مطالب توسط

کمیسیون ماده 100 شهرداری با وکیل متخصص

وکیل کمیسیون ماده 100 شهرداری  : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها یکی از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری است که شخصیت حقوقی جداگانه‌ای نسبت به شهرداری دارد اما در اداره شهرداری مستقر است. در ادامه با توضیحات وکیل ملکی همراه باشید… کمیسیون ماده 100 از جمله کمیسیون‌های اداری است که در رابطه با ماده 100 […]

تغلیظ دیه چیست و چگونه صورت میگیرد ؟

تغلیظ دیه چیست و چگونه صورت میگیرد ؟  تغلیظ به معنای غلیظ کردن، شدیدکردن و افزایش ‌دادن است و تغلیظ دیه به مفهوم افزایش دیه است که طبق شرایط بیان شده در قانون در موارد خاصی به انجام میرسد. فلسفه تغلیظ دیه در ماه‌های حرام و حرم مکه ماه ‌های حرام عبارتند از محرم، رجب، […]

سیر تا پیاز وکالت بلاعزل

وکالت بلاعزل چیست و در چه شرایطی انجام می شود ؟ مطابق ماده 656 قانون مدنی مصوب 1307 «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نائب(نماینده) خود می‌نماید.» به این ترتیب عقد قرارداد وکالت قراردادی میان دو طرف است که در طی آن یکی از طرفین […]

وکیل برای پیگیری و شکایت از مزاحمت تلفنی

وکیل متخصص شکایت از مزاحمت تلفنی : با توجه به شیوع و گسترش دستگاه‌های مخابراتی ، از جمله تلفن ، قانونگذار در سال 1375 ایجاد مزاحمت به وسیله‌ی این دستگاه‌ ها را جرم‌انگاری کرده است . تحقق مزاحمت لزوما منوط به گفتن سخنی یا نوشتن مطلبی نیست و صرف تلفن زدن و قطع کردن یا […]

وکیل برای جرم تهدید

وکیل متخصص تهدید : یکی از اهداف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رسیدن به جهانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند . بنابراین تهدید کردن اشخاص از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آنها میشود ، ناقض یکی از اصول حقوق بشر میباشد.در حقوق جزای جمهوری […]

تماس