وکیل دریافت فاکتور : منظور از واژه ” فاکتور ” یعنی رسید عادی . فاکتور مدرکی میباشد که اغلب صنف ها و حرفه ها به آن مجهز هستند و به منظور اطلاع خریدار از قیمت کالاها و همچنین مدرکی دال بر بدهکاری خریدار به فروشنده صادر میشود .

زمانی که خریدار خدمت یا کالایی را از فروشنده دریافت میکند ، فروشنده فاکتور صادر میکند تا خریدار اقدام به پرداخت مبلغ مذکور کند.

حالیه بر آنیم که از لحاظ حقوقی این پدیده را بررسی کنیم در ادامه با عدل گو همراه باشید.

انواع سند

سند بعنوان نوشته ای است که در مقام اثبات حق و احقاق حق از آن استفاده میشود و مانند هر نهاد دیگری انواعی دارد:

  • سند عادی ، سندی میباشد که در بین اشخاص عادی رواج دارد مانند دست نوشته هایی مبنی بر مدیون بودن شخصی مانند فاکتورهای خرید
  • سند رسمی ، سندی میباشد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.

وکیل دریافت فاکتور

انواع سند عادی

سند عادی هم به اقسامی دسته بندی میشود که عبارتند از :

  • سند تجاری
  • سند غیرتجاری

* سند تجاری هم به اقسامی دسته بندی میشود که عبارتند از :

  1. سند تجاری خاص مانند سفته و چک
  2. سند تجاری عام مانند فاکتورهای خرید

تفاوت سند تجاری خاص با سایر اسناد:

برای مطالبه وجه چک بعنوان یک سند تجاری خاص ، کافی است که گواهی عدم پرداخت گرفته تا دادگاه به موجب چک ، حکم به پرداخت وجه از جانب مدیون کند.
اما برای مطالبه وجه از طریق رسیدهای عادی مانند فاکتور با تقدیم دادخواست مطالبه وجه به دادگاه ، خواهان نیازمند است که مدیون بودن خوانده را ثابت کند و نمیتواند به صرف یک فاکتور ، به راحتی مبلغ را از خوانده به موجب حکم دادگاه دریافت کند.

تامین خواسته در دعوای مطالبه وجه از طریق فاکتور

اگر خواهان ضمن اقامه دعوای مطالبه وجه از طریق فاکتور و سند عادی ، قصد داشته باشد تامین خواسته را از دادگاه درخواست کند ، باید خسارت احتمالی را بصورت وجه نقد در صندوق دادگستری واریز کند.

خسارت تاخیر تادیه در سند فاکتور

طبق قانون آیین دادرسی مدنی ، از زمانی داین مستحق خسارت تاخیر تادیه میشود که وجه را مطالبه کرده باشد . فلذا توصیه میشود که جناب داین ابتدا از طریق اظهارنامه وجه را مطالبه کند در غیر اینصورت از زمان تقدیم دادخواست ، خسارت تاخیر تادیه به ایشان تعلق میگیرد.

بار اثبات دعوا

در دعوای به خواسته مطالبه وجه از طریق رسید عادی ، بار اثبات برعهده خواهان میباشد و اوست که باید ثابت کند که علت و موجب مدیون بودن خوانده چیست .

استفاده از وکیل دریافت فاکتور

فروشندگان محترم توجه داشته باشید که در صورتی که اقدام به صدور فاکتور میکنید ، حتما مبادرت به اخذ امضا از سوی مشتری کنید ؛ زیرا از لحاظ حقوقی چنین سند عادی که فاقد امضای مدیون باشد ، هیچ سندیت نداشته است و دادگاه گمان میبرد که سند مذکور ساختگی میباشد . بدیهی است استفاده از وکیل متخصص اطمینان کار را بالا برده و مانع از بروز مشکلات در روند صدور فاکتور می شود.

چه فاکتور رسمی باشد ( یعنی استانداردهای وزارت اقتصاد در آن رعایت شده باشد ) چه فاکتور غیر رسمی باشد ، هیچ تفاوتی نمیکند و کماکان با چک تفاوتهایی برای مطالبه وجه دارد

پیش فاکتور یعنی پیشنهاد فروشنده برای خریدار که در آن قیمت کالاها در آن مشخص میشود و به منظور اطلاع خریدار از قیمت ها و شرایط فروش میباشد که هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند و به طریق اولی نمیتوان در محکمه از آن برای مطالبه وجه استفاده کرد.

تماس