مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

در این مقاله سعی می شود کاملترین توضیحات در ساده‌ترین نحوه بیان در دسترس شما قرار بگیرد
در جامعه امروزه انسانی تمامی مشاغل با رویکردها و دیده‌بانی قانون و قانونگذار بر روند عملکردی آن ها همواره زیر نظر قانون بوده و در صورت تخلف از انجام و پیروی از قانون دچار تزلزل خواهند شد.

پزشکان نیز از این مسئله مستثنی نیستند و قانونگذار برای عملکرد آنها حد و حدودی معین نموده و در صورت بی احتیاطی و یا تخلف در انجام وظایف، مجازات در نظر گرفته است.

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

 

جرایم پزشکی می تواند مصادیق متعددی داشته باشد و بسته به موضوعات مطرح شده ،مجازات های در حد خود جرم را دربر خواهد داشت. در ادامه به تعدادی از آنها می‌پردازیم:

۱) بیان اطلاعات بیماران توسط پزشک
۲) صدور هرگونه گواهی ای که عدم واقعیت آن اثبات شود
۳) هرگونه جرایم غیر عمد و یا عمد پزشک که باعث ضرر و زیان جسمانی به بیماران شود
۴) انجام هرگونه عمل غیر مجاز و یا غیرقانونی در حین انجام عمل جراحی مانند قطع عضوی که با موضوع انجام عمل جراحی مرتبط نباشد
۵) هرگونه انجام تبلیغات غیر واقعی برای فروش دارو و یا ایجاد شهرت برای پزشک که در جهت سوء استفاده و اغفال مردم صورت بگیرد

 

نظر قانون درباره ی جرایم پزشکی

ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب صدمه بدنی گردد ضامن دیه است؛ مگر اینکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیر هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ بودن یا مجنون بودن معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.

ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند در صورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آن که مطابق ماده ۴۹۵ عمل کرده باشد.

ماده ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی: در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض طبق مقررات اقدام به معالجه کند کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.

ماده۶۴۸ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها با داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به ۳ ماه و یک روز تا یک سال ۷ و یا به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد و در مواردی که مطابق قوانین و مقررات پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند مشمول جرایم فوق نمی شوند.

 

تفاوت تخلفات صورت گرفته توسط پزشکان

به طور کلی هر گونه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان که خارج از ضوابط قانونی رخ دهد و باعث ایجاد ضرر و زیانی برای بیماران خود شود دو نوع رسیدگی به آنها صورت می‌گیرد:

۱) جرایم انتظامی:

این گونه از جرایم توسط سازمان نظام پزشکی تشخیص و به دلیل اهمیت و تخصصی بودن موضوع پیش آمده از نظرات کارشناسان متخصص بهره گرفته می شود و چنانچه تخلف صورت گرفته توسط پزشک شامل یکی از عناوین مجرمانه موجود در قانون نباشد صرفاً به عنوان یک تخلف انتظامی شناخته شده و با آنها برخورد های مشخصی صورت خواهد گرفت؛از این نوع جرایم می‌توان به عدم رعایت موازین قانونی و شرعی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی نام برد.

 

مجازات های تعیین شده برای این دسته از جرایم انتظامی:

۱)تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل
۲) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل
۳)توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل
۴) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف
۵)محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور
۶) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور
۷) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور

 

 

در صورتی که جرایم انتظامی رخ داده مواردی مانند عدم رعایت موازین تعرفه های پزشکی، ارائه و تحویل داروهای مشابه به جای داروی اصلی ذکر شده در دفترچه، عدم رعایت موازین اخلاقی و انجام رفتارهای نامناسب کادر درمانی با بیماران و غیره باشند، از دیگر نوع جرایم انتظامی به شمار می‌روند و این گونه از جرایم پزشکی، به دلیل نوع عمل رخ داده جزو جرایمی هستند که مرجع رسیدگی به آن ها مراجع قضایی مانند دادسراها و دادگاههای کیفری می باشند و رسیدگی به آن ها مانند دیگر موضوعات قضایی پیگیری خواهد شد.

 

مشاوره حقوقی جرایم پزشکی

در این قبیل از موضوعات حقوقی به دلیل اهمیت بسیار زیاد تاثیرات ثبت جرایم در پرونده کاری پزشکان، توصیه ما به پزشکان عزیز کسب اطلاعات و انجام مشاوره حقوقی و در صورت نیاز عقد قرارداد با مشاورین و وکلای خبره ناحیه خود می باشد.

 

 

مجموعه حقوقی عدل گو با در بر داشتن ۱۰ سال سابقه درخشان در زمینه پیگیری پرونده‌ها و انجام مشاوره های کارآمد حقوقی، آماده عقد قرارداد و کسب مشاوره های حقوقی با شما عزی رازان می باشد.

 

در صورت نیاز با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید

خیانت در امانت

مشاوره حقوقی خیانت در امانت :

خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال است که در این مطلب پس از بیان ماده قانونی آن به برخی نکات مهم آن میپردازیم .
ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات اشعار می‌دارد :

هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته ای از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یابی اجرت به کسی داده شده و بنا به این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده ( یعنی امین ) آنها را به ضرر مالک یا متصرف آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .

برای وقوع جرم خیانت در امانت چهار شرط باید وجود داشته باشد :

شروط تحقق جرم خیانت در امانت :

شرط اول : اشیای مذکور در ماده به شخص سپرده شده باشد .
شرط دوم : بنا بر این که مال سپرده شده مسترد ( بازگردانده ) شود یا به مصرف معین برسد .
شرط سوم : شخصی که مال نزد اوست ، مال را استعمال را تصاحب یا تلف یا مفقود کند .
شرط چهارم : استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال توسط امین به ضرر مالک یا متصرف باشد .

خیانت در امانت

توضیح شروط تحقق خیانت درامانت :

توضیح شرط اول : سپرده شدن اموال به امین :

به تصریح ماده قانونی ، مالی می تواند موضوع جرم باشد که منقول ( خودرو ) ، غیر منقول ( ساختمان ) ، سفته ، چک و ….. است .
بنابراین اگر موجر چک تضمینی که از مستاجر گرفته را پیش از موعد به اجرا بگذارد خیانت در امانت محقق است به تصریح ماده سپرده شدن در قالب هر عقدی می‌توان باشد بنابراین خیانت در امانت فقط در مورد عقد امانت نیست و بقیه عقود مانند عاریه ، وکالت و…. را نیز در بر می‌گیرد .
با توجه به لزوم سپرده شدن مال ، اگر شخصی مال متعلق به دیگری را بدون اینکه به وی سپرده شده باشد ، تصاحب ، تلف ، مفقود یا استعمال کند خیانت در امانت نیست . مثلا اگر یابنده مال گمشده ای را تصاحب کند خیانت در امانت محقق نشده .
برای تحقق خیانت در امانت سپرده شدن باید توسط کسی باشد که قانون چنین حقی را داشته باشد بنابراین اگر الف مال شخص دیگری یا مال مسروقه را به ب امانت دهد و ب آن را تصاحب ، تلف ، مفقود یا استعمال کند خیانت در امانت نیست .
سپردن عین مال شرط تحقق جرم نیست بلکه اگر مال به طور غیرمستقیم سپرده شده باشد نیز خیانت در امانت محقق است مثلاً اگر الف کلید انبار خود را که وسایلی در آن است را به ب بسپارد و ب آن وسایل را تصاحب تلف مفقود و استعمال کند جرم محقق است.

توضیح شرط دوم : استرداد یا به مصرف معین رساندن مال توسط امین :

با توجه به لزوم وجود این شرط در عقودی مانند قرض ، که مال به شخصی تملیک می‌شود و متعهد به پس دادن مثل یا قیمت آن می‌شود .
در صورتی که شخص از پس دادن یا مثل قیمت آن خودداری کند خیانت در امانت نیست و فقط جنبه حقوقی دارد .

توضیح شرط سوم : استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مال توسط امین :

در صورت تحقق شرایط بالا استعمال تلف تصاحب یا مفقود کردن عمدی مال توسط امین باعث وقوع جرم خیانت در امانت است .
استعمال کردن به این معنی است که امین مالی را مورد استفاده قرار دهد استعمال با بقای عین مال نیز ممکن است مثلا اگر امین ماشینی را برای مسافرت عاریه بگیرد اما با ماشین بدون اجازه مالک مصالح ساختمانی حمل کند خیانت در امانت محقق است .
تلف کردن اعم از جزء یا کل مال است بنابراین اگر امین بخشی از مال را تلف کند خیانت در امانت رخ داده و همچنین اتلاف اعم از این است که به مباشرت باشد مانند اینکه امین حیوان متعلق به دیگری را بکشد یا مسبب آن شود مانند اینکه یک حیوان را در قفس حیوانات درنده قرار دهد .
منظور از تصاحب برخورد مالکانه کردن با مال است . مثلا اگرالف مال را به ببدهد و سپس تقاضای بازگرداندن مال را بکند ولی ب آن را پس ندهد چون پس ندادن مال برخورد مالکان کردن با مال است لذا خیانت در امانت محقق است .
مفقود نمودن نیز به این معنی است که بدون تصاحب یا تلف کردن مال دستیابی به آن را برای صاحبان غیرممکن سازد . مانند این که عمداً انگشتری را به درون چاهی بیاندازد .
خیانت در امانت با ترک فعل هم محقق می شود مانند اینکه این که امین عمداً به حیوان سپرده شده به او غذا ندهد تا حیوان تلف شود .

مشاوره حقوقی خیانت در امانت
توضیح شرط چهارم : ضرر دیدن مالک :

خیانت در امانت ازجرایم مقید به نتیجه است یعنی تصاحب ، استعمال ، تلف یا مفقود کردن مال باید به ضرر مالک باشد .
مثلا اگر امین گوسفند در حال مردن را بکشد تا مالک از گوشت آن استفاده کند در اینجا گوسفند تلف شده ولی چون ضرری به مالک وارد نشده لذا خیانت در امانت محقق نیست .

کاهش مجازات خیانت در امانت طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری :

با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره مصوب ۱۳۹۹ در حال حاضر جرم خیانت در امانت جرم قابل گذشت دانسته شده و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس به سه ماه تا یک و نیم سال حبس کاهش یافته است .
اما نکته قابل توجه اینکه چنانچه دادگاه با وجود شرایط مجازات ۳ ماه را برای محکوم در نظر بگیرد مکلف است طبق تبصره ماده ۶ قانون صدر الذکر حبس را به مجازات دیگری جایگزین کنند مثلا جزای نقدی بنابراین مجازات جرمی که تا همین چند ماه پیش نهایتا ۳ سال حبس بود در حال حاضر می‌توان با پرداخت یک جزای نقدی اعمال و برطرف نموده شود .
در صورت نیاز به وکیل متخصص کیفری در خصوص این گونه جرایم می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکلای متخصص مجموعه حقوقی عدل تماس حاصل فرمایید .

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان

در ابتدای مبحث به مفهوم طفل می‌پردازیم :
طفل در نظر قانون به شخصی گفته میشود که به سن معین شده شرعی نرسیده باشد.
سن بلوغ نسبت به جنسیت افراد متفاوت است در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال قمری به عنوان سن بلوغ شرعی اعلام شده است.
طبق بیانات قانونگذار کودکانی که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشند دارای مسئولیت و وجهه کیفری نبوده و به هنگام وقوع جرم توسط آنان اقدامات خاص تامینی تربیتی برایشان درنظر گرفته می شود.

 

در پرونده هایی که یک یا چند کودک و نوجوان با مشارکت چند شخص بزرگسال مرتکب جرمی‌ شوند و یا به همکاری با چند بزرگسال نمایند، کودکان و نوجوانان به دادگاه جرایم اطفال منتقل می‌شوند.

طبق قانون بیان شده در قانون آیین دادرسی کیفری اگر سن اطفال و نوجوانان در حین رسیدگی به جرم واقعه به ۱۸ سال تمام برسد دادگاه رای به ادامه جریان پرونده می دهد اما اگر سن وی قبل از شروع رسیدگی به پرونده به ۱۸ سال تمام برسد به دادگاه کیفری عادی منتقل می شود
در جرایم ضعیفی مانند درجات شش ، هفت و هشت و جرایمی که مجازات آنها چیزی به جز حبس باشد ، دادگاه رسیدگی به پرونده اطفال و نوجوان می‌تواند با حضور ولی یا سرپرست قانونی و حضور وکیل وی و غیبت او صورت گیرد.
این فرایند در صورتی است که دادگاه تشخیص دهد که غیبت ندارد ولی اعلام حکم در هر صورت حضوری بوده و نیاز به حضور شخص طفل می باشد.

جرایم اطفال 1

مشاوره حقوقی جرایم اطفال و نوجوانان

عنصر روانی ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان

عوامل متعددی می‌تواند در تفکرات و اعمال اطفال و نوجوانان تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه ریشه تمامی افکار انسان ها در خانواده شکل می‌گیرد و می توان خانواده را به عنوان اصلی ترین کانون برای ایجاد تفکرات و شکل‌گیری فطرت کودک نام برد.
گاهی کودکان با کپی برداری از رفتار والدین خود بدون آنکه تفکری نسبت به اعمالشان داشته باشند مرتکب عملی می شوند که می تواند مثبت یا منفی باشد.
شرایط اقتصادی خانواده را از تاثیرگذار ترین موضوعات در ارتکاب جرم توسط اطفال می توان نام برد.
به هنگام رسیدگی به این نوع پرونده ها به این پی می بریم که ۹۰ درصد جرایم رخ داده توسط اطفال جرایم مالی بوده و صرفاً برای گذر زندگی رخ داده است.

نص قانون درباره جرایم اطفال و نوجوانان

به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود و و در هر صورت محکوم آن بالای سن ۱۸ سال تمام موضوع این ماده به بخش نگهداری جوانان در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود.

مراجع صالح رسیدگی به پرونده های اطفال و نوجوانان:
در هر شهر و استان با در نظر گرفتن میزان نیاز به وجود مرجع رسیدگی به جرایم اطفال , شعب دادگاه اطفال و نوجوانان در هر شهر تاسیس می گردد و در صورت عدم وجود این شعب ، جرایم ذیل شده به شعب دادگاه های کیفری دو انتقال داده می‌شوند

انواع مراجع ذی صلاح

برای این گونه جرایم قانونگذار دو نوع دادگاه تدوین نموده است :

۱) دادگاه اطفال

۲) دادگاه نوجوانان

مجازات های معین شده برای این موضوعات

 

محکومیت های کیفری اطفال و نوجوانان آثار کیفری برای آنان در بر نخواهد داشت و به دلیل شرایط خاص آن ها نحوه مجازات خاصی نیز برای آنها در نظر گرفته شده است که به شرح زیر می باشند:
کودکانی که در سن ۹ تا ۱۵ سال بوده و مرتکب جرائم زیرمجموعه جرائم تعزیری شوند دادگاه برای آنها تصمیماتی به شکل زیر می گیرد:
۱) تحویل طفل به والدین یا سرپرستان قانونی آن با اخذ تعهد نامه از آنها
۲) مراجعه طفل یا نوجوان به مددکاران اجتماعی و یا متخصصان و روانشناسان مد نظر توسط ولی یا سرپرستان قانونی
۳) انجام اقدامات لازم برای درمان بیماری یا در صورت نیاز درمان و ترک اعتیاد طبق نوجوان زیر نظر پزشک متخصص
۴) ممانعت از معاشرت و ارتباطات زیان آور تف یا نوجوان با اشخاص نالایق به تشخیص دادگاه مدنظر
۵) جلوگیری از حضور طفل یا نوجوان در محل ها و مکان های معین شده توسط دادگاه
۶) نصیحت به وسیله قاضی و دادگاه
۷) اخذ تذکر و اخطار کتبی توسط دادگاه برای عدم تکرار جرم طفل و نوجوان
۸) نگهداری طفل و نوجوان در کانون های اصلاح و تربیت به میزان جرم رخ داده از سه ماه تا یک سال

 

مشاور جرایم اطفال و نوجوانان

جرایم اطفال و نوجوانان از موضوعات قابل توجه در دنیای حقوق بوده و بهترین روش برای حل معضل به وجود آمده،بیان موضوع و درخواست کمک از یک مشاور حقوقی و یا وکیل متخصص می باشد.

 

مجموعه عدل گو با در بر داشتن متخصص ترین مشاوران و وکلای دادگستری ناحیه غرب تهران مفتخر به ارائه مشاوره و امور حقوقی می باشد.

 

در صورت نیاز با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید.

کلاهبرداری

در زبان عامه کلاهبرداری به معنای فریب و گرفتن مال دیگران با شیادی و حقه بازی میباشد.
در ابتدای مبحث لازم به ذکر است که جرایم به 3 دسته تقسیم می شوند :

 • جرایم علیه اشخاص
 • جرایم علیه امنیت
 • جرایم علیه اموال

در جامعه کنونی به دلیل رشد و افزایش مشکلات و سخت شدن اوضاع معیشتی افراد در جامعه بروز جرم کلاهبرداری به اشکال مختلف  دیده شده است. در جرم کلاهبرداری نیز عنصر روانی از مهمترین عوامل بروز این جرم است و عوامل متعددی می توان نام برد که اثر عنصر روانی را تشدید می کنند. از عوامل احقاق حق در جرم کلاهبرداری ، ثابت کردن خود آگاهی فرد از قصد بردن مال فرد می توان نام برد.

برای تحقق جرم کلاهبرداری این نکته که باید عملی متقلبانه صورت بگیرد با این هدف که فرد با استفاده از وسایل یا هر نوع عملیات تقلبی و خلاف واقع دست به فریب شخص بزند و به قصد کلاهبرداری این اعمال را انجام داده باشد جرم کلاهبرداری رخ می دهد.

