وکیل فک رهن , انجام کلیه امور مربوط به فک رهن توسط وکیل متخصص ملکی در گروه حقوقی عدل گو

تعریف فک رهن

معمولا این موضوع حقوقی زمانی پدیدار میشود که شخصی جهت گرفتن تسهیلات و وام از بانک ، طی قرارداد رسمی رهنی بین مشتری بعنوان راهن و بانک بعنوان مرتهن که در دفترخانه تنظیم میشود، بانک در قبال اعطای تسهیلات به مشتری ، ملک او را بعنوان عین مرهونه در وثیقه خود میگذارد.
فک به معنای جدا سازی میباشد و در فک رهن بدین معناست که شخص قصد دارد ملک خود را از وثیقه و رهن بانک آزاد کند.

وکیل فک رهن

انواع فک رهن

برای آزاد سازی مال مورد رهن دو راهکار وجود دارد:

  1. طبیعتا اولین راهکار این است که شخص دین خود را ادا کرده باشد. مثلا در خصوص بانک ، زمانی که فرد اقساط تسهیلات خود را میپردازد، ملک او از رهن بانک آزاد خواهد شد.
  2. روش دیگر سپرده گذاری میباشد . بدین معنا که مانده بدهی مشتری طی یک بررسی مورد توجه قرار میگیرد.
    سپس فرد 110 درصد نسبت به مانده بدهی خود در بانک سپرده گذاری میکند تا بدین وسیله ملک مورد رهن آزاد شود.
    البته مشتری هنوز موظف است که اقساط خود را پرداخت کند. زیرا درست است که عقد رهن بعنوان عقد تبعی از بین رفته است اما دین اصلی پابرجا میباشد.

بررسی فک رهن در قوانین و مقررات

موضوع فک رهن در قوانین و مقررات مختلفی بدان اشاره شده است که به شرح ذیل میباشد:

  1. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی” در بند ض ماده 1 به فک رهن اشاره کرده است که در تعریف آن آورده است : آزاد کردن عین مرهونه از قید رهن ، خواه از طریق دادن دین و خواه از طریق ابراء داین
  2. قانون دریایی مصوب سال 1343″ در بند ه ماده 24 قانون مزبور اشاره کرده است که مالک کشتی قبل از فک رهن نمیتواند کشتی خود را به فروش برساند.
  3. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” در بند 2 ماده 19 قانون مزبور اشاره شده است که در صورتی که ملک مورد رهن بانک به مزایده گذاشته شد و خریداری پیدا نشد، بانک به راهن اخطار میدهد که جهت فک رهن ، مبلغ بدهی خود به بانک را پرداخت نماید.

دعوای حقوقی فک رهن

دعوای حقوقی فک رهن زمانی در دادگاه با تقدیم دادخواست اقامه میشود که راهن دین اصلی خود را به مرتهن پرداخت میکند منتها علیرغم پرداخت دین، مرتهن اقدام به رهاسازی و فک رهن نمیکند.
در این حالت راهن با تقدیم دادخواست با خواسته فک رهن اقدام میکند که در پیوست دادخواست خود باید کپی قرارداد رهنی و سند پرداخت بدهی خود را ضمیمه کند.

خیر فقط در صورت رضایت مرتهن میتوان این عمل را انجام داد.

در معامله ملک ابتدا باید فک رهن کرد زیرا اگر این فعل انجام نشود مخالف منافع بانک میباشد و بانک میتواند در صورت عدم فک رهن ، به عنوان جرم کلاهبرداری شکایت کند.

ابتدا به بانک مراجعه کرده و نامه فک رهن را گرفته و به دفتر خانه مراجعه کرده و دفترخانه اقدام به فک رهن میکند و به امضای راهن و بانک میرسد.

تماس