وکیل حقوقی:

وکیل حقوقی شخصی است که از جانب موکل اجازه دارد در خصوص مسائل حقوقی درمراجع قضایی اقدام کند.

تعهدات وکیل حقوقی نسبت به موکل:

تعهدات وکیل نسبت به موکل در حدود اختیارات معینی است که وکیل طبق وکالت نامه تنظیم شده امضا و اقدام می نماید.
تعهدات وکیل به این بستگی دارد که موکل تا چه مقدار و درچه موضاعاتی اختیار و اجازه پیگیری امورات را می دهد.

وکیل حقوقی
لازم است در اینجا حقوق را به حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم کنیم :

 1. حقوق عمومی:

  حقوق عمومی شامل روابط بین اشخاص با نهاد های دولتی است و حق و حقوق های حاکم بر این روابط رو بررسی و پیگیری می کند.

 2. حقوق خصوصی:

  حقوق خصوصی بر دو گونه استوار است.

  روابطی که بین همه اشخاص حقیقی برقرار است. مانند حق دادخواهی، حق اشتغال و…
  روابطی که بین اشخاص حقوقی حکم فرماست. اشخاص حقوقی عبارتند از: انواع شرکت های تجاری و یا غیر تجاری ، موسسات خصوصی و عمومی و امثالهم.

  وکیل حقوقی:

  همانطور که می دانید انتخاب وکیل خوب از مهمترین دغدغه های اشخاص در مواجهه با یک مشکل حقوقی است.

  لازم به ذکر است مسائل حقوقی از پیچیدگی های فراوانی برخوردار است . همچنین کوچکترین تقصیر ، نا آگاهی ، کوتاهی و سهل انگاری ممکن است خسارتی عظیم و جبران ناپذیری را ایجاد کند و پشیمانی بزرگ را همراه خود داشته باشد . پس بهترین کاری که میتوان انجام داد مراجعه به یک وکیل متخصص ، ماهر ، باتجربه و آگاه است. با انتخاب وکیل حقوقی که دارای چنین خصوصیاتی باشد به راحتی میتوانید کار را به او بسپارید و با خیالی آسوده روند قضایی پرونده خود را طی کنید.

  وکیل مناسب وکیلی است که تعهد کاری داشته و از امید واهی پرهیز کند و واقعیت های موجود در مسیر را به او نشان دهد.
  شما می توانید بدون نگرانی از نتیجه پرونده موردنظر برای حل و فصل مشکلات خود به وکلای باتجربه و متخصص موسسه حقوقی عدل گو مراجعه کنید.

تماس