وکیل الزام به تنظیم سند : زمانی که بین دو فرد حقیقی یا حقوقی ، معامله ی بیعی رخ میدهد ، معامله ابتدایی مذکور بین طرفین یک سند عادی می باشد. توضیحات بیشتر در ادامه توسط وکیل متخصص ملکی گروه حقوقی عدل گو :

بطور مثال فروشنده و خریدار در عقد بیع ، طی مبایعه نامه ای با یکدیگر قراردادی منعقد میکنند. سند مبایعه نامه یک سند عادی میباشد.

برای انتقال مالکیت شرعی ، توافق دو طرف مبتنی بر سند عادی هم موثر خواهد بود اما مطابق قانون ثبت ، قانون گذار محترم ، شخصی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام او باشد .

طبق قانون ثبت ، دولت کسی را مالک میشناسد که سند رسمی به نام خود در اختیار داشته باشد.
بنابراین لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار به طرفیت فروشنده احساس میشود.

وکیل الزام به تنظیم سند

چه مواقعی لزوم طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احساس میشود؟

زمانی که بین فروشنده و خریدار قراردادی منعقد میشود ، فروشنده مکلف است جهت انتقال مالکیت ، در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی حضور پیدا کند و اقدام لازم را انجام دهد.(چه در قرارداد منعقد شده بعنوان تکلیف فروشنده ذکر شده باشد چه در قرارداد ذکر نشده باشد)
زمانی که فروشنده از این وظیفه قانونی خود امتناع میکند ، خریدار برای احقاق حق خویش به محکمه مراجعه میکند.

نحوه اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است؟

به دو شکل میتوان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را پیشبرد:

  1. اگر در قرارداد تاریخ مشخصی برای حضور در دفترخانه بین خریدار و فروشنده مشخص شده باشد ، وقتی که خریدار در زمان مقرر در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی حضور پیدا میکند اما فروشنده از حضور امتناع میکند، در این حالت خریدار از دفترخانه اسناد رسمی گواهی عدم حضور دریافت میکند و سپس به دادگاه جهت اقامه دعوای حقوقی روانه میشود.
  2. اگر در قرارداد تاریخ مشخصی ذکر نشده باشد ، ابتدا خریدار به فروشنده طی اظهارنامه ای درخواست میکند که در تاریخ مشخصی در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت بطور رسمی حضور پیدا کند.اگر مدتی از اظهارنامه گذشت و پاسخ و اقدامی صورت نپذیرفت، خریدار دوباره از دفتر خانه اسناد رسمی ، گواهی عدم حضور را دریافت کرده و به روال قبل در دادگاه اقامه دعوا میکند.

نحوه اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه چگونه میباشد؟

از نظر صلاحیت ذاتی ، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را دارد و از لحاظ صلاحیت محلی ، اگر مربوط به اموال غیرمنقول مانند خانه باشد ، در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول اقامه میشود و اگر مربوط به اموال منقول مانند اتومبیل باشد ، در محل اقامت خوانده اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی میشود.

خریدار با تنظیم دادخواست با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه مراجعه میکند .
توصیه میشود خریدار علاوه بر اقامه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ، دستور موقت نیز از دادگاه درخواست کند تا با این اقدام ، از خرید و فروش های بعدی توسط فروشنده و کلاهبرداری ایشان جلوگیری شود.
پس از دریافت دادخواست ، دادگاه به بررسی اسناد و مدارک از قبیل بررسی اوراق مبایعه نامه ، معاینه محل ، نظریه کارشناسی و … میپردازد. النهایه دادگاه به صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی مبادرت میکند .

اگر علیرغم حکم دادگاه، فروشنده امتناع از تنظیم سند رسمی کند، چه اقدامی صورت میپذیرد؟

اگر با وجود حکم قضایی، فروشنده بازهم از تنظیم سند رسمی در دفترخانه امتناع کرد ، دادگاه به دفترخانه اسناد رسمی اجازه میدهد که تنظیم سند رسمی را انجام دهد.

استفاده از وکیل الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی پیچیدگی های حقوقی در بطن خود دارد که احتیاج به اخذ وکلای با تجربه و خبره دارد. گروه وکلای عدل گو متشکل از وکلای خبره و با تجربه ای هستند که به شما در این خصوص میتوانند راهگشایی کنند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس