وکیل شورای حل اختلاف : مرجع شورای حل اختلاف با هدف صلح و سازش بین آحاد مردم پای به عرصه وجود گذاشت.
بعلاوه این نهاد ، حل اختلاف میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را انجام میدهد.

شورای حل اختلاف تحت ریاست قوه قضاییه میباشد.

محل تشکیل شوراهای حل اختلاف

وکیل شورای حل اختلاف : شوراها اصولا در شهرها تشکیل میشود و در صورت لزوم و ضرورت در روستا هم تشکیل میشود. محدوده فعالیت شوراها از لحاظ بعد مکانی ، توسط رییس حوزه قضایی محل مربوطه معین میشود.

مقامات شورای حل اختلاف

در جهت صلح و سازش میان افراد جامعه ، شورا از یک رییس و دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل تشکیل میشود که حکم انتصاب آنها را رییس مرکز امور شوراها صادر میکند. در جهت حل اختلاف میان اشخاص ، یک یا چند نفر قاضی دادگستری فعالیت میکنند که حکم انتصاب آن را رییس قوه قضاییه صادر میکند.

وکیل شورای حل اختلاف

شرایط اعضای شورای حل اختلاف

اعضای شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش میان آحاد مردم ، باید دارای شرایطی باشند که از جمله عبارتند از :

 1. اعضای محترم شورا واقع در شهر باید دارای مدرک لیسانس ترجیحا رشته حقوق باشند .اعضای محترم شورا واقع در روستا کافی است که سواد خواندن و نوشتن داشته باشند.
 2. اعضای محترم شورا باید متاهل باشند اما اگر اعضای مذکور قبل از سال 1394 عضو شورای حل اختلاف شدند ، مانعی ندارد که مجرد باشند.
 3. اعضای محترم شورا باید مسلمان باشند اما در خصوص اختلافاتی که بین مسیحی ها رخ میدهد ، شورای حل اختلاف مخصوص آنها تشکیل میشود که اعضای آن شورا باید مسیحی باشند.

ممنوعیت شغلی

افرادی به علت اشتغال در مشاغلی نمیتوانند عضو شورا شوند که عبارتند از :

 1. قاضی دادگستری
 2. وکیل پایه یک دادگستری
 3. کارشناس رسمی دادگستری
 4. کارمندان دادگستری
 5.  افرادی که در نیروهای مسلح فعالیت میکنند.

صلاحیت شورا در صلح و سازش

تنها در امور ذیل اعضای محترم شورا صلاحیت دارند که اقدام به صلح وسازش بین طرفین کنند که عبارتند از:

 • کلیه امور مدنی و حقوقی
 • کلیه امور کیفری به جز جنبه عمومی جرایم غیر قابل گذشت

صلاحیت شورا در حل اختلاف

تنها در امور ذیل قاضی محترم دادگستری صلاحیت دارد که اقدام به حل اختلاف کرده و به موضوع ورود پیدا کند که از جمله عبارتند :

 1. جرایم تعزیری که صرفا مجازات آنها جزای نقدی درجه هشت باشد . به عبارت دیگر قاضی محترم به جرمی رسیدگی میکند که مجازات آن جزای نقدی تا یک میلیون تومان باشد.
 2. دعاوی خانواده فقط مربوط به جهیزیه ، مهریه و نفقه . با این توضیح که مهریه یا نفقه بیش از بیست میلیون تومان باشد که اگر بیش از بیست میلیون تومان باشد باید در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست صورت پذیرد.
 3. دعوا با خواسته تخلیه عین مستاجره به شرطی که مربوط به سرقفلی نباشد.

طریق اقامه دعوا در شورای حل اختلاف:

براساس قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 ، وکیل شورای حل اختلاف برای اقامه دعوا در شورای محترم ، احتیاج به تقدیم دادخواست نمیباشد و صرف درخواست کفایت میکند اما در رویه قضایی کنونی ، برای طرح دعوا در شورای حل اختلاف باید دادخواست تقدیم کرد و بدون تقدیم دادخواست توجهی به دعوا نمیکنند.

قاعده حاکم بر رسیدگی شورا

شورای محترم حل اختلاف از لحاظ اصول دادرسی مانند رسیدگی به دلایل و حضور در دادرسی تابع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 میباشد . اما شورای محترم حل اختلاف از لحاظ تشریفات دادرسی مانند نحوه ابلاغ و شرایط شکلی دادخواست ، تابع قواعد خود شورا میباشد.

در دعاوی کیفری و حقوقی غیرمالی به مانند سایر محاکم دادگستری میباشد اما در دعاوی حقوقی مالی هزینه دادرسی معادل 50 درصد نسبت به هزینه در محاکم دادگستری است

بله تمامی آرای شورای حل اختلاف قابل تجدید نظر میباشد

تماس