وکیل تعزیرات : قانون مجازات اسلامی در دو موقعیت زمانی به تصویب رسیده است :

  1. از باب اول تا باب چهارم در سال 1392 به تصویب رسیده است.
  2. باب پنجم در سال 1375 به تصویب رسیده است.

باب پنجم قانون مجازات اسلامی به نام مجازاتهای تعزیری میباشد . در ادامه در خصوص مجازات تعزیری توسط وکیل متخصص تعزیرات صحبت بعمل می آید .

ماهیت تعزیرات

مجازات به انواع مختلفی تقسیم میشود که عبارتند از :

الف)مجازات حد

مجازاتی است که نوع جرم و نوع مجازات و میزان مجازات را شرع مقدس دقیق معلوم کرده است.

وکیل تعزیرات

ب)مجازات قصاص

مجازاتی است که برای جرایم علیه اشخاص بصورت عمدی معین شده است.

ج)مجازات دیه

مجازاتی است که برای جرایم علیه اشخاص بصورت غیرعمدی معین شده است .

د)مجازات تعزیرات

مجازاتی است که از انواع مجازاتهای دیگر نباشد.

انواع مجازات تعزیری:

یازده نوع مجازات تعزیری وجود دارد از قبیل :حبس_جزای نقدی_شلاق_مصادره اموال_انحلال شخصیت حقوقی و قص علی هذا
البته در یک تقسیم بندی دیگر مجازات تعزیر به دو نوع تعزیر شرعی و تعزیر غیرشرعی تقسیم بندی می شود – اطلاعات بیشتر توسط وکیل تعزیرات گروه حقوقی عدل گو .
منظور از تعزیر شرعی، تعزیری است که شرع مقدس تا حدودی کم و کیف جرم و مجازات را تعیین کرده اما به مانند مجازات حد ، دقیقا مشخص نکرده است.

ویژگی های مجازات تعزیری

ویژگیهای مختلفی تعزیرات دارد از قبیل:

  1. بر خلاف سایر مجازاتها ، دارای یک حداقل و یک حداکثر میباشد و به قاضی اختیار میدهد که با توجه به شرایط مجازات را تعیین کند .
  2. دارای درجات میباشد . قانونگذار سال 1392 مجازات تعزیرات را به هشت درجه تقسیم کرده است که درجه یک شامل شدیدترین مجازات است و درجه هشت شامل خفیف ترین مجازات است.
  3. در مجازات حبس عوامل تخفیف دهنده مجازات وجود دارد در حالی که در سایر مجازات این عوامل وجود ندارد.

 

نظام تعویق صدور حکم

تاسیس تعویق صدور حکم منحصر به مجازاتهای تعزیری درجه شش تا هشت میباشد که به قاضی دادگاه این اختیار را داده است که فردی که مجرمیت او ثابت شده است و میتوان او را مجازات کرد اما از صدور حکم مجرمیت پرهیز میکند .

نظام تعلیق اجرای مجازات

این تاسیس کیفری مختص مجازاتهای تعزیری درجه سه تا هشت میباشد که در صورت وجود شرایطی ، این امکان را به دادگاه میدهد که اجرای مجازات را معلق کند . بدین شرح که اجرای مجازات را یک تا پنج سال به تعلیق میاندازد.

استثناء

برخی از جرایم تعزیری قابل تعویق صدور حکم و همچنین قابل تعلیق اجرای مجازات نمیباشند از جمله :

  • جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
  • سرقت مسلحانه و یا سرقتی که مقرون به آزار باشد
  • قاچاق عمده مواد مخدر و مشروبات الکلی
  • جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از 10 میلیون تومان

نظام نیمه آزادی

تاسیس نظام نیمه آزادی نهادی است که مخصوص حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت میباشد و بدین شرح میباشد که امکانی را فرد زندانی فراهم میکند که در طی دوره محکومیت خود به حرفه آموزی مشغول بشود.

نظام آزادی مشروط

این نهاد بدین شرح است که مجرمی که به حبس بیش از ده سال محکوم شده است ، پس از تحمل نصف دوران محکومیت آزاد به قید شرط میشود .
مجرمی که به حبس کمتر از ده سال محکوم شده است ، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام به آزادی مشروط نایل میشود.

آیا نظام های تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات ، نیمه آزادی ، آزادی مشروط به مجازات های حد ، قصاص ، دیات سرایت میکند ؟

خیر این نظام ها فقط به مجازات تعزیری مربوط می باشد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس