وکیل بانکی : امروزه به دلیل توسعه روابط اقتصادی گسترده و کمبود سرمایه های مالی در اختیار افراد ، افراد ناگزیر هستند که برای استفاده از منابع مالی بانکها ، با این نهاد وارد قراردادهای مالی از جمله : مضاربه ، مشارکت و جعاله شوند.

از آن سو هم بانکها مایل به ارایه خدمات مالی مثل ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی به فعالان اقتصادی بدهند.
بنابراین این تصور غلط است که هیچ مشکلی بین مردم با بانکها بوجود نیاید بلکه به واسطه معاملاتی که مردم با بانک ها دارند ، دعاوی حقوقی متعددی مطرح میشود.

قوانین مرتبط با بانک

مباحث حقوق بانکی از قوانین زیر سرچشمه میگیرد:

  1. قانون پولی و بانکی کشور
  2. قانون ملی شدن بانکها
  3.  لایحه قانونی اداره امور بانکها
  4. قانون عملیات بانکی بدون ربا

البته به دلیل کمبود منابع اختصاصی در خصوص حقوق بانکی ، به ناچار بایستی از قوانین عام به مانند قانون مدنی و قانون تجارت استفاده کرد.

وکیل بانکی

دعاوی حقوقی بانکی

عمده ترین دعاوی بانکی که در دادگاه ها مطرح میباشد ، مربوط به اخذ تسهیلات و وام از سوی مردم از بانکها میباشد که در قبال آن مشتریان ملک به وثیقه میگذارند و چون مردم با شرایط اقتصادی کنونی نمی توانند از پس اصل پول و بهره آن برآیند ، ملک آنها به مزایده گذاشته میشود.

دقیقا دعوای بانکی در مرحله اجرایی صورت میپذیرد و بطور مثال آنجا که کارشناس به اشتباه قیمت بر روی املاک می گذارد و به همین سبب باعث دعوای بانکی بین مردم و بانک میشود.

دعاوی کیفری بانکی

دعاوی بانکی فقط به دعاوی حقوقی ختم نمیشود بلکه در پرونده های تشکیل شده در خصوص بانک ها در دادگاه ها ، جرایمی از سوی بانک ها به چشم میخورد که مستوجب مجازات برای این نهاد حقوقی میباشد.
مهمترین جرمی که میتوان اشاره کرد ، جرم پولشویی میباشد.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی کیفری بانکی

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی مرجع تخصصی برای دادرسی در خصوص جرایم بانکی میباشد.
از جمله جرایم کیفری که در این خصوص اتفاق میافتد ، در حالتی هست که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اقدام به جذب سرمایه های مردم میکنند و با اقدامات غیر مجاز باعث اتلاف سرمایه سپرده گذاران میشوند.

لازم به ذکر است که هم اکنون دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی تنها یک شعبه دارد و در خیابان فاطمی شهر تهران واقع میباشد.

صلاحیت ورود به این دادسرا برای تمام کشور است و مالباختگانی که از موسسه های مالی و بانکی غیر مجاز در سراسر ایران شکایتی داشته باشند، میتوانند با کمک وکیل بانکی  به این دادسرا در تهران مراجعه کنند.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی حقوقی بانکی

در مورد دعاوی حقوقی که در ارتباط با بانکها اتفاق میافتد ، مرجع صالح همان دادگاه های عمومی و انقلاب میباشند که به این دعاوی رسیدگی میکنند.

میزان حق الوکاله در دعاوی بانکی

وکیل بانکی متخصص : معمولا دعاوی بانکی ، دعاوی مالی می باشند که طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، وکلا 7 الی 10 درصد نسبت به بهای خولسته را دریافت میکنند .

البته دعاوی غیرمالی مانند دعوای ابطال اجراییه هم در دعاوی بانکی وجود دارد که طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، دعاوی با خواسته غیرمالی از چهار میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال میباشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره حقوقی رایگان در این زمینه با ما تماس بگیرید.

در این حالت مطابق قانون تجارت عمل خواهد شد مگر اینکه قانون یا آیین نامه خاصی وجود داشته باشد.

خیر بانکها حق ورود به عرصه خرید و فروش کالا به منظور تجارت را ندارند.