ماده 52 قانون مجازات اسلامی:

هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر میشود.

 

 

تفسیر ماده 52 قانون مجازات اسلامی

1) ماده 32 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میداشت:

(هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل کیفری او محو می شود.

برای کلیه محکومین به مجازات های معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغا گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محكوم عليه به مراجع صلاحيتدار مربوط اعلام شود.)

 

تبصره – در مواردی که به موجب قوانین استخدامی، حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آن که در قوانین و با حکم دادگاه قید شده باشد.)

 

2) ظاهر این ماده بیانگر آن است که تعلیق مجازات از زمان صدور قرار تعلیق آغاز می شود اما این امر با قواعد مجازات ها سازگار نیست زیرا تا مجازاتی قطعی نشود نمی توان آن را اجرا کرد و تعلیق اجرای حکم زمانی است که حکم قابل اجرا باشد.

 

3) تعلیق مجازات، کلیه آثار محکومیت را زایل میکند.

 

4) یکی از نهادهایی که در برخی قوانین خارجی مانند دانمارک و انگلیس پیش بینی شده است عفو قضائی می باشد که برخی نسبت به اطفال و برخی نسبت به اطفال و بزرگسالان اعمال می کنند.

 

5) تعلیق مجازات به عنوان سابقه برای تکرار جرم به حساب نمی آید.

 

6) ماده 12 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  مصوب 1382 محکومیت به حبس غیر تعلیقی زاید بر پنج سال، حدود، قصاص و جرایم علیه امنیت در جرایم عمدی را از موجبات اخراج از خدمت دانسته و تبصره اول این ماده مقرر می دارد:

«در صورت وجود شرایط خاص خدمتی و عدم مصلحت اخراج از خدمت با تقاضای فرمانده مربوط یا دادستان، دادگاه می تواند با ذکر دلایل و تصریح در متن حکم، اجرای اثر تبعی حکم را طبق مقررات مربوط به تعلیق در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/ ۳ /۲ معلق نماید.»

 

7) به موجب نظریه مشورتی ش ۷/ ۶۲۶۵- ۶۷/ ۹ / ۱۹ ، محکومیت به انفصال دایم از شغل دولتی، سوء پیشینه کیفری محسوب نمی شود.

 

8) صدور گواهی عدم سوء پیشینه در مدت تعلیق با قید این که محکومیت معلق شده، بلااشکال است (نظریه کمیسیون حقوق جزای اختصاصی اداره حقوقی مندرج در شماره 115 مجله هفته نامه دادگستری).

 

9) به موجب نظریه مشورتی ش ۷/ ۵۴۹۳- ۷۸/ ۸ / ۷ ، بقاء شاکی خصوصی بر شکایت خود مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نیست، اگرچه موضوع اتهام فاقد جنين جهت خسارت یا دیه و … باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس