت ثبت می شود
 3. درخواست به نماینده ثبت ارسال می شود پرونده و وضعیت ثبتی آن توسط نماینده بررسی و مراتب طی گزارشی مبنی بر چگونگی جریان ثبتی پرونده و اینکه آیا نسبت به آن سند مالکیت صادر شده یا خیر؟ ضمن اظهار نظر صریح در خصوص امکان یا عدم امکان افراز به اموال مشاع به اطلاع اداره ثبت خواهد رسید
 4. اداره ثبت از ملاحظه گزارش نماینده و بررسی پرونده تصمیم لازم مبنی بر قبول یا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاینه محل را نیز تعیین و به متقاضی پرونده اعلام و پرونده را جهت تهیه اخطار لازم و دعوت از مالکین و شرکا ملک به نقشه بردار ارجاع می نماید(در موردی که تصمیم اداره ثبت مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود به متقاضی فراز و کلیه شرکا ابلاغ خواهد شد.)
 5.  نقشه بردار روز معاینه محل را طی اخطاری به کلیه مالکین مشایی اطلاع می دهد و از آنها دعوت می کنند که در روز و ساعت معین در محل حضور بهم رسانند و عدم حضور مالکین مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود .نقشه ملک مورد نظر در این روزتعیین می شود
 6. بعد از تهیه نقشه و اخذ تاییدیه های لازم آن نماینده با توجه به نقشه ترسیم شده و به نحوی که در تفکیک معمول است صورت جلسه افراز را تنظیم و هر یک از قطعات افراز شده را در سهم مالک مربوط قرار داده و بعد از امضای خود و نقشه بردار در صورت امکان به امضای متقاضی رسانیده و جهت اتخاذ تصمیم نزد اداره ارسال می دارد
 7. مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبیق حدود و مشخصات قطعات مفروض مندرج در صورتجلسه و نقشه افراز و تصمیم خود را مبنی بر افراز به ملک را ذیل صورت جلسه ذکر میکند
 8. تصمیم اداره ثبت همراه با یک نسخه فتوکپی از نقشه صورتجلسه افراز طی اخطاری به مالکین مشاعی ابلاغ می گردد بدین منظور که اگرمالکین به تصمیم اتخاذ شده اعتراضی دارند ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار اعتراض خود را کتباً به دادگاه صالح محله وقوع ملک تسلیم کنند
 9. پس از انجام مراحل اعتراض متقاضی می تواند درخواست صدور سند مالکیت خود را بدهد
 10.  نماینده با توجه به صورت جلسه افراز ، پیش‌نویس سند مالکیت قطعه یا قطعات مفروض مورد نظر را تهیه می نمایند متصدی دفتر املاک سند اولیه را ابطال و سند جدید را صادر می کنند و مراتب ابطال سند مالکیت مشاعی را طی بخشنامه‌ای به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ می نمایند

افراز مال

محاکم دادگستری:

دادگستری در 3 مورد زیر صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارند:

 1.  زمانی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز دادگاه های عمومی حقوقی محل است.
  زمانی جریان ثبتی یک ملک پایان یافت تلقی می شود که ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد . اگر نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده باشد اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده آگهی نوبتی به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک میباشد.
 2. اگر اگر بین مالکین مهجور و یا غایبی باشد افراز در صلاحیت دادگاه است.
 3.  اگر درصدی از ملک مشاعی از یک پلاک مشاعی مجهول المالک باشد در این صورت افراز و شهر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است منظور از ملک مجهول المالک این است که مالکش مشخص و معلوم است ولی درخواست ثبت نکرده است .

اعتراض به تصمیم افراز:

نحوه اعتراض : متقاضی درخواست ثبت این درخواست را تقدیم اداره ثبت می کند. اداره ثبت این درخواست را یا قبول و یا رد میکند در هر دو فرض مذکور از زمان ابلاغ تشکیل واحد ثبتی وکیل متقاضی ظرف ۱۰ روز فرصت دارد که چنانچه اعتراض به این تصمیم داشته باشد به دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک مراجعه کنند و دادخواستی مبنی بر شراز تقدیم نماید.

احکام قابل اعتراض:

 1. حکم دادگاه مبنی بر افراز به اموال مشاع صادر شد ولی با محل انطباق ندارد: در این صورت تقسیم باطل است و قابلیت اجرا ندارد.
 2. حکم دادگاه سهو قلم دارد در این فرض خود دادگاه بدوی تا زمانی که از حکم تجدید نظر خواهی صورت نگرفته باشد می‌تواند این اشتباه را اصلاح کند و اداره ثبت نیز طبق این اصلاحیه اقدام می کند اما اگر به این حکم اعتراض شده باشد دادگاه بدوی صلاحیت اصلاح را نخواهد داشت در اینجا دادگاه تجدیدنظر اصلاح می کند و برطبق این حکم اداره ثبت اقدام مقتضی انجام خواهد داد.

وکیل افراز ملک:

شما می توانید برای پیگیری هرچه سریعتر و بهتر پرونده های ملکی خود به وکلای باتجربه و متخصص عدل گو مراجعه فرمایید.

مال مشاع چیست؟

هرگاه چند نفر به صورت مشترک مالک مالی باشند و سهم هر یک در آن مال تعیین نشده باشد از ان مال با عنوان مال مشاع نام برده می شود .

نکته: میزان سهم مالکان مال مشاع ممکن است یکسان یا متفاوت باشد. در صورتی که سهم یکی از مالکان مال مشاع دو دانگ و دیگری چهار دانگ باشد به هر حال هر دو نفر در تمام قسمت‌های ملک سهم دارند.

منظور از افراز ملک مشاع چیست؟

افراز در لغت به معنای جدا کردن و تفکیک چیزی از چیز دیگری است. و منظور از افراز ملک مشاع جدا کردن سهم شرکای ملک است.شرکا می توانند با توافق بین خود سهام را تفکیک کند اما در صورتی که به توافق نرسند متقاضی تفکیک می تواند به اجبار شرکای دیگر را وادار به تقسیم کند. بنابر این هر کدام از شرکا می توانند هر زمان که بخواهند تقاضای تفکیک سهم کنند مگر این که به موجب قانون تقسیم آن ممکن نباشد.

مال مشاع

 

تقسیم ملک مشاع به 3 صورت است :

 1. تقسیم به افراز
 2. تقسیم به تعدیل
 3. تقسیم به رد

تقسیم به افراز:

افراز به معنی جدا کردن سهم مالکان از ملک مشترک است که این امر یا از طریق توافق بین شرکا یا از طریق دادگاه و به اجبار انجام می شود.

بنابراین در تقسیم افراز
_ از مال مشاع به هر شریک معادل سهم خودش می رسد.
_در تقسیم افراز نیازی به قیمت‌گذاری مال مشاع نیست.

تقسیم به تعدیل:

در صورتی که زمین یا ملک مشاعی از جهت اجزاء ارزش یکسان نداشته باشد تقسیم به تعدیل صورت می گیرد و در این تقسیم مبنا مساحت زمین نیست و ارزش زمین نقش مهمی دارد.
مثلاً در نظر بگیرید بخشی از یک قطعه زمین در جوار اتوبان قرار داردبه همین جهت این قسمت از ارزش بیشتری برخوردار است و در تقسیم این ملک کارشناس بخش های ارزان را از نظر مساحت و سیع تر در نظر می‌گیرد تا قسمتهای با ارزش برابر شوند.

بنابراین در تقسیم به تعدیل:

 •  به هر یک از شرکا سهم یکسانی از نظر مساحت تعلق نمیگیرد
 • همه شرکا از مال مشترک سهم میبرند.
 • مقدمه تقسیم به تعدیل قیمت گذاری مال مشاع است.

تقسیم به رد:

همیشه تقسیم بندی از نظر مساحت تعادل و توازن ایجاد نمی کند و گاهی اوقات باید وجهی به برخی از سهام ها اضافه شود تا تعادل برقرار شود.

بنابراین در تقسیم به رد :

 1. ممکن است برخی از شرکا از مال مشترک سهمی نبرند .
 2. ممکن است برخی از شرکا معادل سهم خود را از مال مشترک سهم نبرند.
 3. مقدمه تقسیم به رد ارزیابی مال مشاع است.

نکته:
در صورت تقسیم به افراز ، تقسیم به تعدیل انجام نمی‌شود و در صورت تقسیم به تعدیل ، تقسیم به رد انجام نمی شود و در صورتی که هیچ یک از راه حل ها منجر به تفکیک نشود و تنها کاری که باید کرد فروش مال مشاع از طریق مرجع ذیصلاح است.

مال مشاعی

مالی یا غیر مالی بودن دعاوی مربوط به مال مشاع

همه دعاوی ذیل در صورتی که مورد اختلاف باشند و دعاوی مالی مربوط به ملک مشاعی محسوب می شوند.

 1. فروش ملک مشاعی
 2. تقسیم ملک مشاعی
 3. افراز ملک مشاعی
 4. الزام به فروش ملک مشاعی
 5. باطل کردن صورت جلسه افراز
 6. بطلان تقسیم

دعاوی غیرمالی مربوط به ملک مشاعی:

هرگاه تمامی دعاوی فوق مورد اختلاف نباشند غیرمالی محسوب می شوند.

هزینه دادرسی دعوای ملک مشاع:

هزینه دادرسی در دعاوی مالی بر اساس ارزش و بهای آن مشخص می شود اما در دعاوی غیر مالی طبق تعرفه مقرر محاسبه می شود.

نکته : هر یک از مالکان ملک مشاع بدون اجازه و رضایت مالکان دیگر می توانند اقدام به فروش یا اجاره سهم خود کنند.

مراجع صالح تقسیم ملک مشاع :

اگر ملک مشاع در دفتر اسناد رسمی ثبت نشده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به تقسیم آن محل استقرار ملک است اما در صورتی که ملک در دفتر اسناد رسمی ثبت شده باشد درخواست تقسیم از اداره ثبت محلی که ملک در آن واقع شده انجام می شود.

 

پرسش و پاسخ:

پرسش ۱ : اموال مشاع پس از افراز و تقسیم در مرحله اجرا چه حالتی می یابد ؟ اگر دادگاه حکم افراز و تقسیم مال مشاع صادر کند و یک یا چند نفر از متصرفان و مالکان مشاع عملاً در مرحله اجرا به حکم صادره تمکین کند آیا میشود قهر حکم حکم را اجرا کرد ؟

نظر کمیسیون نشست قضایی

نظریه مقررات ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با توجه به اینکه حکم افراز جنبه علمی دارد اجرای حکم افراز صدور سند مالکیت نیافروزی ،با اداره ثبت اسناد و املاک است بدیهی از مالک با در دست داشتن سند مالکیت نیافروزی می تواند دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه کند و به وسیله مقررات اجرای احکام مدنی از وی خلع ید کند.

پرسش ۲: آیا توقیف مال مشاع به استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانونی است یا خیر؟

 

توقیف مال مشابه استناد ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی منع قانونی ندارد زیرا عمومیت عین معین شامل مفروز و مشاع هر دو است.

پرسش ۳ : آیا در ملک مشاع خلع ید معنا و مفهوم دارد یا ملک بدوا باید افراز گردد و بعداً خلع یدصورت گیرد؟

صدور حکم خلع ید از ملک مشاعی به نسبت سهم مدعی با منع قانونی مواجه نیست،اما این را هم باید در نظر گرفت که طبق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی که مرقوم می دارد: « تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود. » چون در مسئله مطرح شده با صدور حکم خلع ید متصرف نمی‌تواند آن را بدون اذن شریک یا شرکا به تصرف خواهان دعوا دهد،ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد،از تمام ملک خلع ید می‌شود ولی تصرف محکوم له در ملک خلق شده مشمول مقررات املاک مشاعی است و تابع شرایط مقرر شده میان شرکا خواهد بود و نتیجه آن که خلع ید در ملک مشاع متفرع بر افراز نیست.

ملک مشاع

وکیل مال مشاع:

تقسیم،خرید و فروش مال مشاع از جمله امور سخت است که نیازمند مشورت با وکیل متخصص امور ملکی است زیرا وکیل با تجربیات خود در این امور به بهترین صورت میتواند از حقوق موکل دفاع کند در صورت نیاز به وکیل متخصص ملکی از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس حاصل فرمایید.

دعوای تصرف : دسته بندی دعاوی به مالکیت و تصرف یک دسته بندی فرعی از دعاوی غیر منقول است. مالکیت یعنی رابطه ای که بین شخص و یک چیز مادی به وجود آمده و قانون از آن دفاع می‌کند و آن را محترم می شمارد. ضمناً به شخص اجازه و توانایی دائمی و مطلق استفاده کردن از آن مال را می‌دهد و تصرف عبارت است از استیلای مادی و عرفی انسان بر یک مال به قصد استفاده و نفع بردن از آن البته در قوانین تعریف خاص و مشخصی از تصرف نداریم.

بنابراین مهمترین رکن و عنصر تشکیل دهنده تصرف حالت و ارتباط مادی می باشد که بین انسان و مال به وجود می‌آید و موجب می‌شود آن شخص بتواند بدون هیچ مانعی اراده خود را در مورد آن مال به اجرا بگذارد وهر تصمیمی در خصوص مال خود بگیرد .

تصرف از نظر حقوق مدنی عبارت است از اینکه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول تحت اختیار و تصرف کسی باشد و بتواند نسبت به آن در حدود قانون تصمیم بگیرد و نشان دهنده این است که این مال از آن اوست و مدعی باید برای به دست آوردن و تصرف مالی که نزد او می باشد صرفاً اقامه دعوا کند و ادله اثبات دعوا در صورت وجود استفاده کند تا مرجع قضایی حکم به نفع او بدهد و مدتی را به عنوان مالک یا متصرف حقیقی آن مال بداند.

دعوای تصرف

انواع تصرف

 

تصرف بر 2 نوع است :

 1. تصرف مادی : تصرف مادی تصرفی است که اثار مالکیت در مال قابل مشاهده باشد یعنی سلطه و اقتدار خارجی است .مثلا شخم زدن یا برداشت محصول .
 2. تصرف معنوی : تصرف معنوی تصرفی است که اثار مالکیت در مال قابل مشاهده نباشد اما مدارک حقوقی اقتضا مالکیت او را داشته باشد یعنی تصور داشتن حق نسبت به ان . مانند اینکه ملکی به ارث منتقل گردیده و یا حکم دادگاه مبنی بر تملک بر ان مال وجود داشته باشد.

تصرفی دلیل مالکیت است که 2 شرط اساسی داشته باشد :

تصرف به عنوان مالکیت باشد:

تصرف به عنوان غیر یا از طرف غیر. مثل تصرف ولی در اموال مولی علیه و یا تصرف مستاجر در عین مستاجره دلیل مالکیت نیست و اگر متصرف بخواهد تصرف خود را دلیل مالکیت قرار دهد باید به عنوان مالکیت هم متصرف باشد.

بنابراین کسانی که به عنوان امین یا نماینده دیگری مالی را در تصرف دارند مالک آن محسوب نمی شوند مثلاً اگر پدری به عنوان ولایت بر فرزند خود در اموال او تصرف کند در برابر فرزند یا دیگران نمیتواند به تصرف خود استناد کند و مدعی مالکیت شود و از آنان بخواهد که خلاف اماره تصرف موجود را در دادگاه ثابت کنند. زیرا در این گونه موارد عرف آن اموال را از آن کسی می داند که به حساب یا دستور او دیگران اقدام به تصرف کرده اند.

تصرف باید مشروع باشد :

تصرفی به ظاهر مشروع است که سابقه آن روشن نباشد کسی که به قهر و زور بر مالی مسلط شود حق استفاده از اماره تصرف را ندارد زیرا حقوق از متجاوز حمایت نمی‌کند و تصرف مشروع را محترم می‌دارد در این فرض نیز متصرف نیازی به اثبات مشروع بودن تصرف خود ندارد و کسی که خلع ید او را می‌خواهد برای بی اثر ساختن اماره قانونی باید اثبات کند که متصرف از راه مشروع به مال دست پیدا نکرده است بنابراین تصرف باید مشروع باشد ولی متصرف نیازی به اثبات آن ندارد.

دعاوی تصرف شامل تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.

دعوای تصرف عدوانی :

تصرف عدوانی ازجمله جرایم شایعه علیه اموال و مالکیت است. در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می کند.

از این تعریف می‌توان اینگونه استنباط کرد که در دعوای تصرف عدوانی الزامی نیست که متصرف حتما مالک باشد و اینکه اگر متصرف به حکم و یا دستور مراجع ذیصلاح مال غیر منقول را تصرف کرده باشد تصرف عدوانی نیست .

همچنین مال تصرف شده باید غیر منقول باشد و چنانچه مال منقول باشد خارج از موضوع درباره تصرف می باشد ضمن اینکه خواهان نیز اعاده تصرف خود را نسبت به مال غیر منقول مورد تصرف درخواست نماید در غیر این صورت دادگاه تکلیفی به اقدام ندارد .

در دعوای تصرف عدوانی رسیدگی به تصرف مستقل و بدون توجه به مالکیت انجام می‌گیرد و به این ترتیب ممکن است حکم به رفع تصرف علیه کسی صادر شود که خود مالک مال است و اما منظور از عدوانی بودن آن است که تصرف به غیر وسیله قانونی باشد.

وکیل دعاوی تصرف :

موفقیت در دعاوی تصرف امری دشوار و سخت است که نیازمند مشورت با وکیل است .در صورت نیاز به وکیل متخصص ملکی از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس بگیرید .

خلع ید:

میخواهیم در این مطلب به بررسی دعوی خلع ید و نحوه شکایات و دادرسی آن بپردازیم پس در ادامه با ما همراه باشید.

معنی و مفهوم :

به دعوایی که در آن مالک مال غیر منقول برای پایان دادن به تصرف غیر قانونی متصرف در دادگاه اقامه دعوا می کند .
در این دعوا مالک با ارائه دلایل و سند مالکیت به دادگاه محل استقرار مال غیرمنقول مراجعه کرده و دادخواست طرح می‌کند و سپس علیه متصرف مال طرح دعوا می کند.
خلع ید در معنای عام:
خلع ید در معنای عام به3 دعوی تقسیم می شود.

 1. تخلیه اخص: که مالک خواستار رفع تصرف از ملک خود است
 2. تخلیه ید که خواهان مدعی است ادامه تصرفات خوانده خلاف قرارداد است.
 3. تصرف: که شامل دعوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی میباشد.خلع ید

اشتراکات و اختلافات با تصرف عدوانی

در دعوای خلع ید و تشریفات دادرسی باید رعایت شود اما در تصرف عدوانی لازم نیست
در دعوای خلع ید اجرای احکام مدنی ابتدا باید حکم قطعی صادر و سپس اجرا شود اما تصرف عدوانی بلافاصله و فوراً قابلیت اجرا دارد.
اما در ارتباط با وجه شباهت آنها می‌توان گفت هر دو دعوا قابل تجدیدنظرخواهی هستند.

هزینه دادرسی :

این دعوی جزو دعاوی مالی بوده اما دعاوی تخلیه ید ، تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت دعوای غیرمالی محسوب می‌شوند.

 کسانی که حق شکایت در این‌گونه دعاوی را دارند:

در دعوای تصرف عدوانی شاکی لزوماً مالک نیست بلکه شاکی می تواند اشخاصی چون مستاجر ، خادم و هرکسی که در جایگاه نماینده یا به عنوان امانت دار متصرف مال دیگران است در جایگاه قائم مقامی مالک می تواند اقامه دعوا کند.
اما در دعوی خلع ید افراد ذینفع ، نماینده قانونی یا وکیل می توانند اقامه دعوا کنند.

 

خلع ید از ملک مشاع:

هر گاه یکی از شرکا ملک مشاع را تصرف کند این تصرف باید همراه با اذن همه شرکا باشد در غیر این صورت هر یک از شرکا می‌توانند نسبت به تصرف اقامه دعوا کنند.

ارکان دعوا:

این دعوی ۴ رکن دارد که برای اقامه دعوا ضروری هستند و دادگاه بر اساس این ارکان رسیدگی را آغاز می‌کند و در صورت عدم وجود هر یک از آنها امکان پیشبرد پرونده کاهش می یابد.
این ارکان عبارتند از:

 • مالکیت خواهان
 • غیر منقول بودن مال مورد ادعا
 • تصرفات خوانده
 • غیرمجاز بودن تصرفات خوانده

نکته: مبنای  این دعوی غصب است که ریشه فقهی و شرعی دارد.

وکیل خلع ید:

اثبات مالکیت مال غیر منقول و تصرف  امری سخت و دشوار است پس نیازمند مشورت با وکیل متخصص در این امور است زیرا وکیل امور ملکی با دانش و تجربیات خود در این زمینه می تواند به بهترین صورت از حقوق موکل دفاع کند. در صورت نیاز به وکیل متخصص امور ملکی از طریق راه های ارتباطی با وکیل نادری تماس بگیرید.

تماس