به طور کلی در صورتی می توان جرم رخ داده را کلاهبرداری نامید که جرم بردن مال دیگری صورت گرفته باشد و این عمل مستلزم رخداد دو‌ واقعه است:

 1. رسیدن ضرر مالی به قربانی
 2. سود بردن کلاهبردار شخص مورد نظر از ارتکاب به این عمل

جرم کلاهبرداری

انواع کلاهبرداری

در قانون برای جرم کلاهبرداری دو حالت مد نظر قرار گرفته است :

 • کلاهبرداری ساده
 • کلاهبرداری مشدد

کلاهبرداری مشدد :

کلاهبرداری مشدد یکی از زیرمجموعه های انواع کلاهبرداری به شمار می رود و در صورتی به وقوع می پیوندد که فرد مرتکب یکی از اعمال زیر را انجام دهد :

 1. از کارمندان دولت یا موسسات عمومی و نهادهای دولتی باشد
 2. فرد مرتکب خود را به عنوان کارمند و یا از عوامل موسسات عمومی و شرکت‌های دولتی معرفی کند
 3. فرد مرتکب برای گسترش تفکر اغفال کننده خود از از وسایل ارتباط جمعی استفاده نمایند

در صورت وقوع این این عمل توسط فرد مرتکب علاوه بر رد مال تصاحب کرده به صاحب آن و یا صاحبانشان، به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزای نقدی به اندازه مال گرفته شده و انفصال ابدی آنان از خدمات و مشاغل دولتی محکوم می شوند.

کلاهبرداری ساده :

کلاهبرداری هایی که شامل هیچ یک از انواع گفته شده در بالا نباشند به عنوان کلاهبرداری ساده شناخته شده و مرتکبین آن به حبس از یک تا هفت سال به علاوه پرداخت جزای نقدی معادل مال تصرف یافته و رد اصل مال به صاحبان محکوم می شوند.

در اینگونه جرایم طبق تبصره بیان شده توسط قانون گذار دادگاه می تواند با توجه به ضوابط مورد نیاز برای تخفیف در مجازات عمل مرتکب را تا حداقل مجازات مقرر و برکناری تا به ابد از خدمات دولتی کاهش دهد ولی اجازه ای برای تعلیق مجازات کیفر آن ندارد

 

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

در صورتی که عملی توسط قانون و قانونگذار به عنوان جرم و جنایت شناخته شود این عمل دارای عنصر قانونی شده و افراد با انجام آن مورد مواخذه قانون قرار می گیرند

 

نظر قانون درباره جرم کلاهبرداری :

بر اساس بند قانونی ماده یک قانون تشدید مجازات هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها و موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و اموال یا اسناد و حوالجات و قبوض یا مفاص حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار است.

 

تشخیص جرم کلاهبرداری از سرقت ، خیانت در امانت و انتقال مال غیر :

از مسائل مهم و قابل توجه در اعاده حق برای اعلام جرم ،تشخیص جرایم از یکدیگر است . در جرایمی مانند کلاهبرداری، سرقت ،خیانت در امانت و انتقال مال غیر به دلیل عدم تخصص افراد در تشخیص جرایم گاهی نام شان به جای یکدیگر برده می شود

 

شباهت ها و تفاوت های جرایم ذکر شده :

سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری و انتقال مال غیر همگی از جرایمی هستند که موضوع مد نظر آن ها مال بوده و از این نظر
زیر مجموعه جرایم اموال میباشند که در آن اموال مالکیت افراد در جامعه مورد تاثیر قرار می گیرد.

درباره جرم سرقت قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به عنوان ربودن مال دیگری تعریف نموده است و بدین گونه است که سارق بدون جلب رضایت از مالک مال و اموال شخص را می رباید و از نکات مهم این است که در سرقت اموال منقول مورد سرقت قرار می گیرند و تنها در صورت جا به جایی اموال است که جرم رخ می دهد.

در جرم خیانت در امانت نکته حائز اهمیت وجود یک رابطه امانی میان شخص مرتکب و بزه دیده است نسبت به وجود این رابطه امانی اموال خود را با رضایت در اختیار فرد می گذارد و با مشخص کردن زمان معین برای بازگرداندن آن اموال مدت معینی را برای آن مشخص می‌کند و شخص با رعایت نکردن مدت معین شده مرتکب جرم خیانت در امانت می شود. مصادیق متعددی درباره وقوع جرم خیانت در امانت قابل ذکر است مانند وکالت قرارداد امانت و رهن.

از تفاوت دیگر در سرقت که می توان نام برد وقوع رفتار مجرمانه است که در حین انجام این عمل جرم ربودن تحقق یابد. در صورتی که در کلاهبرداری برخلاف خیانت در امانت عمل حیله و نیرنگ و فریب باید صورت گیرد تا جرم کلاهبرداری به وقوع بپیوندد و فرد مرتکب با انجام اعمالی متقلبانه در شخص قربانی ایجاد امنیت کرده و با گرفتن رضایت وی برای اهدای مال خویش به شخص کلاهبردار اقدام به جرم کلاهبرداری کند.

نکته حائز اهمیت در تفاوت خیانت در امانت و کلاهبرداری عدم وجود هرگونه عمل متقلبانه از طرف فرد مرتکب می باشد و فرد مالک با اختیار و رضایت خود اقدام به تحویل مال خود به فرد مرتکب می نماید.

مجازات معین شده برای جرم کلاهبرداری

به موجب قانون فرد به هنگام شروع به جرم ، محکوم به مجازات می شود و در ابتدای راه حداقل مجازات به عنوان حد معین برای این جرایم در نظر گرفته می‌شود.

مجازات معین شده برای جرم کلاهبرداری

وکیل جرم کلاهبرداری

این جرایم از جرایم قابل توجه بوده و وکالت و اعاده حق در این زمینه از جرایم بسیار تخصصی بوده و نیاز به مهارت و تخصص وکیل مد نظر دارد.

مجموعه عدلگو با دربرداشتن متخصص ترین وکلا و مشاوران حقوقی به عنوان یکی از سرشناس ترین مجموعه های حقوقی ناحیه به فعالیت خود می پردازد. در صورت نیاز با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدلگو تماس حاصل فرمایید.

 

 

نکاتی درباره جرم قتل

قتل به معنی کشتن و سلب زندگی از شخص دیگری می باشد و از بزرگترین جرایم موجود در تمامی جوامع انسانی به شمار می رود.
جرم قتل از جرایمی است که نسبت به جان انسان صورت می گیرد و تنها در صورتی می توان وقوع آن را نکاتی درباره جرم قتل دانست که باعث سلب جان انسان شود و این امر درباره حیوانات و جانوران و گیاهان صدق نمی‌کند. به بیانی دیگر این عمل زمانی به عنوان جرم شناخته می شود که طبق دستور قانون نبوده و به طور غیر قانونی صورت گیرد و در مواردی که قانون حکم بر قصاص نفس شخصی دهد، شامل این جرم نمی گردد.

 

انواع قتل

با صلاحدید و توضیحات قانونگذار و قانون ، برای موضوع قتل سه نوع حالت کلی در نظر گرفته شده است:
۱) قتل عمد
۲) قتل شبه عمد
۳) خطای محض

نکاتی درباره قتل

آشنایی با قتل عمد

قتل در زبان عامیانه به عملی گفته می شود که توسط فرد با سوء نیت و نقشه ذهنی قبلی به عمل کشتن فرد دیگری بپردازد. از نکات حائز اهمیت در موضوع قتل این است که تنها در صورتی عمل اتفاق افتاده قتل به شمار می‌رود که توسط عمل رخ داده انسانی جان خود را از دست بدهد.

 

انواع شرایط رخداد عمل قتل به چهار نوع می باشد

 1. در صورتی که فرد با انجام عملی به طور مصمم برای کشتن فرد تلاش کند خواه عمل رخ داده کشنده باشد یا نباشد
 2. به هنگامی که فرد کاری را با قصد قبلی انجام می دهد و آن عمل کشنده باشد اما قصد کشتن فرد را نداشته باشد
 3. به هنگامی که فرد مرتکب قصد انجام جرم را نداشته باشد و عمل او نیز از نوع کشنده نباشد ولی به دلیل وضعیت متوفی آن عمل رخ داده باعث قتل وی شود
 4. به هنگامی که فرد قصد انجام جنایت را داشته باشد ولی نه دربرابر شخص خاصی مانند بمب گذاری در اجتماع

مجازات درنظر گرفته شده برای قتل عمد

طبق قانون مجازات جرم قتل عمد در تمامی انواع آن اعدام و قصاص نفس می باشد. رضایت اولیای دم متوفی در پرونده‌های قتل حرف اول را زده و در صورت اعلام رضایت توسط وی عمل قصاص تعدیل و به دیه تبدیل خواهد شد و طبق قانون ظرف مدت یک سال قمری باید دیه مشخص شده به خانواده متوفی پرداخت گردد و مرتکب نیز به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌شود.

 

قتل شبه عمد به چگونه قتلی گفته می شود؟

مانند قتل عمد، قتل شبه عمد نیز شرایطی را در بر می گیرد که به بیان آن می پردازیم

 1. فرد مرتکب قصد انجام عملی را نسبت به فرد دیگر داشته باشد ولی قصد انجام قتل و کشتن فرد را نداشته باشد و رفتار آن جزء رفتار های کشنده نیز محسوب نشود
 2. هنگامی که فرد نسبت به عواقب انجام عمل مرتکب شده اش آگاهی نداشته و صرفا به به انجام آن پرداخته باشد
 3. هنگامی که فرد قاتل مرتکب اشتباه شده و عمل انجام شده از سر بی احتیاطی و بی دقتی وی رخ داده باشد

مجازات درنظر گرفته شده برای قتل های شبه عمد

با توجه به این نکته که در این نوع از قتل چون فرد به طور مستقیم از عمد انجام این عمل نپرداخته قانونگذار وی را مستوجب قصاص نمی داند و مرتبه پایین تر از قصاص را برای وی در نظر می‌گیرد
از این قبیل مجازات ها میتوان به پرداخت دیه مجازات حبس سه تا ده سال و سایر احکام موجود نام برد.

 

در چه صورت قتل رخ داده خطای محض شمرده می شود؟

 1. فرد در حالت بیهوشی و خواب باشد و مرتکب عمل قتل شود
 2. توسط فرد مجنون و یا صغیر (کوچکتر از سن قانونی) رخ دهد
 3. عملی که در آن فرد مرتکب جنایت بر متوفی را داشته باشد و نه انجام عملی را

مجازات قتل شبه عمد

مجازات های مطرح برای این قبیل قتل مانند قتل شبه عمد به مجازات های پایینتر از قتل نفس محکوم خواهند شد و معمولاً به پرداخت دیه محکوم می شوند با این تفاوت که در قتل شبه عمد فرد مرتکب ملزم به پرداخت دیه می باشد اما در قتل خطای محض ، عاقله (بستگان مرد فرد مرتکب که شامل پدر ، پدربزرگ ، پسر و غیره) ملزم به پرداخت دیه می باشند.

جرم قتل

نکات حائز اهمیت در جرم قتل

 1. سقط جنینی که منجر به فوت خود مادر شود مستوجب اشد مجازات بوده و بر آن اعمال می گردد
 2. رانندگی کردن بدون در دست داشتن مدرک گواهینامه بر رخ دادن قتل غیر عمد مستوجب تشدید میزان حکم دادگاه می باشد ولی به دلیل ممنوع بودن تعیین دو مجازات برای یک عمل صرفاً میزان مجازات اعمال شده افزایش پیدا میکند
 3. در جرایم قتل شبه عمد اعمال پرداخت دیه در صورت رضایت و خواست اولیای دم صورت می پذیرد.
 4. انجام هرگونه جنایت بدن متوفی برای از بین بردن ادله جرم رخ داده چه به دست خود شخص مرتکب و یا فرد دیگری به عنوان تعدد جرم شناخته شده و باعث افزایش مقدار مجازات معین گردیده می شود
 5. استفاده از هرگونه سلاح گرم و سرد در ارتکاب به قتل باعث تعدد و افزایش جرم شده و مجازات معین شده را افزایش میدهد

 

اجبار در انجام عمل قتل

اگر در انجام عمل قتل فردی توسط فرد دیگر مورد اجبار و دستور قرار گیرد و به دلیل اجبار به وجود آمده دست به جرم قتل بزند مرتکب قصاص شده و فرد اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می شود
از تبصره های موجود در این موارد می‌توان به اینکه اگر فرد اجرا شونده کودکی به سن قانونی نرسیده و یا فردی دیوانه باشد فقط فردی که اجبار را ایجاد کرده محکوم شناخته شده و مورد مجازات قرار می گیرد.

جرایم قتلی که حکم قصاص برای آنها صادر نمی شود

در حالت های خاصی قانونگذار فرد مرتکب را با توجه به شرایط خاص موجود در شخص مستوجب اعمال مجازات قصاص نمی‌داند

 1. فرد مرتکب پدر یا جد پدری متوفی باشد
 2. فرد قاتل به سن قانونی رسیده باشد و یا دچار جنون باشد
 3. فرد متوفی دیوانه باشد
 4. فرد مرتکب قتل در حالت مستی بوده و به طور کل اختیار خود را از دست داده باشد و قصد قبلی برای مست بودن و انجام عمل قتل نداشته باشد
 5. فرد در حالت خواب و بیهوشی باشد و اقدام به قتل بکند فقط به پرداخت دیه مقتول محکوم می شود

 

وکیل جرم قتل

نقش وکیل در پرونده های کیفری قتل

در این گونه پرونده‌ها به دلیل اهمیت بسیار زیاد موضوع ، تخصص و مهارت وکیل موجود در پرونده از اصلی‌ترین و مهم‌ترین مسائل بوده و وکیل متخصص با استفاده از تخصص خود می تواند زندگی شخص را نجات دهد.
مجموعه ی عدل گو با داشتن کادری بسیار قوی از وکلا و مشاوران متخصص امور کیفری ، مفتخر به کسب موفقیت های قابل توجه می باشد. مجموعه عدل گو پاسخگویی ۲۴ ساعته به موضوعات نظر شما آماده خدمت رسانی می باشد. در صورت نیاز با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید.

 

نکاتی درباره رشاء و ارتشاء

 

نکاتی درباره رشاء و ارتشاء

در این مقاله سعی شده تا به مفهوم کلی رشاء و ارتشاء و نحوه دادرسی آن در مراجع حقوقی پرداخته شود

 

نکاتی درباره رشاء و ارتشاء

معنی و مفهوم رشاء و ارتشاء

از آثار و بقایای باقیمانده از دوران کهن می توان دریافت که رشاء و ارتشاء یا همان رشوه خواری از جرائمی بوده که در آن زمان نیز مشهود بوده و توسط دو یا چند نفر صورت می گرفته و مجازات خاص خود را داشته است.

به زبان عامیانه و به طور کلی رشوه به تحویل دادن و یا پرداخت مال یا چیزی به فردی برای انجام فعلی که خارج از محدوده روند قانونی باشد گفته می شود و این عمل زیان های خاص خود راداشته و باعث ضایع شدن حق دیگر افراد می شود.

در بیان کلی رشاء به معنی دادن رشوه و ارتشاء به معنی گرفتن رشوه است و به گیرنده رشوه مرتشی گفته شده و به دهنده رشوه راشی میگویند.

مجازات های تبیین شده توسط قانون برای رشوه

موادی مانند ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی به جرم رشاء و عوامل آن پرداخت که به آن می پردازیم:

(رشوه دهنده علاوه بر ضبط مال به مجازات ۶ ماه تا ۳ سال زندان و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود و اگر قبل از کشف جرم از وقوع بزه مامورین را آگاه کنند از مجازات ضبط مال پرداخت شده معاف میشود.
همچنین مجازات افرادی که مرتکب ارتشاء می‌شوند رشوه گیرنده در قانون ،علاوه بر استرداد اموال دریافت شده و رد آن به دولت ، به جزای نقدی و معادل آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از ۱۵ سال تا ابد محکوم خواهد شد و اگر مفسد فی الارض تلقی شود، محکوم به اعدام می شود.)

روند رسیدگی به شکایات و ادعاهای جرم ارتشاء

در این نوع پرونده ها نیز افرادی که متهم به چنین جرمی شدند،  با در دست داشتن مدارک و ادله های قابل قبول برای قانون می تواند طرح اعاده حیثیت کرده و از رخداد این اتهام نسبت به خویش جلوگیری نمایند. یکی از این مدارک قابل قبول، قبوض پرداخت وجه به حساب شخص سوم می باشد.

در ابتدا برای شکایت در مورد موضوع مشاوره شخص متقاضی دادخواست خود را طرح کرده و برای رسیدگی به دادسرا تحویل می دهد و دادسرا پس از بررسی های اولیه به تحقیقات خود در مورد موضوع می‌پردازد.
از نکات حائز اهمیت در پرونده های جرم ارتشاء به علت داشتن وجهه عمومی ، در صورت رضایت شاکی نیز این پرونده در جریان خواهد ماند و به آن رسیدگی خواهد شد.

 

مراحل پیگیری رسیدگی به پرونده های رشاء و ارتشاء

 1. طرح شکایت توسط فرد متقاضی دعوی
 2. رسیدگی توسط مراجع قانونی در دادگاه بدوی و اولیه
 3. تحقیق و جمع آوری مدارک موجود توسط بازرس پرونده
 4. اعلام رای توسط قاضی پرونده
 5. در صورت نیاز انجام تجدید نظر بر رای صادره

 

عنصر ذهنی انجام جرم رشاء

لازم به ذکر است که در پرونده رشاء ، سوء نیت و قصد فرد مرتشی و راشی، اصل بوده و اثبات این سوء نیت باعث مطرح گشتن جرم ارتشاء می گردد.
گاهی اوقات دیده می‌شود که فرد مال یا شی ء را به عنوان هبه یا قرض از فردی دریافت می کند و در لحظه متوجه سوء نیت پشت این موضوع نمی گردد و صرفاً به عنوان یک هدیه آن را دریافت می کند و به همین دلیل در دادگاه نیز فرد راشی گناهکار شناخته نمی شود چون متوجه انجام این عمل نبوده است.

 

مشاور حقوقی جرم  رشاء و ارتشاء

اثبات جرم رشاء همواره به عنوان یکی از پیچیده ترین و سخت ترین پرونده های حقوقی بوده و نیازمند یک مشاور ماهر و کاربلد حقوقی می باشد.

مجموعه ی عدل گو مفتخر به داشتن ماهر ترین و متخصص ترین مشاوران و وکلای ناحیه غرب تهران بوده و به پاسخگویی شبانه روزی به سوالات و نیازمندی های شما می پردازد.

 

 

برای آشنایی بیشتر با مشاوران و وکلای مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید.

 

تماس