,

اعسار از پرداخت مبلغ بدهی

چگونگی اخذ مال در محکومیت های مالی:

اعسار از پرداخت مبلغ بدهی : هر گاه خواهان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مدعی مالی باشد و نسبت به آن طرح دعوا کند و خوانده محکوم به پرداخت عین مال یا چیزی که مورد مطالبه است شود و رای قطعی این پرونده صادر شود حکم برای اجرا به بخش اجرای احکام ارجاء میشود .

در صورتی که خوانده از دادن هر گونه مال خودداری کند اگر محکوم به عین مال شود مال از وی گرفته شده و به خواهان تعلق میگیرد اما در حالتی که عین معین تلف شده باشد و یا خوانده به پرداخت عین مال محکوم نباشد اموال خوانده طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف می شود و یا مثل قیمت آن استیفا می شود .

نکته: منظور از مال هر چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد لذا سرقفلی نیز مال محسوب میشود.

اعسار-از-محکومیت

مجازات محکوم علیه در صورت فرار از پرداخت بدهی :

پس از ابلاغ اجراییه به خوانده وی باید تا ده روز پس از ابلاغ مال را تسلیم کند و در صورتی که قادر به پرداخت آن نباشد مکلف است در مدت زمان ذکر شده صورت کلی و جامع از دارایی خود را به بخش اجرا تحویل دهد و اگر هیچگونه مالی ندارد اعلام کند .
در صورتی که ظرف سه سال پس از مدت مزبور مشخص شود که وی توانایی پرداخت مال را داشته و در جهت فرار از پرداخت اموال خود را معرفی نکرده یا صورت واقعی از اموال و دارایی خود را تحویل نداده است محکوم به حبس از 61 روز تا 6 ماه می شود .

اعسار چیست ؟

اعسار در لغت به معنی سختی و مشقت و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق می شود که توانایی مالی ندارد و یا دسترسی به اموال خود ندارد . در این شرایط فرد دچار اعسار شده و قادر بهپرداخت بدهی هایش نخواهد بود . چنانچه فرد قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا انتخاب وکیل نباشد میتواند درخواست وکیل معاضدتی کند.

پذیرش تقاضای اعسار:

از دو جنبه اعسار مطلق و اعسار به تقسیط قابل بررسی است.

اعسار مطلق :

در اعسار مطلق فرد نه شغل و نه مال و دارایی دارد و تقاضای اعسار مطلق از دادگاه را دارد و در این صورت حتی از پرداخت بدهی به صورت اقساطی نیز معاف است و هرگاه صاحب مال و دارایی در صورت معرفی خواهان توقیف خواهد شد .

اعسار به تقسیط :

در اعسار به تقسیط فرد توانایی پرداخت بدهی به صورت یکجا را ندارد اما میتواند ماهانه و به صورت اقساطی ان را پرداخت کند .در این حالت با صلاح دید دادگاه قسمتی از بدهی به عنوان پیش پرداخت در ابتدا و ما بقی به صورت اقساطی به طلبکار پرداخت میشود .

اقامه دعوی اعسار :

دعاوی اعسار با دو دادخواست جداگانه رسیدگی میشوند . مدیر دفتر پس از طرح دادخواست اعسار ظرف دو روز پرونده را نزد قاضی برده و پس از احضار شهود و طرفین دعوا و استماع شهادت انها رای صادر میکند.

  • نکته 1: شهود باید از شرایط و وضعیت معیشتی و مالی و شغلی مدعی اگاهی کامل داشته باشند.
  • نکته 2: پذیرش اعسار در یک دعوا در سایر دعاوی نیز قابل قبول است مگر اینکه در جریان دادرسی مدعی صاحب مال و دارایی شود که در این صورت ملزم به پرداخت هزینه دادرسی است.

وکیل اعسار از پرداخت مبلغ بدهی:

گاهی اخذ مال اعم از منقول و غیرمنقول از بدهکار و اثبات و درخواست اعسار امری دشوار است که بهتر است در این زمینه مشورت با وکیل به عمل آید زیرا وکیل متخصص حقوقی با تجربیات خود میتواند به بهترین شکل از حقوق موکل دفاع کند. در صورت نیاز به وکیل متخصص حقوقی از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای عدل گو تماس حاصل فرمایید.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *