وکیل مستاجر , آشنا به تمام امور ثبت و اجرای قرارداد و تخلیه ملک توسط وکیل ملکی متخصص

مستاجر کیست؟

در عرف ، مستاجر به کسی گفته میشود که خانه ای را برای مدت معین در ازای اجاره بهایی در تصرف خود دارد و مالک منافع آن ملک میباشد.

در حقوق ، مستاجر علاوه بر معنای عرفی آن ، به کسی نیز گفته میشود که شخص دیگری را برای انجام کاری اجاره کرده است که در اصطلاح اجاره اشخاص گفته میشود.

قوانین حاکم بر مستاجر

قوانین متعددی حول محور مستاجر به منصه ی ظهور رسیده اند از جمله آنها:

  • قانون مدنی
  • قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356
  • قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376

وکیل مستاجر در قانون مدنی با مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر تفاوتهایی دارد .
از جمله این تفاوت ها ، مستاجر در قانون مدنی با انقضای مدت اجاره مکلف است که عین مستاجره را تخلیه کند اما مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356پس از انقضای مدت اجاره مکلف به تخلیه نمیباشد و همچنان مالک منافع میباشد.

وکیل مستاجر

اختیارات مستاجر

طبق قوانین ، مستاجر دارای حقوقی میباشد که از جمله عبارتند از :

الف) طبق ماده 474 قانون مدنی ، اصل بر این است که مستاجر اختیار دارد ، عین مستاجره را به شخص دیگری اجاره دهد مگر اینکه خلاف آن در قرارداد ذکر شده باشد.

اما طبق ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، مستاجر حق ندارد که عین مستاجره را به شخص دیگری انتقال دهد مگر اینکه در قرارداد این حق برای او لحاظ شده باشد.

ب) از جمله حقوقی که قانون گذار برای مستاجر لحاظ کرده است ، اگر عین مستاجره نیازمند تعمیرات اساسی و عمده باشد ، مستاجر حق دارد از موجر تقاضای تعمیر عین مستاجره را بخواهد.

ج) در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده است ، منطبق نباشد ، مستاجر حق فسخ عقد اجاره را دارد.

د) اگر در عقد اجاره بین موجر ومستاجر ،منفعت معین شده موضوعیت نداشته باشد، مستاجر میتواند به نحو دیگری استفاده کند مشروط بر اینکه از حیث ضرر کمتر یا مساوی با منفعت مقصود عقد اجاره باشد.

وظایف مستاجر

وکیل مستاجر : طبق قوانین موضوعه ایران ، مستاجر دارای تکالیفی میباشد که از جمله عبارتند از :

  1. مستاجر مکلف است که در عین مستاجره رعایت حد و حدود عرفی را انجام دهد و تعدی و تفریط نکند.بطور مثال اگر عین مستاجره خانه باشد ، باید دیوارهای خانه مثل روز اول اجاره، سالم باشد و خرابی بر روی آنها مشاهده نشود.
  2. مستاجر مکلف است در مواعد تعیین شده ، اجاره بهای مورد نظر را پرداخت کند.
  3. مستاجر مکلف است در خصوص تعمیرات غیراساسی مانند رنگ آمیزی دیوار خانه ، تعویض لامپ ها و پریزها خود اقدام کند و همچنین مستاجر مکلف است که بهای آب ، برق ، تلفن و گاز را بدهد زیرا اوست که از این خدمات استفاده کرده است.
  4. اگر در عقد اجاره ، منفعت مورد استفاده موضوعیت داشته باشد ، مستاجر نمیتواند بدون اجازه موجر اقدام به تغییر منفعت کند . برای مثال اگر در عقد اجاره یک باب واحد تجاری، اگر مغازه صرفا برای نان فانتزی باشد ، مستاجر سرخود نمیتواند آن را به قنادی تبدیل کند مگر اینکه اذن از جناب موجر داشته باشد .

 

آیا در قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر ، میتوان هر شرطی قید کرد . مثلا هزینه رنگ آمیزی خانه هم برعهده موجر باشد؟

بله هر شرطی که مخالف نص قانون و مقررات امری نباشد میتوان توافق کرد. تقبل نمودن موجر برای هزینه در تعمیرات غیر اساسی مانند رنگ آمیزی ، اگرچه در قانون برعهده مستاجر میباشد اما چون قانون تکمیلی میباشد میتوان خلاف آن توافق کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس