مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای

 

مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای

 

نکاتی درباره جرایم رایانه ای
با گذشت زمان و روی کار آمدن فناوری ها و تکنولوژی های جدید ، شاهد به وجود آمدن نوع جدیدی از از جرایم هستیم که در زبان عامه به عنوان  جرایم رایانه ای شناخته می شوند.

جرایم رایانه ای به طور کلی به جرایمی گفته می‌شود که در فضای تکنولوژی رخ دهد؛ به زبان دیگر می توان گفت هر فعل یا ترک فعلی که از طریق تکنولوژی و رایانه یا از طریق اینترنت صورت بگیرد توسط قانون جرم شناخته شده و محکوم می شود.
به بیانی ساده تر جرم رایانه‌ای به معنی استفاده فرد از کامپیوتر و فناوری برای انجام عمل مجرمانه خود می باشد.

 

مشاوره حقوقی جرایم رایانه ای

 

با توجه به توضیحات گفته شده می توانیم جرایم رایانه ای را به سه دسته تقسیم بندی کنیم:

۱) جرایمی که در آنها تجهیزات جانبی فناوری مانند رایانه به عنوان بطن جرم برای اعمال مجرمانه شناخته شوند
۲) جرایمی که زیرمجموعه جرایم سایبری نامیده می شوند و در فضای مجازی رخ میدهند ولی آثار آنها در جامعه به طور واقعی ظاهر شود مثل شنود های غیر مجاز ،هک نفوذ غیر مجاز و تولید ویروس های رایانه ای
۳) جرایمی که موضوع جرم رخ داده تجهیزات فناوری و از این موارد باشند

 

تاریخچه وقوع جرایم رایانه ای

 

جرایم رایانه‌ای به علت وقوع تکنولوژی و فناوری اطلاعات در سطح جهان و نو ظهور بودن آن، تاریخچه کهنی نداشته و در ایران نیز از اوایل دهه ۱۳۸۰ به طور رسمی مطرح شده و با گسترش آن به مرور زمان، مورد توجه قانونگذاران قرار گرفت تا به بررسی آنها بپردازند.

برای اشاره به وقوع اولین جرم رایانه‌ای در ایران میتوان به جعل چکهای ضمانت توسط یک دانشجوی کامپیوتر با همکاری یک کارگر چاپخانه در استان کرمان اشاره کرد.
با گسترش روزانه وسایل ارتباطات جمعی و افزایش احتمال وقوع جرایم ،وزارت امنیت ایران به فکر تاسیس کمیته برای حفظ امنیت سایت ها افتاد و برای اولین بار موضوع فیلترینگ در ایران بیان شد

 

مصادیق مشهود در جرایم رایانه ای

۱) دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و داده های مخابراتی کشور
۲) جاسوسی و نفوذ به رایانه‌های اطلاعات کشور
۳) شنود غیرمجاز در محتواهای ارتباطات غیر عمومی و سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و ایجاد امواج مغناطیسی یا نوری
۴) جعل و تغییر داده های رایانه ای
۵) تخریب و از بین بردن اطلاعات رایانه‌ای
۶) کلاهبرداری و سرقت با استفاده از رایانه و تکنولوژی
۷) جرایم علیه فرهنگ و اخلاقیات عمومی جامعه
۸) هتک آبرو و حیثیت اشخاص و انتشار موضوعات آنها در فضای رایانه‌ای
۹) انتشار و در دسترس قرار دادن محتواهای آموزشی به صورت غیرمجاز ،جاسوسی، شنود غیرمجاز و تخریب و اخلال در اطلاعات و سامانه‌های مخابراتی کشور

 

نص قانون درباره ی جرایم رایانه ای

 

تبصره ها و مواد بسیار زیادی در این باره توسط قانونگذار بیان شده که ما به طور مختصر به تعدادی از آنها می پردازیم:

ماده ۱) هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۲) هرکس به طور غیرمجاز  به محتوای در حال انتقال، ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی  ویا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۳) در جرایم رایانه‌ای هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:
الف) دسترسی به داده های گفته شده یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۶۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ب) در دسترس قرار دادن داده های گفته شده برای اشخاص فاقد صلاحیت برای دانستن اطلاعات به حبس از ۲ تا ۱۰ سال محکوم خواهند شد.
ج) پرده برداری یا در دسترس قرار دادن داده های گفته شده برای دولت سازمان شرکت یا گروه های بیگانه یا عاملان آنها به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

ماده۴) هرکس به قصد دسترسی به داده های سری موضوع ماده (۳) گفته شده ی قانون، تدابیر امنیتی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی را نقض کند ، به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون تا ۴۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده۵) چنانچه ماموران دولتی که مسئول حفظ داده های سری گفته شده در ماده ۳ این قانون یا سامانه‌های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده یا داده‌ها یا سامانه‌های گفته شده در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی باعث فاش شدن آنها شوند،  به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهندشد.

ماده۶) ۱ـ هرکس به قصد خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذکور در مواد معین شده را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی که برای ارائه خدمات ضروری عمومی به کار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانکداری مرتکب شود، به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهدشد.

ماده ۷) با علم به مجهول بودن داده ها یا کارت ها یا تراشه ها از آنها استفاده کند به مجازات معین شده محکوم خواهد شد

ماده ۸) در جرایم رایانه‌ای اگر شخص به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا از دسترس خارج کند به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

جرایم رایانه ای

دادگاه های صالح برای رسیدگی به جرایم رایانه ای

طبق بند قانون جرایم رایانه‌ای دعاوی مربوط به جرایم رایانه ای توسط قوه قضاییه و به نسبت ضرورت دعاوی به یکی از شعب دادسراها، دادگاه های انقلاب ،نظامی و تجدید نظر ابلاغ می شوند و در دادگاه های مد نظر این نوع پرونده ها، از میان قضات موجود در دادسرای ناحیه، به فردی که آشنایی لازم به امور رایانه ای را دارد انتخاب و پرونده به آنها ابلاغ می شود.

 

مجازات های معین شده برای جرایم رایانه ای

با عنایت به این موضوع که هر جرمی که در جامعه رخ دهد مستلزم مجازات در خور موضوع می باشد جرایم رایانه ای نیز مجازات هایی را برای فرد مرتکب به وجود می آورد از قبیل:

۱) مطابق ماده ۷۴۰ قوانین جرایم رایانه ای هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن ،تغییر، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا خدمات و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به یک تا پنج سال جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

۲) مطابق ماده ۷۴۲ قوانین جرایم رایانه ای هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند و به قصد تجارت یا فساد آنهارا تولید، ذخیره یا نگهداری کند به ۹۱ روز تا ۲ سال ۷ یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۳) مطابق ماده ۷۴۵ قوانین جرایم رایانه‌ای هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت شخص جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد به نحوی که به ضرر یا موجب هتک حیثیت او شود، به ۹۱ روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

۴)طبق ماده ۷۴۶ قوانین جرایم رایانه ای هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت از زبان خود یا به عنوان نقل قول از دیگری  به فرد نسبت دهد اعم از این که از طرق یاد شده به نحوی از آن عمل ضرر مادی یا معنوی به شخص وارد شود یا نشود ، علاوه بر اعاده حیثیت به ۹۱ روز تا ۲ سال حبس یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

مشاور حقوقی جرایم رایانه ای

در این گونه پرونده‌ها وکیل یا مشاور حقوقی مدنظر می بایست علاوه بر تخصص و مهارت در موضوعات حقوقی ، با موضوعات و فناوری های به روز آشنایی کامل داشته تا بتواند راهگشای موضوعات افراد باشد.

 

مجموعه حقوقی عدل گو با در بر داشتن متخصص ترین و با مهارت ترین وکلای ناحیه غرب تهران مفتخر به ارائه مشاوره ها و عقد قراردادهای حقوقی با شما عزیزان به صورت شبانه روزی و ۲۴ ساعته می باشد.

 

 

 

در صورت نیاز با شماره تماسهای مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس