,

تفسیر ماده 7 قانون مدنی

ماده ٧- اتباع خارجی مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مجموعه خود خواهند بود.

تفسیر ماده 7 قانون مدنی سایت عدل گو

  1. تنفیذ وصیت ایرانیان غیر شیعه تابع مقررات مذهبی خود آنان است مگر این که مفاد آن برخلاف قواعد مربوط به نظم عمومی باشد بنابراین در مورد نفوذ وصایای شخص بدون وراثت و میزان تصرف نافذ موصی قانون مذهبی متوفی رعایت می‌شود.
  2. اجرای قوانین خارجی مربوط به احوال شخصی بیگانگان در دادگاه ایران مشروط بر این است که قانون خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه داخلی مخالف نباشد.
  3. مطابق اصل ١٣ قانون اساسی: ایرانیان زرتشتی کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.
  4. همچنین طبق اصل ١٢ قانون اساسی مذاهب دیگر اسلامی شافعی مالکی حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج طلاق ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارد.
  5. قواعد و عادات مذهبی مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در حکم قانون خارجی است و اجرای آن در دادگاه منوط بر این است که با نظم عمومی و اخلاق و حسن مخالف آن باشد.
  6. در طلاق و نکاح خارجیان مقیم ایران هرگاه زن و شوهر دارای تابعیت های گوناگون باشند قانون دولت متبوع شوهر حاکم است.
  7. طبق ماده ٩٧۵ قانون مدنی مقررات این ماده ۷ تا حدی اجرا می‌شود که مخالف عهدنامه های بین المللی که ایران امضا کرده است و قوانین خاص دیگر نباشد.
  8. همچنین مطابق ماده ٩٧٣ قانون مدنی اگر قانون خارجی که باید مطابق ماده ۷ قانون مدنی رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکم مکلف به رعایت این حال نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد.

گروه حقوقی عدل گو

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *