وکیل دیوان عالی کشور

ماهیت دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی کشور است که به موجب قانون اساسی تشکیل شده است .

نقش دیوان عالی کشور در دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی از جمله دعاوی تصرف ، مطالبه وجه ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید ، تخلیه ید باید اشاره کرد که یکی از طرق شکایت به آرای محاکم حقوقی در قالب فرجام خواهی میباشد . بدین نحو که زمانی که فرد با تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم حقوقی به نتیجه دلخواه خود نرسید، میتواند با مراجعه به دیوان عالی کشور از حق تضییع شده خود دفاع کند. بنابراین تجدیدنظر خواهی بعنوان مرحله سوم رسیدگی به آرای حقوقی میاشد. وکیل دیوان عالی کشور

نقش دیوان عالی کشور در دعاوی کیفری:

در تمام دعاوی کیفری دیوان عالی کشور حق ورود ندارد و در برخی از دعاوی کیفری بسیار مهم حق رسیدگی دارد. این دعاوی بسیار مهم عبارت است از:

  1. جرایمی که مجازات آنها سلب حیات است.
  2. جرایمی که مجازات آنها حبس ابد است.
  3. جرایمی که مجازات آنها تعزیر درجه 3 و بالاتر است.
  4. جنایات عمدی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن میباشد.
  5. جرایم سیاسی و مطبوعاتی

بنابراین بر خلاف دعاوی حقوقی که فرجام خواهی مرحله سوم رسیدگی میباشد اما در دعاوی کیفری بسیار مهم ، دیوان عالی کشور این نقش را ندارد. و استفاده از وکیل دیوان عالی کشور می تواند نقش مهمی در حل مسایل داشته باشد.

آراء وحدت رویه

زمانی که در موضوع مشابه حقوقی و کیفری ، دادگاه ها با تفسیر متفاوتی که از قوانین دارند، آراء متفاوتی را صادر میکنند ، در این مورد مرجع عالی دیوان عالی کشور ورود پیدا میکند و اقدام به رایی واحد میکند که از این پس برای قضات در موضوعات مشابه لازم الاجرا میباشد و در حکم قانون میباشد و قضات دادگاه ها حق سرپیچی از آن را ندارند.

سایر وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور:

از دیگر وظایف و اختیارات مرجع عالی دیوان عالی کشور به قرار ذیل میباشد:

  • طبق بند 10 اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری ، رسیدگی به تخلفات رییس جمهور بعنوان شخص دوم مملکتی از وظایف قانونی خویش ، برعهده مرجع دیوان عالی کشور است و میتواند با حکم قضایی خود ، رییس جمهور را از مقام ریاست جمهوری عزل کند.
  • زمانی که بین دو دادگاه از دو استان در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعوایی اختلاف نظری رخ دهد، دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت را حل میکند.

نحوه رسیدگی در دیوان عالی کشور:

دیوان عالی کشور آرایی که از آنها شکایت شده است ، به صورت شکلی بررسی میکند. به عبارت اخری یا حکم میدهد رای صادر شده درست است یا حکم میدهد رای صادر شده اشتباه است و در صورتی که رای صادر شده اشتباه باشد ورود ماهوی به پرونده نمیکند و پرونده را برای رسیدگی ماهوی مجدد به مراجع پایین تر ارسال میکند.

اعضای تشکیل دهنده دیوان عالی کشور:

جلسات رسیدگی دیوان عالی کشور با حضور یک رییس و دو مستشار میباشد که با حضور دو نفر از آنها رسمیت پیدا میکند. دیوان محترم به تعداد لازم ، عضو معاون دارد که میتوانند وظایف مستشار یا رییس را برعهده گیرند.

محل استقرار دیوان عالی کشور

محل استقرار دیوان محترم در شهر تهران میباشد که البته شعباتی در استان های قم و مشهد هم دارد.

خیر، اگر چه دو نهاد دیوان عدالت اداری با دیوان عالی کشور از نظر نگارشی خیلی شبیه هم هستند و معمولا اشتباه گرفته میشوند، اما دو نهاد کاملا متفاوت از یکدیگر هستند و دعاوی مربوط به کارگر و کارفرما باید به دیوان عدالت اداری ارجاع داد.

بله استثنایی وجود دارد که مطابق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواقعی که رییس محترم قوه قضاییه اجازه اعاده دادرسی را بدهند، شعبه خاصی از دیوان عالی کشور به رای قطعی صادره از دادگاه ها هم رسیدگی شکلی میکند و هم رسیدگی ماهوی میکند.

تماس