وکیل تجدیدنظر خواهی

معنای تجدید نظر

تجدید نظر به معنای دوباره بازبینی کردن می باشد . به عبارت اخری زمانی که دادگاه نخستین به دعوایی رسیدگی می کند و منجر به صدور رای میشود ،به منظور اجرای عدالت درست تر در جامعه ، قانونگذار این نهاد را تاسیس کرده است. توضیحات تکمیلی در ادامه با عدل گو

انواع تجدید نظر

تجدیدنظر هم مانند سایر موضوعات حقوقی انواعی دارد که عبارتند از:

  • الف)تجدیدنظر در دعاوی حقوقی
  • ب)تجدیدنظر در دعاوی کیفری

وکیل تجدید نظر

موارد تجدیدنظر در دعاوی مدنی:

طبق قانون آیین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعاوی حقوقی اصل بر غیرقابل تجدیدنظر خواهی میباشد و کلیه احکامی که از سوی مراجع حقوقی صادر می شود، قطعی میباشد.
اما توجه داشته باشید که در رویه قضایی اصولا تمام دعاوی حقوقی اعم از دعاوی مالی و دعاوی غیرمالی قابل تجدید نظر میباشد.
در باب چهارم قانون آیین دادرسی مدنی در فصل دوم به آراء تجدیدنظر قانونگذار محترم اشاره کرده است که بطور مشخص مواد 331 و332 به آن اشاره کرده است.

موارد تجدیدنظر در دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری برخلاف دعاوی مدنی به علت حساسیت بالایی که قانون گذار در امور جزایی قایل میباشد ، به همین علت در امور کیفری اصل بر غیر قطعی بودن احکام کیفری میباشد و بیشتر موارد احکام در این خصوص قابل تجدید نظر خواهی هستند.
ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری دقیقا به آرای کیفری اشاره کرده است که قابل تجدید نظر نمی باشند که عبارتند از:

  1. جرایم تعزیری درجه هشت باشد.
  2. جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

مرجع صالح برای تجدیدنظرخواهی

در امور مدنی مرجع صالح جهت تجدیدنظرخواهی ، دادگاه مرکز استان ها میباشد که متشکل از یک رییس و دو مستشار می باشد که با دو عضو رسمیت پیدا می کند. در امور کیفری هم مرجع صالح جهت تجدید نظرخواهی ، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد که با همان کیفیتی که در امور مدنی می باشد برگزار میشود.

اما ذکر این نکته هم لازم است که مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف در امور کیفری، دادگاه کیفری 2 می باشد و مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف در امور حقوقی،دادگاه های نخستین میباشد.

اختیارات وکیل تجدید نظر در دعاوی حقوقی

طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، وکیل پایه یک دادگستری که در دعوایی در مرحله نخستین اعلام وکالت کرده است، اگر رایی از دادگاه صادر بشود،هیچ حقی درباره تجدیدنظر خواهی از آرا نخواهد داشت مگر اینکه در وکالتنامه موکل این اختیار را صراحتا به وکیل تجدید نظر خواهی داده باشد.

اختیارات وکیل تجدید نظر در دعاوی کیفری

در دعاوی کیفری وکیلی که در مرحله ابتدایی وارد دعوای کیفری شده است، حق دارد ، حتی بدون تصریح موکل به حق وکیل تجدید نظر خواهی میتواند تجدیدنظرخواهی کند و قانونگذار محترم هیچ منعی در این باره برای وکیل کیفری قایل نشده است.

مهلت تجدید نظرخواهی از آراء از زمان ابلاغ رای ، برای کسانی که در ایران مقیم هستند، بیست روز میباشد و برای کسانی که مقیم خارج هستند 2 ماه میباشد.

خیر ، دادگاه تجدید نظر فقط به آرایی رسیدگی میکند که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته باشد

در این حالتی که در سوال مطرح شد، دادگاه رای را نقض میکند و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند

چگونگی اخذ مال در محکومیت های مالی:

اعسار از پرداخت مبلغ بدهی : هر گاه خواهان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مدعی مالی باشد و نسبت به آن طرح دعوا کند و خوانده محکوم به پرداخت عین مال یا چیزی که مورد مطالبه است شود و رای قطعی این پرونده صادر شود حکم برای اجرا به بخش اجرای احکام ارجاء میشود .

در صورتی که خوانده از دادن هر گونه مال خودداری کند اگر محکوم به عین مال شود مال از وی گرفته شده و به خواهان تعلق میگیرد اما در حالتی که عین معین تلف شده باشد و یا خوانده به پرداخت عین مال محکوم نباشد اموال خوانده طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف می شود و یا مثل قیمت آن استیفا می شود .

نکته: منظور از مال هر چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد لذا سرقفلی نیز مال محسوب میشود.

اعسار-از-محکومیت

مجازات محکوم علیه در صورت فرار از پرداخت بدهی :

پس از ابلاغ اجراییه به خوانده وی باید تا ده روز پس از ابلاغ مال را تسلیم کند و در صورتی که قادر به پرداخت آن نباشد مکلف است در مدت زمان ذکر شده صورت کلی و جامع از دارایی خود را به بخش اجرا تحویل دهد و اگر هیچگونه مالی ندارد اعلام کند .
در صورتی که ظرف سه سال پس از مدت مزبور مشخص شود که وی توانایی پرداخت مال را داشته و در جهت فرار از پرداخت اموال خود را معرفی نکرده یا صورت واقعی از اموال و دارایی خود را تحویل نداده است محکوم به حبس از 61 روز تا 6 ماه می شود .

اعسار چیست ؟

اعسار در لغت به معنی سختی و مشقت و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق می شود که توانایی مالی ندارد و یا دسترسی به اموال خود ندارد . در این شرایط فرد دچار اعسار شده و قادر بهپرداخت بدهی هایش نخواهد بود . چنانچه فرد قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا انتخاب وکیل نباشد میتواند درخواست وکیل معاضدتی کند.

پذیرش تقاضای اعسار:

از دو جنبه اعسار مطلق و اعسار به تقسیط قابل بررسی است.

اعسار مطلق :

در اعسار مطلق فرد نه شغل و نه مال و دارایی دارد و تقاضای اعسار مطلق از دادگاه را دارد و در این صورت حتی از پرداخت بدهی به صورت اقساطی نیز معاف است و هرگاه صاحب مال و دارایی در صورت معرفی خواهان توقیف خواهد شد .

اعسار به تقسیط :

در اعسار به تقسیط فرد توانایی پرداخت بدهی به صورت یکجا را ندارد اما میتواند ماهانه و به صورت اقساطی ان را پرداخت کند .در این حالت با صلاح دید دادگاه قسمتی از بدهی به عنوان پیش پرداخت در ابتدا و ما بقی به صورت اقساطی به طلبکار پرداخت میشود .

اقامه دعوی اعسار :

دعاوی اعسار با دو دادخواست جداگانه رسیدگی میشوند . مدیر دفتر پس از طرح دادخواست اعسار ظرف دو روز پرونده را نزد قاضی برده و پس از احضار شهود و طرفین دعوا و استماع شهادت انها رای صادر میکند.

  • نکته 1: شهود باید از شرایط و وضعیت معیشتی و مالی و شغلی مدعی اگاهی کامل داشته باشند.
  • نکته 2: پذیرش اعسار در یک دعوا در سایر دعاوی نیز قابل قبول است مگر اینکه در جریان دادرسی مدعی صاحب مال و دارایی شود که در این صورت ملزم به پرداخت هزینه دادرسی است.

وکیل اعسار از پرداخت مبلغ بدهی:

گاهی اخذ مال اعم از منقول و غیرمنقول از بدهکار و اثبات و درخواست اعسار امری دشوار است که بهتر است در این زمینه مشورت با وکیل به عمل آید زیرا وکیل متخصص حقوقی با تجربیات خود میتواند به بهترین شکل از حقوق موکل دفاع کند. در صورت نیاز به وکیل متخصص حقوقی از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس حاصل فرمایید.

تماس