تفسیر قانون شهرداری

شهرداری به عنوان یک سازمان دولتی به ریاست شهردار منتخب به فعالیت خود می پردازد و از وظایف آن می توان به مدیریت امور مختلف شهر اشاره نمود که شامل فعالیت های مانند حفظ بهداشت و پاکیزگی در سطح شهر،جابجایی زباله های تولید شده شهری،نظارت و اعمال مجوز برای شروع و فعالیت ساخت و ساز در سطح شهر،دریافت مبلغ ساخت و ساز افراد به عنوان عوارض و همچنین ایجاد نظم و امنیت در شهر اشاره نمود. در ادامه به تفسیر قانون شهرداری میپردازیم.

در ایران از دیرباز نهادهایی همانند شهرداری کنونی وجود داشته و دولت ها با تکیه بر قدرت این سازمان به ایجاد و رعایت نظم و انضباط در شهرها می پرداختند.

برای اشاره به پیشینه شهرداری می توان دریافت که پس از پیروزی مشروطه نمایندگان مجلس به تدوین و تالیف قوانینی برای رعایت بهداشت در سطح جامعه پرداختند و به تصویب قانون شهرداری که در آن زمان به آن بلدیه گفته میشد ختم شد.

تفسیر قانون شهرداری

تعریف شهرداری از نظر قانون

طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در هر محل که جمعیت آن حداقل به ۵ هزار نفر برسد باید شهرداری تشکیل شود شهرداری سازمان عمومی و غیردولتی و به عنوان جزئی از مدیریت کلان شهری است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی بهداشت شهر و رفاه ساکنان تاسیس می‌شود شهرداری نوعی سیستم اداره شهر است که دارای شخصیت حقوقی بوده و طبق ماده ۳ قانون شهرداری ها از دو واحد به نام شورای شهر و اداره شهرداری تشکیل شده است.

تعدادی از وظایف سازمان شهرداری

۱) ساخت و ایجاد معابر و خیابان ها و میادین مورد نیاز برای توسعه سطح زندگی افراد
۲) حفظ و نگهداری از سطوح و معابد و راه های آبی موجود در سطح شهر و فاضلاب ها
۳) ایجاد شرایط و ضوابط بهداشتی برای جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری های مزمن و واگیردار در سطح شهر
۴) نظارت بر فعالیتهای پخش اجناس در سطح شهر و جلوگیری از پخش مواد فاسد و گرانفروشی در سطح شهر
۵) جلوگیری از تخلیه زباله و فضولات ساختمانی و شهری در سطح شهر
۶) اجرای بند قانونی تعلیمات اجباری و تاسیس موسسه های فرهنگی و بهداشتی و تعاونی
۷) حفظ و نظارت بر دارایی‌های عمومی شهر
۸) نظارت بر تنظیم بودجه و اصطلاحات مربوط به آن
۹) انجام معاملات بر اموال و دارایی های شهرداری
۱۰) جلوگیری از شیوع در سطح شهر و به کارگیری گدایان در مشاغل دیگر
۱۱) تهیه و جمع آوری آخرین اطلاعات مربوط به جمعیت شهر
۱۲) ایجاد و ساخت غسالخانه ها و گورستان برای فوت شدگان در سطح شهر
۱۳) ایجاد زمینه های حفاظت از شهر در برابر بلایای طبیعی
۱۴) تنظیم نقشه های جدید برای تغییر اصلاح نقشه شهر در صورت نیاز

تعدادی از متون قانون شهر و شهرداری

۱) مقررات لازم برای تأسیس شهرداری

ماده ۱) در هر محل که جمعیت آن حداقل به ۵ هزار نفر بالغ باشد شهرداری تاسیس می گردد
ماده ۲)حدود حوزه هر شهرداری به وسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می شود و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است.
ماده۳) شهرداری دارای شخصیت حقوقی است

۲) مقررات لازم برای اجرای انتخابات انجمن شهرها

ماده ۴) هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت به نام انجمن شهر اعزاز آن از طرف اهالی مستقیماً و برای مخفی به اکثریت نسبی برای مدت چهار سال انتخاب میشوند
ماده ۵) حذف شد
ماده ۶) حذف شد
ماده۷) تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می‌شود
تهران سی نفر
شهرهای از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت به بالا ۱۵ نفر
شهرهای از ۱۰۰ هزار نفر تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ۱۲ نفر
شهرهای از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۹ نفر
شهرهای کمتر از ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۵ نفر

شهرداری

شرایط فرد انتخاب کننده ی اعضای انجمن طبق بند قانونی

۱) دارا بودن تابعیت کشور ایران
۲) حداقل سن ۱۸ سال تمام
۳) دارا بودن سابقه سکونت در محل معین شده
۴) عدم وجود سوء سابقه
۵) عدم حجور و عدم وجود سابقه ورشکستگی

شرایط فرد متقاضی حضور در انجمن شهر ها طبق بند قانون:

۱) فرد انتخاب شونده باید دارای تابعیت ایران باشد
۲) به حداقل سن ۲۵ سال رسیده باشد
۳) از نظر تحصیلی توانایی خواندن و کتابت به زبان فارسی را داشته باشد
۴) در محل منتخب حداقل سه سال سکونت داشته باشد
۵) عدم حجور و عدم وجود سابقه ورشکستگی

در صورت نیاز و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس های مجموعه حقوقی عدل گو تماس حاصل فرمایید

تماس