وکیل برای رفع ممنوع الخروجی : ممنوع‌ الخروج‌ کردن یکی از ابزارهایی است که طلبکار آسوده‌خاطر میشود تا بدهکار تا زمانی که دین خود را اداء نکرده است از کشور خارج نشود تا از دسترس دور نشود .
زوجین میتوانند به دلایل قانونی مانع خروج یکدیگر از هم شوند . برای نمونه زوج اختیار دارد بدون نیاز به دستور قضایی و قراری با مراجعه به اداره گذرنامه با ارائه اوراق هویتی و اصل سند ازدواج ، همسر خود را ممنوع‌ الخروج کند.

وکیل برای رفع ممنوع الخروجی

ممنوع‌ الخروج بابت مهریه :

یکی دیگر از نمونه‌های ممنوع‌الخروجی ، زمانی که زوجه بابت مهریه قصد داشته باشد که مانع از خروج زوج از کشور بشود. برای این امر زوجه باید با مراجعه به دفترخانه ازدواجی که نکاح خود را ثبت کرده‌اند درخواست صدور اجرائیه بدهد و پس از دریافت اجرائیه به بخش اجرای اداره ثبت مراجعه تا پرونده اجرائی تشکیل شود . این فرآیند 2ماه زمان احتیاج دارد تا منجر به ممنوع‌الخروج شدن زوج از کشور شود -دریافت مشاوره حقوقی در این زمینه از وکیل متخصص حقوقی .

توقیف اموال یا ممنوع‌ الخروجی

بطور مثال مهریه 200 سکه تمام بهار آزادی است . زوجه اختیار ندارد در عین حال که اموال شوهر را توقیف میکند ، او را ممنوع‌الخروج نیز کند . بنابراین یکی از گزینه‌های توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی را میتواند انتخاب کند .

البته میتواند به میزان 20 سکه اموال زوج را توقیف کند و به مقدار 180 سکه زوج را ممنوع‌الخروج کند.

موارد پایان ممنوع‌ الخروجی

  • الف) اگر زوج مهریه را پرداخت کند ، دیگر مانعی برای خروج از کشور ندارد.
  • ب) اگر زوج رضایت زوجه خود را جلب کند ، ممنوع‌الخروجی‌اش سلب میشود.
  • ج) اگر زوج قصد عزیمت به خارج از کشور دارد و این سفر بسیار ضروری و مهم باشد حتی در صورتیکه مهریه را پرداخت نکرده باشد و رضایت زوجه را نیز حاصل نکرده باشد ، به تشخیص مراجع صالح و تودیع وثیقه میتواند به مدت 2 هفته به خارج از کشور سفر کند. این حق فقط برای یک بار قابل استفاده میباشد.

پذیرش اعسار زوج

اگر مهریه تقسیط شده باشد و بعبارت دیگر دعوای اعسار زوج پذیرفته شده باشد ، زمانی زوج میتواند از کشور خارج شود که ضمن پرداخت پیش‌پرداخت، شروع به پرداخت اقساط نیز کرده باشد. در اینصورت ممنوع‌الخروجی او رفع میشود.

توصیه حقوقی

اگر افرادی که مرتکب جرم سنگینی شده باشند و خوف فرار آنها وجود داشته باشد دادسرا قرار ممنوع‌الخروجی را صادر میکند . به همین سبب اگر زوج مرتکب جرمی شده باشد پیشنهاد میشود که زوجه از طریق دادسرا اقدام به ممنوع‌الخروج کردن همسر خود کند ؛ زیرا دادسرا تا 24 ساعت قرار را صادر میکند اما اداره ثبت 2ماه بطول میانجامد تا ممنوع‌الخروجی را صادر کند .

سایر افراد ممنوع‌الخروج

  • الف) بدهکاران قطعی مالیاتی به اندازه بدهی خود به اداره مالیات ، حق خروج از کشور را ندارند.
  • ب) افرادی که در خارج از ایران دارای سوءشهرت بدلیل ارتکاب جرایمی مانند تکدگری ، کلاهبرداری و … هستند حق خروج ندارند.
  • ج)کسانی که خروج آنها با اعلام کتبی مقامات قضائی ، با مصالح کشور مغایر است.

دختر مجرد زیر 18 سال نیاز به اذن پدر برای اخذ پاسپورت دارد اما دختر 18 ساله نیاز به اذن پدر برای خروج از کشور ندارد.

خانم متاهل برای خروج از کشور نیازمند اجازه محضری شوهر دارد البته میتواند در ضمن عقدنامه یا در حین زندگی از شوهر وکالت برای خروج از کشور بگیرد.

مرد برای خروج نیاز به کارت پایان خدمت دارد اما در برخی موارد با سپردن وثیقه حق خروج خواهد داشت.

تماس