مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

در این مقاله سعی می شود کاملترین توضیحات در ساده‌ترین نحوه بیان در دسترس شما قرار بگیرد
در جامعه امروزه انسانی تمامی مشاغل با رویکردها و دیده‌بانی قانون و قانونگذار بر روند عملکردی آن ها همواره زیر نظر قانون بوده و در صورت تخلف از انجام و پیروی از قانون دچار تزلزل خواهند شد.

پزشکان نیز از این مسئله مستثنی نیستند و قانونگذار برای عملکرد آنها حد و حدودی معین نموده و در صورت بی احتیاطی و یا تخلف در انجام وظایف، مجازات در نظر گرفته است.

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

 

جرایم پزشکی می تواند مصادیق متعددی داشته باشد و بسته به موضوعات مطرح شده ،مجازات های در حد خود جرم را دربر خواهد داشت. در ادامه به تعدادی از آنها می‌پردازیم:

۱) بیان اطلاعات بیماران توسط پزشک
۲) صدور هرگونه گواهی ای که عدم واقعیت آن اثبات شود
۳) هرگونه جرایم غیر عمد و یا عمد پزشک که باعث ضرر و زیان جسمانی به بیماران شود
۴) انجام هرگونه عمل غیر مجاز و یا غیرقانونی در حین انجام عمل جراحی مانند قطع عضوی که با موضوع انجام عمل جراحی مرتبط نباشد
۵) هرگونه انجام تبلیغات غیر واقعی برای فروش دارو و یا ایجاد شهرت برای پزشک که در جهت سوء استفاده و اغفال مردم صورت بگیرد

 

نظر قانون درباره ی جرایم پزشکی

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب صدمه بدنی گردد ضامن دیه است؛ مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن که مطابق ماده ۴۹۵ عمل کرده باشد.

ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کند کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده۶۴۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها با داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال ۷ و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در مواردی که مطابق قوانین و مقررات پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند مشمول جرایم فوق نمی شوند.

 

تفاوت تخلفات صورت گرفته توسط پزشکان

به طور کلی هر گونه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان که خارج از ضوابط قانونی رخ دهد و باعث ایجاد ضرر و زیانی برای بیماران خود شود دو نوع رسیدگی به آنها صورت می‌گیرد:

۱) جرایم انتظامی:

این گونه از جرایم توسط سازمان نظام پزشکی تشخیص و به دلیل اهمیت و تخصصی بودن موضوع پیش آمده از نظرات کارشناسان متخصص بهره گرفته می شود و چنانچه تخلف صورت گرفته توسط پزشک شامل یکی از عناوین مجرمانه موجود در قانون نباشد صرفاً به عنوان یک تخلف انتظامی شناخته شده و با آنها برخورد های مشخصی صورت خواهد گرفت؛از این نوع جرایم می‌توان به عدم رعایت موازین قانونی و شرعی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی نام برد.

 

مجازات های تعیین شده برای این دسته از جرایم انتظامی:

۱)تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل
۲) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
۳)توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
۴) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
۵)محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
۶) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور
۷) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور

 

 

در صورتی که جرایم انتظامی رخ داده مواردی مانند عدم رعایت موازین تعرفه های پزشکی، ارائه و تحویل داروهای مشابه به جای داروی اصلی ذکر شده در دفترچه، عدم رعایت موازین اخلاقی و انجام رفتارهای نامناسب کادر درمانی با بیماران و غیره باشند، از دیگر نوع جرایم انتظامی به شمار می‌روند و این گونه از جرایم پزشکی، به دلیل نوع عمل رخ داده جزو جرایمی هستند که مرجع رسیدگی به آن ها مراجع قضایی مانند دادسراها و دادگاههای کیفری می باشند و رسیدگی به آن ها مانند دیگر موضوعات قضایی پیگیری خواهد شد.

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

در این قبیل از موضوعات حقوقی به دلیل اهمیت بسیار زیاد تاثیرات ثبت جرایم در پرونده کاری پزشکان، توصیه ما به پزشکان عزیز کسب اطلاعات و انجام مشاوره حقوقی و در صورت نیاز عقد قرارداد با مشاورین و وکلای خبره ناحیه خود می باشد.

 

 

مجموعه حقوقی عدل گو با در بر داشتن ۱۰ سال سابقه درخشان در زمینه پیگیری پرونده‌ها و انجام مشاوره های کارآمد حقوقی، آماده عقد قرارداد و کسب مشاوره های حقوقی با شما عزی رازان می باشد.

 

در صورت نیاز با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید

تماس