انتشار عکس و فیلم شخصی در فضای مجازی : انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران در فضای مجازی میتواند با انگیزه‌های گوناگونی اتفاق بیافتد . شاید پس از پایان رابطه‌ نامزدی ، عده‌ای از آقایان با تهدیدات و حرکات بچه‌گانه مبنی بر انتشار عکس‌های خصوصی دست به این اقدام زنند یا شاید عده‌ای برای رسیدن به مبالغ هنگفتی اقدام به انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد در فضای مجازی میکنند . اصل براین است که انگیزه در وقوع جرم هیچ تاثیری ندارد و این موضوع هم از این قاعده مستثنی نمیباشد . بنابراین به هر دلیلی مرتکب اقدام به انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد کند ، از سوی قانونگذار جرم‌انگاری شده است .

مستند قانونی

وکیل کیفری : طبق ماده 17 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 هر کس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود مجرم شناخته خواهد شد.

انتشار عکس و فیلم شخصی در فضای مجازی

انتشار عکس و فیلم شخصی در فضای مجازی

مجازات ناشر عکس و فیلم خصوصی

فردی که اقدام به نشر عکس و فیلم خصوصی دیگران در فضای مجازی کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

استفاده از عکس پروفایل دیگران

سوء استفاده از تصویر دیگری و قرار دادن عکس شخصی دیگران روی پروفایل صفحه خود در فضای مجازی جرم است و در صورت شکایت شخص از این کار فرد خاطی به مجازات قانونی محکوم میشود.بعبارت دیگر مطابق ماده 16 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال 1388 سوءاستفاده از نام یا تصویر دیگری جرم است.

نشردادن مراسم خانوادگی در فضای مجازی

با توجه به بند 5 قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند مصوب سال 1386 چنانچه شخصی از مراسم خانوادگی دیگران فیلم یا عکس بگیرد و یا منتشر کند به دو تا پنج سال زندان و هفتاد و چهار ضربه شلاق و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم خواهد شد .

انتشار تصاویر مستهجن و غیراخلاقی

هر کس در فضای مجازی عکس و فیلم مستهجن نشر دهد مجازات خواهد شد و حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . توجه شود در این زمینه ممکن است فرد در عین عمل واحد مشمول جرائم متعددی بشود و قواعد تعدد در حقوق جزا مجری خواهد بود.

توصیه حقوقی

حداقل اقدامی که میتوان برای جلوگیری از وقوع جرم انجام داد این است که سعی کنید عکس و فیلم خصوصی در پروفایل عمومی مخصوصا در اینستاگرام قرار ندهید ؛ زیرا با توجه به گسترش تبادل اطلاعات در این فضا امکان اینکه شخص مجرم یافت شود دشوار خواهد بود و حتی مجازات کردن این اشخاص شاید عملا فایده‌ای برای بازگشت آبرو و حیثیت برباد رفته نخواهد داشت.

با مراجعه به پلیس فتا و طرح شکایت قابل پیگیری خواهد بود.

مثل پخش تصویر بدون اجازه با آن برخورد خواهد شد.

شخص عمدا باید این عمل را مرتکب شده باشد و چنانچه سهوا باشد مجرم نیست . همچنین شخص قربانی از ارتکاب این جرم، ضرر ببیند ، در غیراینصورت جرمی بوجود نیامده است .

تماس