وکیل مهریه ، متخصص برای مطالبه مهریه : مهریه از جمله حقوق مالی است که به موجب ازدواج به زن تعلق می گیرد ،اما متاسفانه در برخی موارد آگاهیهای لازم در مورد آن وجود ندارد. بعنوان مثال در اکثر موارتعدادی سکه طلا بسته به عرف جامعه و خانواده بعنوان مهریه خانم در نظرگرفته می شود بدون توجه به اینکه چنانچه خانم بخواهد به این حق قانونی خود دسترسی پیدا کند بعضا با چه مشکلاتی مواجهه می شود و یا:

 • بجای سکه طلا چه چیزهایی را می توان مهر قرار داد و یا راههای وصول مهریه کدامند ؟
 • یا اینکه ایا همیشه تمام مهر به خانم تعلق میگیرد ؟
 • یا هر زمان که بخواهد و تحت هر شرایطی بعد از عقد می تواند مهریه را مطالبه کند ؟
 • ایا امکان از بین رفتن مهریه مثلا در مواردی مانند خیانت و روابط نامشروع (جهت مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاله مکتوب مرتبط با این موضوع با همین عنوان مراجعه کنید )وجود دارد ؟
 • در چه مواردی قانون برای خانم مهر تعیین میکند و یا اصلا میشود بدون تعیین مهریه عقد نکاح را جاری ساخت؟
 • انواع مهریه کدامند ؟
 • آیا راهی برای اینکه مرد،مهریه زن را نپردازد ،پیش بینی شده است ؟
 • آیا امکان کم و زیاد کردن مهریه بعد از عقد وجود دارد؟
 • و…

پاسخ به این سوالات و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیگیری پرونده های مرتبط با موضوع مهریه در حیطه تخصصی وکیل خانواده و مهریه میباشد که در ادامه به پاسخ به این سوالات میپردازیم :

معنی مهریه

مهریه یا کابین مالی است که به هنگام عقد نکاح مرد به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت آن می شود که نشانه قصد او برای نکاح می باشد و صداق نیز نامیده می شود که فلسفه آن پایبندی مرد به زندگی و ضامنی برای زن می باشد . در هیچ کجا مقدار مشخصی برای آن ذکر نشده و محدودیتی نیز در انتخاب نوع و مقدار آن وجود ندارد و هرچیز را که مالیت داشته باشد حتی اگر ناچیز باشد ،و یا حتی انجام کاری مانند آموزش زبان خاص یا قران و … را می توان مهر قرار داد، در ادامه با توضیحات وکیل مهریه همراه باشید..

وکیل مهریه

مهر نوعی حق است و مالی است متعلق به زن که به محض وقوع عقد نکاح زن مالک آن می شود وهر زمان بخواهد میتواند آنرا مطالبه کند ، حتی چنانچه در زمان حیاتش انرا دریافت نکند ،بعد از فوتش نیز این حق محفوظ و در اولویت بدهی های مرد می باشد و به وراث زن می رسد و قابل مطالبه است .

انواع مهریه

مهرالسنه

مهریه ای که پیامبر برای همسران و فرزند خود تعیین کردند بین 400تا 500درهم می باشد

مهرالمسمی

مهریه ای که قبل از عقد طرفین بر میزان توافق کرده اند و در سند ازدواج آنرا درج میکنند.

مهرالمثل

چنانچه طرفین قبل ازعقد مهریه مشخصی را ذکر نکرده باشند ویا مهریه به جهتی مثلا نامشروع بودن یا فاقد مالیت بودن ،باطل باشد ویا در عقد نکاح دایم اصلا مهریه ای برای زن تعیین نشده باشدو پس از انجام عمل نزدیکی زن فوت کند (لازم به ذکر است چنانچه عقد نکاح بصورت منقطع باشد و مهریه تعیین نشود عقد باطل است )در اینصورت برای زن مهریه ای متناسب با اوضاع و احوال وی و زنان شبیه وی تعیین می گردد.

مهرالمتعه

چنانچه در زمان عقد نکاح دایم مهریه برای زن تعیین نشده باشد و قبل از وقوع نزدیکی ،زوج اقدام به طلاق همسرش نماید ،برای زن مهر المتعه با توجه به استطاعت و وضعیت زوج تعیین میگردد .

تقسیم بندی دیگری نیز برای مهریه وجود دارد که بر این اساس مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم میشود :

عندالمطالبه

در این نوع مهریه ،هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید مرد موظف به پرداخت است .البته چنانچه این مطالبه قبل از وقوع نزدیکی باشد زن تنها می تواند نیمی از مهریه را مطالبه نماید مگر انکه از حق حبس خود استفاده نماید که در اینصورت زن میتواند تاقبل از دریافت کامل مهریه از انجام وظایف زوجیت خودداری نماید و حتی چنانچه دادگاه بعلت اعسار مرد حکم تقسیط مهریه را صادر کند زن میتواند تا قبل از دریافت اخرین قسط همجنان از حق حبس خود استفاده نماید . دراین نوع از مهریه فرض بر توانایی مرد در پرداخت مهریه است و عدم توانایی وی در در پرداخت به عهده خود وی است .

عندالاستطاعه

در این نوع از مهریه هر زمان زن مهریه خود را مطالبه نماید نخست باید ثابت نماید که زوج توانایی پرداخت مهریه را دارد چراکه اصل بر عدم توانایی مرد در پرداخت مهریه است .

مواردی که مهریه به زن تعلق نمیگیرد

اصولا تحت هر شرایطی مهریه به زن تعلق می گیرد و حتی شرایطی باید خیانت زوجه ، داشتن روابط ناشمروع و یا نشوز وی و یا فوت زوج و یا درصورت تالجر بودن،ورشکستگی او هیچکدام ساقط مهریه نمی باشد .اما تنها در چند صورت مهریه به زن تعلق نمی گیرد :

 • چنانچه شرایط صحت عقد در وقوع عقد نکاح بین زوجین رعایت نشده باشد و عقد نکاح باطل باشد و نزدیکی هم بین زوجین رخ نداده باشد .
 • چنانچه عقد نکاح به دلیلی فسخ شود و نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد .
 • چنانچه در زمان عقد نکاح دایم مهریه تعیین نشده باشد و زن پیش از وقوع نزدیکی فوت کند.

نحوه وصول مهریه

تا قبل از صدور بخشنامه جدید رسیدگی به دادخواست های مطالبه مهریه ،وصول مهریه یا با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و دریافت نامه معرفی به اجراییات ثبت و یا از طریق دادخواست مطالبه مهریه ازطریق دادگاه خانواده ،و معرفی اموالی اززوج و توقیف آن انجام می شد و یا در صورتی که زوج زیاد به خارج از کشور مسافرت میکرد و برایش جنبه حیاتی داشت با ممنوع الخروج وی امکان تحت فشار قراردادن او جهت وصول مهریه ،وجود داشت.

وکیل مهریه ، متخصص برای مطالبه مهریه

اما با صدور این بخشنامه از آن جهت که پرداخت مهریه و حبس تعزیری ناشی از عدم توانایی زوج در پرداخت مهریه قانونی (حداکثر 110سکه )بعلت بالارفتن نرخ سکه و عدم تناسب مهریه با توانایی اکثر بدهکاران مهریه ،مقرر گردید قبل از مراجعه به محاکم جهت مطالبه مهریه باید به اجراییات ثبت مراجعه شود و ادارات مذکور موظفند ظرف 2 ماه از تقاضای اجرا نسبت به شناسایی و توقیف اموال زوج اقدام کنند و یا چنانچه ظرف 6 ماه از صدور اجراییه ، نتیجه ای حاصل نشود، در این صورت گواهی ای برای محاکم صادر می شود و خواسته زوج بررسی و حکم مناسب صادر میشود.در هر حال چنانچه زوج قادر به پرداخت مهریه به صورت یکجا نباشد با توجه به درامد و وضعیت اقتصادی دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد که در هر مرحله با توجه به شرایط مالی زوج ، نرخ تورم و …امکان درخواست تعدیل آن از سوی زوج و زوجه وجود دارد.

مجازات نپرداختن مهریه

مطابق قانون زوج متعهد است کل مهریه زوجه را بپردازدلیکن در قانون حمایت از خانواده مصوب 1399 مقررگردید نسبت به مهریه ،صرفا تاد 110سکه بازداشت ایشان صادر شود و نسبت به مازاد زوجه باید اقدام به معرفی مالی از زوج نماید اما در بازنگری در این قانون مقررگردیدمدعی اعسار میتواند با طرح دادخواست مبلغ دیون خود را در صورت اثبات اعسار ،تقسیط نماید و با توجه به افزایش بی رویه قیمت سکه دستورالعملهای مربوط ،سهل گیری حداکثری را نسبت به افرادی که بعلت عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند را در نظر گرفت .و در راستای رسیدگی به پرونده های وصول مهریه مقرر شد فرایند بگونه ای باشد که حتی المقدور منجر به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.

وکیل مهریه

در حال حاضر با توجه به بالارفتن نرخ تورم در جامعه و افزایش قیمت سکه که اصولا بعنوان مهریه لحاظ می شود و همچنین تلاش افراد جهت فرار از پرداخت مهریه و استفاده از راهکارهایی مانند انتقال اموال به غیر و از طرفی تغییرتاثیر پاره ای قوانین در نتیجه صدور بخشنامه های جدید وصول مهریه ،مطالبه مهریه و وصول آن کمی مشکل به نظر میرسد و در این زمینه تنها ی وکیل مهریه متخصص و با تجربه و اشنا به قوانین و بخشنامه ها میتواند شما را به حقوق قانونیتان برساند لذا مجموعه حقوقی ما با حضور وکلای کیفری متبحر میتواند ضمن ارائه مشاوره تخصصی دراین زمینه در صورت نیاز به دفاع از شما بپردازد و احقاق حق نماید و یا در صورت لزوم شما را در انتخاب مهریه ای مناسب برای جلوگیری از وقوع مشکلات در آینده راهنمایی نماید .

چنانچه نیازمند مشاوره حقوقی با وکیل متخصص مهریه هستید ،از طریق راههای ارتباطی با ما تماس حاصل فرمایید تا در اسرع وقت نسبت به مشکل شما رسیدگی صورت گیرد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس