وکیل فک پلاک : فک پلاک چیست؟ ابتدا قبل از ورود به هر بحثی باید ماهیت و چیستی آن موضوع را بدانیم. فک به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگری میباشد.

منظور از پلاک ، پلاک خودرو میباشد . بنابراین فک پلاک یعنی جدا کردن پلاک از خودرو میباشد. به عمل فک پلاک ، تعویض پلاک هم گفته میشود ، برای توضیحات بیشتر در ادامه با عدل گو همراه باشید.

چه زمانی فک پلاک رخ میدهد؟

زمانی که فردی از کارخانه خودروسازی ، خودرویی را خریداری میکند ، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پلاکی به نام آن فرد به ثبت میرسد و به خودرو او منصوب میشود.

حال اگر خودرو خریداری شده ، پس از گذشت مدتی دوباره مورد خرید و فروش قرار بگیرد ، یکی از مراحل فرآیند بیع خودرو ، فک پلاک میباشد . بدین نحو که پلاک منصوب در خودرو را جدا میکنند و پلاک خریدار جدید به آن نصب میشود.

وکیل فک پلاک

علت فک پلاک

وکیل فک پلاک : اگر مرحله فک پلاک اتفاق نیافتد و خودرو مورد معامله با پلاک فروشنده در ید خریدار باشد ، هر اتفاقی که با خودرو واقع شود ، به نام فروشنده ثبت میشود هر چند که عمل توسط خریدار اتفاق افتاده باشد.

بطور مثال خریدار با خودرو از چراغ قرمز رد شده است و باعث جریمه توسط پلیس میشود . در اینجا علیرغم اینکه خریدار مرتکب این تخلف انتظامی شده است ولی باید فروشنده بهای این تخلف را بپردازد .زیرا پلاک به نام او میباشد.

مراحل اداری فک پلاک خودرو

فرآیند فک پلاک خودرو بدین صورت میباشد که خریدار و فروشنده بصورت همزمان در مرکز تعویض پلاک خودرو حاضر میشوند.اگر فروشنده قادر به حضور در مرکز تعویض پلاک نباشد ، میتواند به خریدار وکالت بدهد که وکالتا عمل اداری فک پلاک را انجام دهد.
سپس اصالت خودرو توسط بازرسین و کارشناسان بررسی میشود. در صورت تایید اصالت خودرو توسط بازرسان ، اجازه جداکردن پلاک از خودرو و نصب کردن پلاک خریدار را میدهند.

توجه داشته باشید تمام هزینه های فک پلاک بر عهده خریدار میباشد مگر خلافی خودرو که توسط فروشنده پرداخت خواهد شد.

دعوای حقوقی به خواسته فک پلاک

یکی از دعاوی مطروح در دادگاه های حقوقی ، دعوای فک پلاک میباشد. این نوع دعوا زمانی رخ میدهد که یکی از طرفین از فک پلاک خودداری میکند.

بطور مثال خریدار از حضور در مرکز تعویض پلاک خودداری میکند . در اینجا فروشنده معمولا توسط اظهارنامه ای حق خود را از خریدار مطالبه میکند.

اگر باتوجه به اظهارنامه ، خریدار هیچ اقدامی را انجام نداد ، فروشنده اقدام به طرح دعوا با خواسته فک پلاک در دادگاه عمومی حقوقی واقع در محل اقامت خوانده میکند که النهایه اگر حکم به نفع خواهان صادر شود، دادگاه از طریق واحد اجرا احکام مدنی ، نصب پلاک جدید خریدار را اجرا میکند.

بله . به مانند هر دعوای حقوقی ، در این دعوا نیز میتوان به دیگری وکالت داد

دعوای فک پلاک از جمله دعاوی غیرمالی میباشد و هزینه دعاوی غیرمالی از 40 هزار تومان تا 180 هزار تومان میباشد.

بطور مثال اگر فروشنده به خریدار وکالت در فک پلاک داده باشد و اطلاعی از اقدامات خریدار در خصوص انجام دادن فک پلاک ندارد ، کافی است به سایت پلیس راهور مراجعه کرده است و با وارد کردن کد ملی خود ، از وضعیت فک پلاک مطلع بشود که آیا خریدار اقدام به فک پلاک کرده است یا خیر.

تماس