وکیل مهریه ، متخصص برای مطالبه مهریه : مهریه از جمله حقوق مالی است که به موجب ازدواج به زن تعلق می گیرد ،اما متاسفانه در برخی موارد آگاهیهای لازم در مورد آن وجود ندارد. بعنوان مثال در اکثر موارتعدادی سکه طلا بسته به عرف جامعه و خانواده بعنوان مهریه خانم در نظرگرفته می شود بدون توجه به اینکه چنانچه خانم بخواهد به این حق قانونی خود دسترسی پیدا کند بعضا با چه مشکلاتی مواجهه می شود و یا:

 • بجای سکه طلا چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد و یا راههای وصول مهریه کدامند ؟
 • یا اینکه ایا همیشه تمام مهر به خانم تعلق میگیرد ؟
 • یا هر زمان که بخواهد و تحت هر شرایطی بعد از عقد می تواند مهریه را مطالبه کند ؟
 • ایا امکان از بین رفتن مهریه مثلا در مواردی مانند خیانت و روابط نامشروع (جهت مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاله مکتوب مرتبط با این موضوع با همین عنوان مراجعه کنید )وجود دارد ؟
 • در چه مواردی قانون برای خانم مهر تعیین میکند و یا اصلا میشود بدون تعیین مهریه عقد نکاح را جاری ساخت؟
 • انواع مهریه کدامند ؟
 • آیا راهی برای اینکه مرد،مهریه زن را نپردازد ،پیش بینی شده است ؟
 • آیا امکان کم و زیاد کردن مهریه بعد از عقد وجود دارد؟
 • و…

پاسخ به این سوالات و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیگیری پرونده های مرتبط با موضوع مهریه در حیطه تخصصی وکیل خانواده و مهریه میباشد که در ادامه به پاسخ به این سوالات میپردازیم :

معنی مهریه

مهریه یا کابین مالی است که به هنگام عقد نکاح مرد به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود که نشانه قصد او برای نکاح می باشد و صداق نیز نامیده می شود که فلسفه آن پایبندی مرد به زندگی و ضامنی برای زن می باشد . در هیچ کجا مقدار مشخصی برای آن ذکر نشده و محدودیتی نیز در انتخاب نوع و مقدار آن وجود ندارد و هرچیز را که مالیت داشته باشد حتی اگر ناچیز باشد ،و یا حتی انجام کاری مانند آموزش زبان خاص یا قران و … را می توان مهر قرار داد، در ادامه با توضیحات وکیل مهریه همراه باشید..

وکیل مهریه

مهر نوعی حق است و مالی است متعلق به زن که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک آن می شود وهر زمان بخواهد میتواند آنرا مطالبه کند ، حتی چنانچه در زمان حیاتش انرا دریافت نکند ،بعد از فوتش نیز این حق محفوظ و در اولویت بدهی های مرد می باشد و به وراث زن می رسد و قابل مطالبه است .

انواع مهریه

مهرالسنه

مهریه ای که پیامبر برای همسران و فرزند خود تعیین کردند بین 400تا 500درهم می باشد

مهرالمسمی

مهریه ای که قبل از عقد طرفین بر میزان توافق کرده اند و در سند ازدواج آنرا درج میکنند.

مهرالمثل

چنانچه طرفین قبل ازعقد مهریه مشخصی را ذکر نکرده باشند ویا مهریه به جهتی مثلا نامشروع بودن یا فاقد مالیت بودن ،باطل باشد ویا در عقد نکاح دایم اصلا مهریه ای برای زن تعیین نشده باشدو پس از انجام عمل نزدیکی زن فوت کند (لازم به ذکر است چنانچه عقد نکاح بصورت منقطع باشد و مهریه تعیین نشود عقد باطل است )در اینصورت برای زن مهریه ای متناسب با اوضاع و احوال وی و زنان شبیه وی تعیین می گردد.

مهرالمتعه

چنانچه در زمان عقد نکاح دایم مهریه برای زن تعیین نشده باشد و قبل از وقوع نزدیکی ،زوج اقدام به طلاق همسرش نماید ،برای زن مهر المتعه با توجه به استطاعت و وضعیت زوج تعیین میگردد .

تقسیم بندی دیگری نیز برای مهریه وجود دارد که بر این اساس مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم میشود :

عندالمطالبه

در این نوع مهریه ،هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید مرد موظف به پرداخت است .البته چنانچه این مطالبه قبل از وقوع نزدیکی باشد زن تنها می تواند نیمی از مهریه را مطالبه نماید مگر انکه از حق حبس خود استفاده نماید که در اینصورت زن میتواند تاقبل از دریافت کامل مهریه از انجام وظایف زوجیت خودداری نماید و حتی چنانچه دادگاه بعلت اعسار مرد حکم تقسیط مهریه را صادر کند زن میتواند تا قبل از دریافت اخرین قسط همجنان از حق حبس خود استفاده نماید . دراین نوع از مهریه فرض بر توانایی مرد در پرداخت مهریه است و عدم توانایی وی در در پرداخت به عهده خود وی است .

عندالاستطاعه

در این نوع از مهریه هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید نخست باید ثابت نماید که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد چراکه اصل بر عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه است .

مواردی که مهریه به زن تعلق نمیگیرد

اصولا تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد و حتی شرایطی باید خیانت زوجه ، داشتن روابط ناشمروع و یا نشوز وی و یا فوت زوج و یا درصورت تالجر بودن،ورشکستگی او هیچکدام ساقط مهریه نمی باشد .اما تنها در چند صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد :

 • چنانچه شرایط صحت عقد در وقوع عقد نکاح بین زوجین رعایت نشده باشد و عقد نکاح باطل باشد و نزدیکی هم بین زوجین رخ نداده باشد .
 • چنانچه عقد نکاح به دلیلی فسخ شود و نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد .
 • چنانچه در زمان عقد نکاح دایم مهریه تعیین نشده باشد و زن پیش از وقوع نزدیکی فوت کند.

نحوه وصول مهریه

تا قبل از صدور بخشنامه جدید رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه ،وصول مهریه یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت نامه معرفی به اجراییات ثبت و یا از طریق دادخواست مطالبه مهریه ازطریق دادگاه خانواده ،و معرفی اموالی اززوج و توقیف آن انجام می شد و یا در صورتی که زوج زیاد به خارج از کشور مسافرت میکرد و برایش جنبه حیاتی داشت با ممنوع الخروج وی امکان تحت فشار قراردادن او جهت وصول مهریه ،وجود داشت.

وکیل مهریه ، متخصص برای مطالبه مهریه

اما با صدور این بخشنامه از آن جهت که پرداخت مهریه و حبس تعزیری ناشی از عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه قانونی (حداکثر 110سکه )بعلت بالارفتن نرخ سکه و عدم تناسب مهریه با توانایی اکثر بدهکاران مهریه ،مقرر گردید قبل از مراجعه به محاکم جهت مطالبه مهریه باید به اجراییات ثبت مراجعه شود و ادارات مذکور موظفند ظرف 2 ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال زوج اقدام کنند و یا چنانچه ظرف 6 ماه از صدور اجراییه ، نتیجه ای حاصل نشود، در این صورت گواهی ای برای محاکم صادر می شود و خواسته زوج بررسی و حکم مناسب صادر میشود.در هر حال چنانچه زوج قادر به پرداخت مهریه به صورت یکجا نباشد با توجه به درامد و وضعیت اقتصادی دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد که در هر مرحله با توجه به شرایط مالی زوج ، نرخ تورم و …امکان درخواست تعدیل آن از سوی زوج و زوجه وجود دارد.

مجازات نپرداختن مهریه

مطابق قانون زوج متعهد است کل مهریه زوجه را بپردازدلیکن در قانون حمایت از خانواده مصوب 1399 مقررگردید نسبت به مهریه ،صرفا تاد 110سکه بازداشت ایشان صادر شود و نسبت به مازاد زوجه باید اقدام به معرفی مالی از زوج نماید اما در بازنگری در این قانون مقررگردیدمدعی اعسار میتواند با طرح دادخواست مبلغ دیون خود را در صورت اثبات اعسار ،تقسیط نماید و با توجه به افزایش بی رویه قیمت سکه دستورالعملهای مربوط ،سهل گیری حداکثری را نسبت به افرادی که بعلت عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند را در نظر گرفت .و در راستای رسیدگی به پرونده های وصول مهریه مقرر شد فرایند بگونه ای باشد که حتی المقدور منجر به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

وکیل مهریه

در حال حاضر با توجه به بالارفتن نرخ تورم در جامعه و افزایش قیمت سکه که اصولا بعنوان مهریه لحاظ می شود و همچنین تلاش افراد جهت فرار از پرداخت مهریه و استفاده از راهکارهایی مانند انتقال اموال به غیر و از طرفی تغییرتاثیر پاره ای قوانین در نتیجه صدور بخشنامه های جدید وصول مهریه ،مطالبه مهریه و وصول آن کمی مشکل به نظر میرسد و در این زمینه تنها ی وکیل مهریه متخصص و با تجربه و اشنا به قوانین و بخشنامه ها میتواند شما را به حقوق قانونیتان برساند لذا مجموعه حقوقی ما با حضور وکلای کیفری متبحر میتواند ضمن ارائه مشاوره تخصصی دراین زمینه در صورت نیاز به دفاع از شما بپردازد و احقاق حق نماید و یا در صورت لزوم شما را در انتخاب مهریه ای مناسب برای جلوگیری از وقوع مشکلات در آینده راهنمایی نماید .

چنانچه نیازمند مشاوره حقوقی با وکیل متخصص مهریه هستید ،از طریق راههای ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت نسبت به مشکل شما رسیدگی صورت گیرد.

 

مشاوره حقوقی اعلام بطلان معامله : در این مقاله سعی می شود جامع ترین توضیحات در ساده ترین صورت در دسترس شما قرار گیرد

در ابتدای کار می بایست توضیح مختصری درباره کلیت قرارداد به شما عزیزان داده شود . به طور کلی قرارداد به هرگونه عهدی گفته می‌شود که میان اشخاص منعقد شده و حاوی حقوق و تکالیف معینی برای هر یک از طرفین می باشد.

با پیشرفت های روز افزون بشر و رویارویی هرچه بیشتر افراد با کثرت شرایط و موضوعات پیش روی آنها، شاهد بروز عقد و انواع مختلفی از قراردادها میان اشخاص می باشیم که این موضوع باعث شده قانونگذار اصول اولیه ای که باید در تمام قراردادها رعایت شود را بیان نماید که عدم رعایت انها توسط طرفین قرارداد منجر به عدم وجود و عدم اعتبار قرارداد می شود.
در اینجا به توضیح مختصری از بطلان قرارداد می پردازیم:

بطلان چیست ؟

هر قراردادی برای به وجود امدن در عالم حقوق و بار اثار قانونی بر ان نیازمند رعایت قوانین و مقررات معین شده توسط قانون گذار می باشد و در صورت عدم وجود و عدم رعایت قوانینی که از منظر مقنن وجود و رعایت ان ها در هر قراردادی لازم است ان قرارداد محکوم به بطلان است و بطلان قرارداد به معنی این است که ان قرارداد در عالم حقوق اصلا به وجود نیامده است و هیچ اثر حقوقی ندارد در نتیجه هیچ تعهد و تکلیفی نیز برای طرفین قرارداد به وجود نمی اید.

مشاوره حقوقی اعلام بطلان معامله

شرایط بطلان قرارداد

ماده ۱۹۰ قانون مدنی اقدام به بیان شروط اساسی برای صحیح واقع شدن هر معامله نموده است و به عنوان مرجع اصلی صحت قرارداد ها به شمار می رود.

در تمامی قرارداد ها همواره افراد شرایط و ضوابط مشخصی را برای پیشبرد درست موضوعات میان خود منعقد می نمایند؛ با توجه به همین موضوع نیز قانونگذار برای صحیح واقع شدن و قراردادهای شرایطی را در ماده۱۹۰ قانون مدنی مدنظر قرار داده که به آنها می پردازیم:

الف) اهلیت قانونی اشخاص منعقد کننده ی قرارداد
ب) قانونی بودن موضوع قرارداد
پ)هم سو بودن با موازین شرع و اخلاق اسلامی

ث) اشتباه در فهم نوع قرارداد

الف) اهلیت قانونی اشخاص منعقد کننده ی قرارداد

به طور کلی اهلیت به معنی توانایی و دارا شدن افراد از حقوق شهروندی و توانایی اعمال و اجرای آن می باشد.
اشخاص طرفین قرارداد باید بالغ عاقل و رشید باشند و هر گونه انعقاد قرارداد با اشخاص دارای جنون و یا طفل محکوم به بطلان است.

ب) قانونی بودن موضوع قرارداد

به طور کلی طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران موضوعات قراردادها باید قانونی بوده و شامل مواردی شود که طبق قانون منع نشده و یا جرم شناخته نشده باشند.

پ) همسو بودن با موازین شرع و اخلاق اسلامی

موضوعات قراردادها می بایست با توجه به موازین شرعی و اخلاقیات اسلامی منعقد گردد و در صورت هرگونه مغایرت موضوع با شرح و موازین اخلاق منجر به بطلان قرارداد میشود.

ث) اشتباه در فهم نوع قرارداد

مشخص و واضح بودن موضوع قرارداد از مهمترین نکات پیشرو در انعقاد قرارداد می باشد و هرگونه اشتباه در موضوع قرارداد باعث بطلان آن میشود.

موضوعی که در این میان مطرح می‌شود، نحوه صحیح و قانونی طرح و اعلام بطلان معامله در محضر دادگاه می باشد که دارای اهمیت بسیار بوده و نیاز به بررسی دارد و باید تفاوت میان اعلام بطلان قرارداد و دعوای ابطال قرارداد را بدانیم تا به هنگام رویارویی با این مسائل، بتوانیم تشخیص درست دهیم

اعلام بطلان قرارداد

دعوای اعلام بطلان قرارداد هنگامی رخ می‌دهد که شخص با در دست داشتن مدارک مورد نیاز سعی در مشخص کردن عدم وجود شروط ذکر شده در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را داشته باشد و در صورت تایید صحت مدارک موجود با توجه به این نکته که نمیتوان تقاضای باطل نمودن معامله‌ای را کرد که از ابتدا غیر صحیح بوده است،به اعلام بطلان آن معامله پرداخته می شود.

دعوای ابطال قرارداد

در واقع تفاوتی از لحاظ اثار حقوقی میان دعوا بطلان و ابطال یک معامله نیست ولی بسیاری معتقدند که واژه ابطال برای اسناد رسمی به کار برده شده ولی بطلان برای یک قرارداد عادی استفاده میشود.

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد

 1. کپی برابر با اصل شده قرارداد
 2. کپی برابر با اصل شده سند مالکیت مال
 3. کپی برابر با اصل شده کارت ملی خوانده
 4. برگه استشهادیه شهود در صورت وجود
 5. برگه ی معاینات محلی در صورت وجود
 6. برگه ی ارجاع به کارشناسی در صورت وجود

و در نهایت با توجه به هر معامله ای مدارک مورد نیاز نیز متفاوت بوده و کلی قابل تسری به تمام دعاوی نمیباشد.

دادگاه های ذی صلاح برای رسیدگی به دعاوی اعلام بطلان قرارداد

طبق صلاحدید قانون‌گذار اگر موضوع قرارداد منعقد شده اموال غیر منقول باشد ،دادگاه های موجود در مکان مال غیرمنقول دارای صلاحیت رسیدگی می باشند و در صورتیکه موضوع قرارداد اموال منقول باشند دادگاههای ذی صلاح دادگاه های موجود در محل اقامت شخص خوانده می باشد.

نحوه دریافت مشاوره حقوقی اعلام بطلان قرارداد

با توجه به توضیحات داده شده و سطح دشواری موضوعات گفته شده و عدم اطلاع کافی افراد عادی جامعه از قوانین و مقررات قانونی ، توصیه ما به شما عزیزان عقد قرارداد حقوقی با وکلای برجسته دادگستری ویا اخذ مشاوره های حقوقی از مشاورین حقوقی می باشد

گروه وکلای عدل گو با در بر داشتن ۱۰ سال سابقه درخشان حقوقی در زمینه پیشبرد و کسب نتایج درخشان در موضوعات مختلف حقوقی اعم از ملکی، ثبتی ،خانواده ،کیفری و غیره آماده عقد قرار داد و اخذ مشاوره پایه حقوقی با شما عزیزان می باشد

در صورت نیاز برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل فرمایید – 44386581

مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته

 

 

مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته

در این مقاله سعی می شود توضیحات مورد نیاز شما در ساده ترین صورت در دسترس شما قرار گیرد؛ با ما همراه باشید

در ابتدا به بررسی اسناد تجاری می پردازیم

 

 

تعریف اسناد تجاری

به بیانی ساده به اسنادی که بین بازرگانان و تجار در روابط تجاری شان به کار می رود ، اسناد تجاری گفته می شود که در این زمینه میتوان از برات ، سفته، چک نام برد.

به همین ترتیب میتوان اسناد تجاری را یکی از پایه های بنیادین روابط تجاری دانست که به دلیل اهمیت و جایگاه آنها در میان روابط تجاری آنان را مانند مال رایج کشور دانست و به همین دلیل قانونگذار قوانین خاصی برای آن تدوین نموده است.

 

 

 

 

 

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه ی اسناد تجاری با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید

 

 

 

 

مطالبه وجه سفته

سفته

سفته ، مانند دیگر اسناد اعتباری برای استفاده ی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چاپ و تکثیر می شود.

این سند بعنوان تعهدی برای پرداخت مبلغ معین شده مابین اشخاص   برای قرارداد های مالی که میان افراد بسته می شود به کار می رود.
با توجه به شکل و ساختار برگه ی سفته ای که از طرف بانک مرکزی چاپ می گردد افراد می توانند در صورت عدم پرداخت وجه توسط فرد می توانند به تعقیب کیفری پرداخته و مجازات های مدنظر را دریافت نمایند.
در تعریف ساده سفته می توان گفت که سفته سندی است که به وسیله آن متعهد می شود که مبلغ معین شده را در زمان معین آن و یا به محض طلب آن از سوی صاحب سفته پرداخت نماید.

 

شکل ظاهری سند سفته

طبق بیان قانونگذار در زمینه نوع و شکل نوشتاری سفته که در آن بیان شده سفته علاوه بر امضا و یا مهر فرد باید دارای تاریخ مقرر بوده باشد ،مقررات دیگری نیز حائز اهمیت است که با آن می پردازیم:

۱) مبلغ مورد نظر باید با حروف نوشته شود.

۲) نام گیرنده وجه ثبت گردد.

۳) تاریخ سررسید پرداخت نوشته شود.

۴) نام و نام خانوادگی صادر کننده سند سفته محل سکونت و محل پرداخت سفته معین گردد.

۵) زمان سررسید سفته و یا زمان مقرر برای پرداخت آن باید با روز، ماه و سال و به طور مشخص نوشته شده باشد؛ حائز اهمیت است که دارنده سفته دارای این حق است که به محض مطالبه مبلغ سفته صادر کننده باید اقدام به پرداخت آن نماید.

۶) اگر زمان معین شده برای سررسید سفته روز تعطیل رسمی باشد، سفته در روز بعد از تعطیلی پرداخت می‌شود.

۷) حضور دو شخص اصلی یعنی صادر کننده و دارنده سفته از ارکان اصلی عقد سند سفته می باشد و در صورت عدم وجود هر کدام از طرفین این سند قانونی شمرده نمی شود‌.

 

 

 

شرایط و ضوابط درخواست سفته

 

۱) اصل درخواست وجه طبق زمان مقرر شده

طبق قانون در صورتی که گیرنده سفته مبلغ معین شده در سند را پرداخت نکند ، دارنده سند باید طی مدت ۱۰ روز کاری واخواست مدنظر خود را برای بازپس گیری مبلغ معین ثبت و به اجرا گذارد.

 

۲) اصل ظهرنویسی سفته

طبق بیان قانون گذار افراد با انجام ظهرنویسی در پشت سفته خود را به عنوان مسئول اعلام نموده و به همین دلیل دارای مسئولیت قضایی می‌شوند و به هنگام سررسید زمان پرداخت وجه سفته و عدم پرداخت آن توسط شخص ، ملزم به پرداخت مبلغ معین می باشند.

 

 

ظهر نویسی

 

به بیان اهداف و خواسته‌های دارنده سفته در پشت سند سفته و امضاء آن، ظهرنویسی نامیده می شود.

از ظهر نویسی برای انتقال سفته به شخص دیگر استفاده می شود و بدین صورت است که دارنده با امضای آن و بیان نامشخص جدید سند سفته را به دیگری منتقل می نماید
این موضوع باعث ایجاد مسئولیت غذایی برای شخص جدید میشود.

 

 

 

 

روش های پیگیری حقوقی سفته

 

قانونگذار روش های مختلفی برای پیگیری و اعلام شکایت برای سفته قرار داده است که به چندی از آنها می پردازیم:

 

۱) از طریق طرح دعوای تجاری

۲) طرح دعوای حقوقی و مدنی از طریق تشکیل دادخواست در محضر مراجع قانونی

 

۱) طرح دعوای تجاری

با عنایت به توضیحات داده شده اسناد تجاری به عنوان نماینده و نمونه ای از مال معین بوده و صاحبان سند با ارائه این اسناد میتوانند به اثبات طلب خود بپردازند.

سفته از اسناد لازم الاجرا بوده و فرد موظف به اجرای آن می باشد در صورتی که فرد دارنده به تمامی نکات مطرح شده در سفته پایبند بوده و رعایت کرده باشد می‌تواند علیه فرد صادر کننده ثبت و یا فرد ضامن سفته، اقدام به طرح دادخواست مطالبه وجه نماید

 

۲)طرح دعوای حقوقی

به دلیل وجهه تجاری اسناد سفته اشخاص می توانند به اقامه دعوای حقوقی درخواست طلب اقدام نمایند؛ بدین صورت که دارنده سفته در زمان معین شده باید به اداره واخواست مراجعه نمایند و دو درصد از مبلغ بیان شده در سفته را به عنوان هزینه واخواست تقدیم اداره نماید، سپس با مراجعه به دادگاه محل اقامت خویش اقامه دعوی کند.

 

 

مراجع ذی صلاح رسیدگی به دعوای سفته

 

قانونگذار با در نظر گرفتن مبالغ اسناد سفته برای اینگونه از دعاوی دو مرجع صالح رسیدگی را معین نموده است

۱) اسناد سفته ای که در آن ها مبلغ معین شده کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد توسط شوراهای حل اختلاف موجود در محل اقامت فرد مورد پیگیری قرار می گیرند.

۲) و اگر مبلغ سند سفته کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال باشد به مراجع دادگستری ارجاع داده می شود.

 

 

 

 

 

 

مشاوره حقوقی مطالبه وجه سفته

 

به دلیل استفاده روزافزون از سفته در معاملات و عدم دانش حقوقی کافی افراد در این باره ،نقش و حضور مشاورین حقوقی و وکلای دادگستری در زمینه ی افزایش دانش و اطلاعات افراد مورد توجه قرار می گیرد و به همین منظور توصیه ما به شما عزیزان کسب مشاوره حقوقی و یا عقد قرارداد با وکلای مطرح در این زمینه می باشد.

 

 

مجموعه حقوقی عدل گو با در بر داشتن ۱۰ سال سابقه موفق در زمینه پیشبرد موضوعات حقوقی شما، آماده عقد قرارداد و انجام مشاوره های حقوقی با شما عزیزان می باشد.

 

 

 

 

 

در صورت نیاز با شماره تماسهای ذیل تماس حاصل فرمایید

 

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

در این مقاله سعی می شود کاملترین توضیحات در ساده‌ترین نحوه بیان در دسترس شما قرار بگیرد
در جامعه امروزه انسانی تمامی مشاغل با رویکردها و دیده‌بانی قانون و قانونگذار بر روند عملکردی آن ها همواره زیر نظر قانون بوده و در صورت تخلف از انجام و پیروی از قانون دچار تزلزل خواهند شد.

پزشکان نیز از این مسئله مستثنی نیستند و قانونگذار برای عملکرد آنها حد و حدودی معین نموده و در صورت بی احتیاطی و یا تخلف در انجام وظایف، مجازات در نظر گرفته است.

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

 

جرایم پزشکی می تواند مصادیق متعددی داشته باشد و بسته به موضوعات مطرح شده ،مجازات های در حد خود جرم را دربر خواهد داشت. در ادامه به تعدادی از آنها می‌پردازیم:

۱) بیان اطلاعات بیماران توسط پزشک
۲) صدور هرگونه گواهی ای که عدم واقعیت آن اثبات شود
۳) هرگونه جرایم غیر عمد و یا عمد پزشک که باعث ضرر و زیان جسمانی به بیماران شود
۴) انجام هرگونه عمل غیر مجاز و یا غیرقانونی در حین انجام عمل جراحی مانند قطع عضوی که با موضوع انجام عمل جراحی مرتبط نباشد
۵) هرگونه انجام تبلیغات غیر واقعی برای فروش دارو و یا ایجاد شهرت برای پزشک که در جهت سوء استفاده و اغفال مردم صورت بگیرد

 

نظر قانون درباره ی جرایم پزشکی

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب صدمه بدنی گردد ضامن دیه است؛ مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن که مطابق ماده ۴۹۵ عمل کرده باشد.

ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کند کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده۶۴۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها با داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال ۷ و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در مواردی که مطابق قوانین و مقررات پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند مشمول جرایم فوق نمی شوند.

 

تفاوت تخلفات صورت گرفته توسط پزشکان

به طور کلی هر گونه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان که خارج از ضوابط قانونی رخ دهد و باعث ایجاد ضرر و زیانی برای بیماران خود شود دو نوع رسیدگی به آنها صورت می‌گیرد:

۱) جرایم انتظامی:

این گونه از جرایم توسط سازمان نظام پزشکی تشخیص و به دلیل اهمیت و تخصصی بودن موضوع پیش آمده از نظرات کارشناسان متخصص بهره گرفته می شود و چنانچه تخلف صورت گرفته توسط پزشک شامل یکی از عناوین مجرمانه موجود در قانون نباشد صرفاً به عنوان یک تخلف انتظامی شناخته شده و با آنها برخورد های مشخصی صورت خواهد گرفت؛از این نوع جرایم می‌توان به عدم رعایت موازین قانونی و شرعی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی نام برد.

 

مجازات های تعیین شده برای این دسته از جرایم انتظامی:

۱)تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل
۲) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
۳)توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
۴) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
۵)محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
۶) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور
۷) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور

 

 

در صورتی که جرایم انتظامی رخ داده مواردی مانند عدم رعایت موازین تعرفه های پزشکی، ارائه و تحویل داروهای مشابه به جای داروی اصلی ذکر شده در دفترچه، عدم رعایت موازین اخلاقی و انجام رفتارهای نامناسب کادر درمانی با بیماران و غیره باشند، از دیگر نوع جرایم انتظامی به شمار می‌روند و این گونه از جرایم پزشکی، به دلیل نوع عمل رخ داده جزو جرایمی هستند که مرجع رسیدگی به آن ها مراجع قضایی مانند دادسراها و دادگاههای کیفری می باشند و رسیدگی به آن ها مانند دیگر موضوعات قضایی پیگیری خواهد شد.

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

در این قبیل از موضوعات حقوقی به دلیل اهمیت بسیار زیاد تاثیرات ثبت جرایم در پرونده کاری پزشکان، توصیه ما به پزشکان عزیز کسب اطلاعات و انجام مشاوره حقوقی و در صورت نیاز عقد قرارداد با مشاورین و وکلای خبره ناحیه خود می باشد.

 

 

مجموعه حقوقی عدل گو با در بر داشتن ۱۰ سال سابقه درخشان در زمینه پیگیری پرونده‌ها و انجام مشاوره های کارآمد حقوقی، آماده عقد قرارداد و کسب مشاوره های حقوقی با شما عزی رازان می باشد.

 

در صورت نیاز با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید

تماس