مشاوره حقوقی طلاق

ماهیت طلاق

طلاق کلمه ای عربی میباشد و به معنای آزاد کردن میباشد و در واقع پیمان زناشویی را برهم زدن است به عبارت دیگر یکی از عوامل از بین رفتن عقد نکاح بین زوجین ، طلاق می باشد. طلاق امری است که اجرای آن تنها از طرف زوج قابل اجرا میباشد و به هیچ عنوان نمیتوان از جانب زن این موضوع حقوقی اجرا شود. البته که در برخی موارد مرد علیرغم اینکه از سوی دادگاه اجبار به اجرای صیغه طلاق دارد، ولی مرد از دستور دادگاه استنکاف میکند و دادگاه در این حالت به سردفتران طلاق ،نیابت در اجرای طلاق را اجازه می دهند. توصیه گروه حقوقی عدل گو ، استفاده از مشاوره حقوقی خانواده ، قبل از انجام طلاق ، و استفاده از وکیل متخصص طلاق جهت سهولت در کسب نتیجه مورد نظر می باشد .

انواع طلاق

طلاق هم مانند نکاح انواعی دارد که به شرح زیر میباشد:

یک)طلاق رجعی:

به زبان ساده طلاقی است که مرد زمانی که اجرای صیغه طلاق را انجام میدهد ، میتواند در زمان عده به زن بدون هیچ تشریفاتی رجوع کند و دوباره به منزله زن و شوهر زندگی کنند.

مشاوره حقوقی طلاق

دو)طلاق باین:

مفهوم مخالف طلاق رجعی میباشد بدین منظور که دیگر مرد نمیتواند در زمان عده به زن رجعت کند . البته طلاق باین هم انواعی دارد:

  • هر گاه زن در هر حالی طلاق داده شود که دوشیزه و باکره باشد.
  • طلاق در زمانی باشد که زن دیگر عادت ماهانه نداشته باشد که عرفا زنانی که از سن پنجاه سال میگذرند ، به این خصلت دچار میشوند.
  • طلاق خلع:خلع در لغت به معنای بخشیدن است و در اصطلاح حقوقی به طلاقی گفته میشود که زن تقاضای طلاق کرده است و در قبال آن ، مهریه خود را به شوهر میبخشد حال شوهر بخواهد که قبول کند یا اینکه نخواهد قبول کند که در این صورت دادگاه مهریه را قبول میکند.
  • زن و شوهری که بعد از سه بار ازدواج متوالی با هم بدین معنا که ازدواج اول منتهی به طلاق شده است و دوباره ازدواج کرده اند و این پروسه سه مرتبه اتفاق بیافتد ، در بار سوم دیگر طلاق باین میشود و مرد حق رجوع نخواهد داشت.

طلاق در قانون مدنی

در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، بیست و پنج ماده در خصوص طلاق صحبت شده است که از مواد 1133 تا 1157 در این باره صحبت کرده اند.
از جمله مباحثی که در قانون مدنی بدان اشاره شده است ،شرایط طلاق میباشد که عبارتند از:

  • طلاق باید در حضور دو مرد عادل اتفاق بیافتد.
  • طلاق باید قطعی و بدون هیچ شرطی اتفاق بیافتد.مثلا نمیتوان در اجرای صیغه طلاق گفته شود که اگر ویزای کانادا زن حاضر شود،مرد زن را طلاق میدهد.
  • مرد بعنوان طلاق دهنده باید عاقل،بالغ،قاصد و مختار باشد بطور مثال مرد نمیتواند در حال مستی زن خود را طلاق بدهد.

طلاق در قانون حمایت خانواده

در قانون خانواده مصوب 1391 ، قانونگذار محترم در شانزده ماده در خصوص طلاق صحبت به میان آورده است.
از جمله نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، در خصوص فرآیند طلاق در دادگاه ها میباشد.زمانی که طلاق درخواست میشود ،دادگاه به منظور صلح و سازش بین طرفین،موضوع را به داوری ارجاع میکند.در رویه قضایی بدین صورت است که یا زوجین خود اقدام به معرفی داور میکنند یا اینکه به واحد داوری دادگاه ها رجوع میکنند . سپس بعد از اینکه داوران نظر خود را اعلام کردند ،دادگاه ها با توجه به نظریه داوران رای خود را انشاء میکنند.

مرجع صالح برای رسیدگی به طلاق

زمانی که در حقوق از مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی بحث میشود، طبق قانون آیین دادرسی مدنی ، به دو نوع صلاحیت عنایت میشود.

اول) صلاحیت ذاتی:

دادگاه های خانواده به موضوع طلاق رسیدگی میکنند.

دوم) صلاحیت محلی:

اگر طلاق از طرف زوج باشد ، باید در محل دادگاه خانواده اقامت خوانده یعنی زوجه صورت پذیرد و اگر طلاق از طرف زوجه اقدام میشود،زوجه اختیار دارد یا در محل سکونت خود یا در محل اقامت خوانده یعنی زوج ،اقامه دعوا را انجام دهد.

سوالات مشاوره حقوقی طلاق

تعیین داور زن برای اجرای مقررات مربوط به طلاق بلااشکال است.

بله شوهر میتواند زن را وکیل قرار دهد که خود را مطلقه کند.

تماس