ماده 50 قانون مجازات اسلامی:

چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

تفسیر ماده 50 قانون مجازات اسلامی گروه وکلای عدل گو

1) ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر میداشت:

(دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم عليه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای دستور دادگاه می باشد:

  1. مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.
  2. خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین.
  3. اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی
  4. خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم عليه مضر تشخیص می دهد.
  5. خودداری از رفت و آمد به محل های معین
  6. معرفی خود در مدت های معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین می کند.)

تبصره – اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادرکننده حکم تعلیق، برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا و افزوده می شود و برای بار دوم حکم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

2) دستور دادگاه باید مؤثر در اصلاح محكوم عليه باشد. مثلا دادگاه نمی تواند مح که بیماری جسمی یا روانی ندارد به بیمارستان معرفی کند. تخلف از این امر مستوجب نقد تصمیم در مرجع بالاتر خواهد بود.

3) به موجب ماده 62 آیین نامه امور زندان ها مصوب ۶۱/ ۲ / ۷ مراقبت از محكوم عليه که از تعلیق یا آزادی مشروط استفاده می کند بر عهده اداره مددکاری اجتماعی و حمایت زندانیان می باشد.

4) تخلف محكوم عليه بعد از مدت تعلیق، مشمول تبصره این ماده نمی شود.

5) حکم این ماده و مواد دیگر، قرار تعلیق را به یک قرارداد قضائی نزدیک می سازد.

6) تشخیص موجه بودن یا موجه نبودن عذر محکوم علیه در تبعیت نکردن از دستورات دادگاه بر عهده دادگاه است.

7) ظاهر دادگاه تجدیدنظر می تواند در صورت ورود به ماهیت دعوا، تغییراتی در دستورات دادگاه بدوی بدهد.

8) لغو تعلیقی که در این ماده بیان شده است، لغو کلی قرار تعلیق است بنابراین دادگاه نمی تواند فقط بخشی از مجازات تعلیق شده را بی اثر سازد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس