وکیل متخصص تهدید : یکی از اهداف اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر رسیدن به جهانی است که در آن همه‌ی افراد بشر از ترس و واهمه آزاد باشند . بنابراین تهدید کردن اشخاص از آن جهت که موجب ایجاد ترس و واهمه در آنها میشود ، ناقض یکی از اصول حقوق بشر میباشد.در حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران نیز تهدید کردن اشخاص جرم محسوب شده است .

عنصر مادی

وکیل کیفری  : طبق ماده 669 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی ، هر گاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد ، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

وکیل تهدید

مفهوم ضررهای نفسی ، شرفی و مالی در جرم تهدید

منظور از ضرر نفسی ، ضرری است که متوجه جسم طرف مقابل باشد مثل اینکه وی را تهدید به کتک زدن یا بریدن اعضای بدن نماید.
منظور از ضرر شرفی ، ضرری است که متوجه آبروی طرف باشد مثل اینکه وی تهدید شود که شایعاتی در مورد اختلاف خانوادگی یا چند همسر داشتن یا نابسامان بودن وضعیت مالی وی پخش شود.
منظور از ضرر مالی، ضرری است که متوجه حقوق مالی طرف مقابل باشد مثل اینکه وی تهدید به آتش زدن خودرو و یا خانه‌اش شود.
و بالاخره منظور از افشای سر ، افشای چیزی است که طرف مقابل بر مکتوم وپنهان ماندن آن اصراردارد مثل اینکه کسی دیگری را به افشای همسر اولی که قبل از همسر فعلی اختیار کرده بوده است ، تهدید نماید.

خواسته‌ و تقاضای تهدیدکننده از فرد تهدیدشده

خواسته تهدیدکننده در جرم تهدید مهم نیست . هرگاه تهدیدکننده هیچ درخواستی نداشته باشد و بعبارت دیگر ، تقاضای انجام کار یا ترک فعلی را هم نکرده باشد ، بازهم به تصریح نص صریح قانون ، جرم تهدید محقق خواهد شد.

در صورتی که تهدیدکننده خواسته‌ای هم داشته باشد ، رسیدن وی به آن خواسته ، شرط تحقق جرم تهدید نیست .

طریقه‌ی تهدیدکردن

تهدیدکردن به هر نحو ممکن است ، اعم از اینکه به شکل شفاهی یا مکتوب باشد ، مستقیم یا غیرمستقیم باشد ، در فضای مجازی باشد یا در فضای حقیقی باشد . نکته‌ای که از اهمیت برخوردار است تهدید باید صریح باشد.

تهدید نسبت به بستگان فرد تهدیدشده

اگر مرتکب اقدام نسبت به تهدید مال و جان بستگان تهدیدشده کند ، مشمول جرم تهدید خواهد شد . منظور از بستگان ، خویشاوندان نزدیک سببی یا نسبی فرد میباشند که ورود ضرر به آنها برای فرد نگران‌کننده است . بنابراین نمیتوان آن را شامل خویشاوندان دور مرتکب که وضعیت آنها چندان اهمیتی برای مرتکب ندارد ، کرد .

هر گاه تهدید به اعمال خشونت فوری برای اخذ مال بوده و به بردن مال منجر شود ، چه جرمی اتفاق افتاده است ؟

جرم سرقت مقرون به آزار یا تهدید بوقوع پیوسته است بطور مثال کسی با گرفتن چاقویی در مقابل دیگری او را تهدید کند که اگر کیف پولش را به وی ندهد ، کشته خواهد شد و پس از گرفتن کیف پول بگریزد .

آیا تهدید غیرمستقیم نیز جرم است ؟

بله ، مثل اینکه مطلب تهدیدآمیز به شخص الف گفته شود ، با علم به این که وی آن را به شخص ب که شخص موردنظر تهدیدکننده است ، منعکس خواهد کرد ولی توجه شود که تهدید باید صریح باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس