ازدواج بدون اجازه پدر : طبق قانون ، یک دختر بالغ و عاقل هر چقدر هم در گرفتن تصمیمات زندگی مستقل باشد اما برای ازدواج احتیاج به اجازه‌ پدر دارد.

مستند قانونی اجازه پدر برای ازدواج دختر ، ماده 1043 قانون مدنی اصلاحی مورخ 14/8/1370 است و بدین شرح است که ازدواج دختر باکره اگرچه به سن بلوغ نیز رسیده باشد ، منوط به اجازه پدر یا پدربزرگ اوست . توسط وکیل ازدواج دختر بدون اذن پدر

در چه مواردی ازدواج بدون اجازه پدر جایز است ؟

و اما موارد استثنائی ازدواج بدون اجازه پدر :

هرگاه پدر یا پدربزرگ بدون دلیل یا بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری کند ، اجازه آنها ساقط خواهد شد و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است ، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده ، به دفتر ازدواج مراجعه کند و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

  • در قانون قدیم به پدر اجازه داده می شد که به دادگاه مراجعه کند و دلایل خود را ابراز کند اما در حال حاضر دختر با مدرک کارشناسی ارشد و با دارا بودن حداقل 5 سال سابقه کار با بیمه میتواند اقدام به ثبت ازدواج کند .

در صورتی که دختر به سبب ازدواج باکره نباشد ، اجازه پدر شرط نیست.

  • در صورتی که دختر قبلا ازدواج کرده باشد و طلاق گرفته باشد یا اینکه شوهر فوت کرده باشد ، برای ازدواج بعدی خود نیاز به اذن پدر نخواهد داشت .در صورتی که پدر یا جدپدری در قید حیات نباشند ، اجازه مادر و سایرین شرط نیست منتهی اجازه از دادگاه خانواده لازم است .
  • در صورتی که پدر دیوانه باشد و تحت قیمومیت باشد ، اجازه‌اش برای ازدواج دختر شرط نمیباشد.در صورتی که دختر باکره‌گی خود را به هر دلیلی غیر از ازدواج مثل بیماری یا رابطه‌ی نامشروع زائل کرده باشد ، نیازی به اجازه پدر نخواهد داشت .
  • در صورتی که دختر برای ازدواج از پدر اجازه بگیرد اما اجازه ندهد و پدربزرگ اجازه دهد ، میتواند ازدواج کند.در صورتی که پدر سفیه باشد یعنی توانایی مدیریت مالی نداشته باشد و مال خود را در راه بیهوده صرف کند ، اجازه وی در ازدواج دختر شرط نمیباشد.
  • در صورتی که دختر پدر یا جدپدری نداشته باشد اما خود صلاح و فساد خویش را تشخیص دهد ، اجازه خودش کافی است .در صورتی که دختر سن30 به بالا داشته باشد و به شرط هوشیاری و توانایی تصمیم‌گیری و تشخیص مصلحت خویش ، اجازه پدر لازم نیست.

خیر ؛ در اینصورت ازدواج غیرنافذ است و با اجازه پدر یا پدربزرگ نکاح نافذ خواهد شد .

عقد صحیح و نافذ خواهد بود اما سردفتر مرتکب تخلف انتظامی شده است .

خیر ؛ پدر حق ندارد که اجازه‌ی خود را به سایرین مانند برادر یا خواهر خود منتقل کند و بعبارت دیگر اجازه قابل انتقال نیست.

بله ، دختر چه در ازدواج موقت و چه در ازدواج دائم نیاز به اجازه‌ی پدر خود دارد.

بله ، برای اینکه دختر از دادگاه خانواده اذن بگیرد ، باید اقدام به تنظیم دادخواست با موضوع کسب اجازه از دادگاه در نکاح کند.

تماس